Kard. Franciszek Macharski

Biogram kard. Franciszka Macharskiego (1927-2016)

Kard. Franciszek Macharski

Urodził się 20 maja 1927 r. w Krakowie. Podczas okupacji niemieckiej pracował jako robotnik. Po wyzwoleniu, w 1945 r., wstąpił do wyższego seminarium w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 2 kwietnia 1950 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Stefana Sapiehy. Przez 6 lat był wikariuszem w parafii Kozy koło Bielska-Białej. W latach 1956-1960 studiował teologię pastoralną na Uniwersytecie Katolickim we Fryburgu w Szwajcarii. Po powrocie do Krakowa został ojcem duchownym w seminarium i wykładał teologię pastoralną na Papieskim Wydziale Teologicznym. W 1970 r. metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła mianował go rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, a w 1977 r. — kanonikiem kapituły metropolitalnej katedry wawelskiej. A gdy został papieżem, mianował go, 29 grudnia 1978 r., arcybiskupem krakowskim. 6 stycznia 1979 r. udzielił mu sakry biskupiej w Bazylice Watykańskiej, a 30 czerwca tego samego roku wyniósł go do godności kardynalskiej i przydzielił mu rzymski kościół tytularny San Giovanni a Porta Latina. Kardynał był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski (1979-1994) oraz przewodniczącym jej dwóch Komisji — ds. Nauki Katolickiej i ds. Apostolstwa Świeckich. W czasie stanu wojennego w Polsce zabiegał o prawa internowanych i ich rodzin. Po 1989 r. wspierał liczne inicjatywy charytatywne na rzecz chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych, samotnych matek, ludzi starszych, ofiar klęsk żywiołowych. 3 czerwca 2005 r. złożył rezygnację z urzędu metropolity krakowskiego. Jest założycielem katolickich tygodników: krakowskiej edycji «Gościa Niedzielnego» i «Źródło», oraz diecezjalnego Radia Mariackiego (później Radio Plus); był Kawalerem Orderu Uśmiechu, honorowym obywatelem wielu miast. Liczne uczelnie nadały mu tytuł doktora honoris causa, m.in.: Uniwersytet Jagielloński, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie, Katolicki Uniwersytet w Tajpej na Tajwanie, Adamson University w Manili na Filipinach. W 2000 r. został odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec — za działalność na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. W 2007 r. otrzymał Order Oficera Legii Honorowej.

Zmarł 2 sierpnia 2016 r. w Krakowie.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao