Śp. kard. Emanuel III Delly

Biogram kard. Emanuela III Delly'ego (1927-2014), patriarchy Kościoła chaldejskiego

Śp. kard. Emanuel III Delly

Śp. kard. Emanuel III Delly

Urodził się 27 września 1927 r. w Telkaifie w chaldejskiej archieparchii Mosul w Iraku. W Rzymie ukończył teologię na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum, gdzie uzyskał także licencjat z filozofii, i prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim. Święcenia kapłańskie przyjął 21 grudnia 1952 r. w Papieskim Kolegium Urbanianum. 30 grudnia 1960 r. powrócił do Bagdadu jako sekretarz chaldejskiego patriarchy, a 7 grudnia 1962 r. został jego biskupem pomocniczym (tyt. Paleopoli di Asia); sakrę otrzymał 19 kwietnia 1963 r. 6 maja 1967 r. został arcybiskupem tyt. Kaškaru obrządku chaldejskiego, nadal będąc sufraganem patriarchy. Był również konsultorem Komisji ds. Rewizji Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich i ówczesnej Komisji ds. Relacji z Islamem przy Sekretariacie ds. Niechrześcijan. 19 października 2002 r. złożył rezygnację z urzędu sufragana patriarchy. 3 grudnia 2003 r. został wybrany przez obradujący w Rzymie Synod Kościoła Chaldejskiego na patriarchę Babilonii, zwierzchnika Kościoła chaldejskiego, i tym samym stał się przewodniczącym zgromadzenia irackich biskupów katolickich; również tego dnia Jan Paweł II udzielił mu ecclesiastica communio. 24 listopada 2007 r. Benedykt XVI wyniósł go do godności kardynalskiej. 19 grudnia 2012 r. złożył rezygnację z urzędu patriarchy, po czym wyjechał do USA, gdzie zamieszkał w Kalifornii. Zmarł 9 kwietnia 2014 r. w San Diego.

Patriarcha Delly uczestniczył w Soborze Watykańskim II, najpierw jako ekspert, a następnie jako biskup, w Synodach Biskupów w 2005 r. i 2008 r.; był honorowym przewodniczącym delegowanym Specjalnego Zgromadzenia Synodu poświęconego Bliskiemu Wschodowi w 2010 r.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao