Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


KARD. JÓZEF GLEMPUrodził się 18 grudnia 1929 r. w Inowrocławiu. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1956 r. Studiował na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie (1958-1964), gdzie uzyskał stopień doktora obojga praw; ukończył Studium Rotalne (1961-1964), po którym został adwokatem Trybunału Roty Rzymskiej. 4 marca 1979 r. Jan Paweł II mianował go biskupem ordynariuszem diecezji warmińskiej (sakrę otrzymał 21 kwietnia tegoż roku), a 7 lipca 1981 r. — arcybiskupem gnieźnieńskim, co wiązało się z przyznaniem godności prymasa Polski, oraz — ze względu na unię pro illa vice i ad personam między archidiecezjami gnieźnieńską i warszawską — arcybiskupem warszawskim. Był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski (1981-2004) i ordynariuszem dla mieszkających w Polsce wiernych obrządku wchodniego, którzy nie mieli własnego ordynariusza. 2 lutego 1983 r. Jan Paweł II wyniósł go do godności kardynalskiej i przydzielił mu rzymską bazylikę tyt. Matki Bożej na Zatybrzu. 25 marca 1992 r., po reorganizacji struktur kościelnych w Polsce, był nadal metropolitą warszawskim i Prymasem Polski. 6 grudnia 2006 r. złożył rezygnację z urzędu metropolity warszawskiego, ale — zgodnie z decyzją Benedykta XVI z 1 listopada 2006 r. — prymasem Polski pozostał do 18 grudnia 2009 r. Był członkiem Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, Papieskiej Rady Kultury i Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej.opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Józef Glemp Konferencja Episkopatu Polski prymas Polski metropolita warszawski arcybiskup gnieźnieński biskup warmiński bazylika Matki Bożej na Zatybrzu
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W