Instytut Kultury Św. Jana Pawła II. W hołdzie Wielkiemu Papieżowi Janowi Pawłowi II

Na Wydziale Filozofii Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie (Angelicum) będzie Instytut Kultury Św. Jana Pawła II.

18 maja 2020 roku przypada setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II, którego życie i nauki stanowią istotny punkt odniesienia dla milionów ludzi na całym świecie. Dla upamiętnienia osoby, myśli i nauczania Świętego Papieża, Papieski Uniwersytet Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie (Angelicum) zainauguruje w tym dniu na Wydziale Filozofii działalność Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II.

Instytucja powstała we współpracy oraz z inspiracji polskich organizacji pozarządowych – Fundacji Świętego Mikołaja i Fundacji Futura – Iuventa.

Intencją twórców Instytutu Kultury Św. Jana Pawła II jest utworzenie ośrodka interdyscyplinarnych studiów i badań naukowych, traktującego nauczanie Karola Wojtyły jako punkt wyjścia i stały punkt odniesienia w refleksji nad najbardziej aktualnymi problemami współczesnego Kościoła i świata.

Więcej informacji wkrótce.

źródło: Krzysztof Wojciechowski, Teologia Polityczna

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama