Kard. Giovanni Coppa

Biogram kard. Giovanni Coppy (1925-2016)

Kard. Giovanni Coppa

Urodził się 9 listopada 1925 r. w Albie we Włoszech. 2 stycznia 1949 r. przyjął święcenia kapłańskie. W 1954 r. ukończył studia z zakresu filologii nowożytnej i filozofii na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca w Mediolanie. 1 maja 1952 r. rozpoczął pracę w Kancelarii Apostolskiej, a od 1 stycznia 1958 r. w Sekretariacie Stanu. Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II jako ekspert języka łacińskiego. W 1965 r. został mianowany honorowym kanonikiem watykańskim, a w 1968 r. kierownikiem biura Sekretariatu Stanu. W latach 1952- -1980 był kapelanem franciszkanek dell'atonement w Rzymie. Od 1958 r. był wicekapelanem Honorowej Gwardii Palatyńskiej Ojca Świętego. Gdy po jej rozwiązaniu w 1970 r. powstało Stowarzyszenie Świętych Piotra i Pawła, został jego pierwszym asystentem kościelnym; posługę tę pełnił do 1976 r. 1 listopada 1975 r. został asesorem Sekretariatu Stanu.

1 listopada 1979 r. Jana Paweł II mianował go delegatem ds. papieskich przedstawicielstw i arcybiskupem (tyt. Serta); sakry udzielił mu 6 stycznia 1980 r. Po wznowieniu stosunków dyplomatycznych między Watykanem i Czechosłowacją 29 czerwca 1990 r. został tam pierwszym nuncjuszem apostolskim. 1 stycznia 1993 r., po rozpadzie Republiki, został nuncjuszem w Słowacji (do 1994 r.) i w Czechach (do 2001 r.), gdzie przyczynił się do zakończenia w 1997 r. sporu o księży tzw. Kościoła podziemnego z czasów komunistycznych, dzięki czemu 18 święconych w podziemiu żonatych duchownych zostało inkardynowanych do greckokatolickiej eparchii. Po zakończeniu służby dyplomatycznej 20 maja 2001 r. został mianowany kanonikiem Bazyliki Watykańskiej, a 29 października tegoż roku — konsultorem Sekretariatu Stanu. W latach 2002-2005 był członkiem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

24 listopada 2007 r. Benedykt XVI wyniósł go do godności kardynalskiej i przydzielił mu rzymską diakonię św. Linusa.

Kard. Giovanni Coppa — autor wielu ważnych prac, poświęconych zwłaszcza Vaticanum II i św.Ambrożemu — był wieloletnim współpracownikiem dziennika «L'Osservatore Romano»; jego liczne artykuły zostały też opublikowane w czeskich i słowackich czasopismach kościelnych; uzyskał wiele odznaczeń. 16 czerwca 2001 r. władze czeskich Drysic nadały mu tytuł honorowego obywatela tego miasta. Zmarł 16 maja 2016 r. w Rzymie.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama