Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie 2020/2021

Co roku w Warszawie organizowane są Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie.

Są to konferencje tematyczne głoszone przez benedyktynów tynieckich. Ich celem jest przedstawianie różnego rodzaju zagadnień z zakresu duchowości i teologii monastycznej. Skierowane są do szerokiego spektrum odbiorców. To okazja do bliższego poznania duchowości i teologii monastycznej, a zwłaszcza benedyktyńskiej. To również możliwość bezpośredniego spotkania z benedyktynami, podjęcia z nimi dialogu, wymiany myśli i wzajemnego poznania. Spotkania organizowane są we współpracy z Siostrami Benedyktynkami Sakramentkami w Warszawie.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

2020:

26 IX – O. Brunon Koniecko OSB: Czy można nieustannie się modlić?

24 X – O. Brunon Koniecko OSB: Rozważania o Duchu Świętym na podstawie dzieła O Duchu Świętym św. Bazylego Wielkiego.

28 XI – O. Włodzimierz Zatorski OSB: Pokora – otwarcie na przyjęcie prawdy.

2021:

30 I  O. Konrad Małys OSB: Między złudną inspiracją a marzeniem natchnionym przez Boga.

27 II – O. Opat Szymon Hiżycki OSB: Rozdział VI Reguły, O cnocie milczenia – czy aktualny także dziś?

27 III – Br. Grzegorz Hawryłeczko OSB: Czego nas uczą mistycy angielscy?

24 IV – Br. Jakub Biel OSB: Bój się Boga – o bojaźni Bożej bez strachu.

29 V – O. Włodzimierz Zatorski OSB: Gorliwość w życiu żarliwej miłości.

19 VI – O. Konrad Małys OSB: Cierpliwość – jej droga, granice i owoce.

Miejsce spotkania:

Kościół Benedyktynek Sakramentek pw. Św. Kazimierza, Rynek Nowego Miasta 2, 00-229 Warszawa

Program spotkania:

9.00 – Msza św. z homilią

9.45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

10.00 – Konferencja tematyczna

10.45 – Spotkanie w salce zakończone Modlitwą w ciągu dnia z Liturgii Godzin

« 1 »
Załączone: |

reklama

reklama

reklama

reklama