Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Śp. kard. John Patrick FoleyUrodził się 11 listopada 1935 r. w Darby w archidiecezji filadelfijskiej (USA). Studiował historię na Uniwersytecie św. Józefa w Filadelfii, gdzie uzyskał bakalaureat, a w Seminarium św. Karola Boromeusza w Overbrook — dyplom z filozofii. Święcenia kapłańskie przyjął 19 maja 1962r. w Filadelfii. W 1963 r. został redaktorem filadelfijskiego pisma «Catholic Standard and Times» oraz jego korespondentem w Rzymie w czasie Soboru WatykańskiegoII, a w latach 1970-1984 — redaktorem naczelnym tego pisma. W 1964 r. uzyskał licencjat z filozofii na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, a rok później doktorat; w 1966 r. — master's degree z dziennikarstwa na Columbia University w Nowym Jorku. Wykładał filozofię w Seminarium św. Karola Boromeusza. Był członkiem zarządu (1977-1984) i prezesem (1981-1984) Catholic Press Association USA i Kanady, sekretarzem Komisji ds. Informacji Konferencji Episkopatu USA (1969-1984).

5 kwietnia 1984 r. Jan Paweł II mianował go przewodniczącym Papieskiej Komisji (dziś Papieskiej Rady) ds. Środków Społecznego Przekazu i nadał mu godność arcybiskupa ad personam (tyt. Neapoli di Proconsolare); sakrę przyjął 8 maja tegoż roku. W latach 1984-1989 był prezesem Rady Administracyjnej Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego oraz członkiem Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej i Papieskiej Rady Kultury. Kierował też przez wiele lat Filmoteką Watykańską.

27 czerwca 2007 r. Benedykt XVI mianował go pro-wielkim mistrzem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie; jego wielkim mistrzem został 22 grudnia tegoż roku po Konsystorzu z 24 listopada, na którym Papież wyniósł go do godności kardynała diakona rzymskiego kościoła św. Sebastiana na Palatynie. Otrzymał liczne odznaczenia: doktoraty honoris causa kilku amerykańskich uniwersytetów oraz nagrody dziennikarskie.

29 sierpnia 2011 r. z powodu choroby kardynał złożył rezygnację z urzędu wielkiego mistrza Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Zmarł 11 grudnia tegoż roku w Filadelfii.opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: media Filadelfia prasa Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu John Patrick Foley Zakon Rycerski Grobu Bożego Catholic Standard and Times Catholic Press Association
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W