Śp. kard. Julien Ries

Biogram kard. Julien Riesa (1920-2013)

Śp. kard. Julien Ries

Urodził się 19 kwietnia 1920 r. w Fouches, w gminie Hachy (obecnie Arlon), w belgijskiej diecezji Namur. Kształcił się w seminariach duchownych w Bastogne (1933-1941) i Namur (1941-1945), gdzie 12 sierpnia 1945 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Następnie studiował orientalistykę na Katolickim Uniwersytecie w Louvain, uzyskując dyplomy z teologii (1948 r.) oraz filozofii i historii (1949 r.), a także doktorat z teologii (1953 r.). Podczas studiów pełnił także posługę duszpasterską w diecezji Namur — był m.in. proboszczem-dziekanem w Messancy (1959-1968) — a po ich ukończeniu podjął na swojej uczelni pracę naukowo-dydaktyczną. Szczególną uwagę poświęcał religiom wschodnim, hinduizmowi, buddyzmowi i islamowi. Specjalizował się w studiach nad religiami egipskimi w czasach faraonów, gnostycyzmem, manicheizmem oraz starożytnymi religiami germańskimi i skandynawskimi. Organizował liczne kursy nt. sacrum, mitów, rytów i symboliki. Wykładał historię religii na wydziale teologicznym i w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu w Louvain-la-Neuve (1968-1991), a w latach 1975-1980 kierował tym Instytutem. W 1969 r., w celu reorganizacji biblioteki tegoż uniwersytetu, zlecono mu utworzenie ośrodka historii religii — Centre Cerfaux-Lefort; pracował w nim do 2011 r. W latach 1979-1985 był konsultorem watykańskiego Sekretariatu dla Niechrześcijan.

6 stycznia 2012 r. Benedykt XVI mianował go arcybiskupem ad personam (tyt. Belcastro) — sakrę przyjął 11 lutego tegoż roku — a tydzień później, 18 lutego, wyniósł go do godności kardynalskiej i nadał mu rzymską diakonię św. Antoniego z Padwy.

Kard. Ries był laureatem licznych nagród, m.in. Akademia Francuska przyznała mu nagrodę Dumas Millier za publikacje nt. sacrum (1986 r.). W 2010 r. Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca we Włoszech nadał mu doktorat honoris causa w dziedzinie filozofii i nauk o wychowaniu. Był także autorem licznych publikacji naukowych; 645 książek, esejów i artykułów.

Zmarł 23 lutego 2013 r. w Tournai w Belgii, gdzie 2 marca odbyły się uroczystości pogrzebowe.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama