Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Śp. kard. Marcelo González Martín25 sierpnia w wieku 86 lat w Fuentes de Nava zmarł kard. Marcelo González Martín, emerytowany arcybiskup Toledo.

Urodził się 16 stycznia 1918 r. w Villanubla w archidiecezji Valladolid w Hiszpanii.

W seminarium duchownym swej archidiecezji odbył studia filozoficzne i teologiczne. Po święceniach kapłańskich, które przyjął 29 czerwca 1941 r., i uzyskaniu doktoratu z teologii na Papieskim Uniwersytecie Comillas przez wiele lat wykładał teologię w seminarium oraz na wydziałach medycyny i prawa uniwersytetu państwowego w Valladolid.

Był niestrudzonym kaznodzieją, głoszącym rekolekcje w całej Hiszpanii, i powszechnie szanowanym społecznikiem. Jako diecezjalny radca Akcji Katolickiej, Caritas i innych organizacji charytatywnych przyczynił się do wybudowania wielu szkół oraz mieszkań dla ubogich w Valladolid.

31 grudnia 1960 r. został mianowany biskupem Astorgi, a 5 marca następnego roku otrzymał sakrę biskupią. 21 lutego 1966 r. Paweł VI mianował go koadiutorem archidiecezji barcelońskiej, a 7 stycznia 1967 r. jej ordynariuszem. 4 lata później, 3 grudnia 1971 r., został arcybiskupem Toledo i prymasem Hiszpanii. 5 marca 1973 r. Paweł VI wyniósł go do godności kardynalskiej.

Jego działalność zarówno w Astordze, jak i w Barcelonie czy w Toledo wyróżniał apostolski dynamizm. Wprowadził wiele zmian w duszpasterstwie tych diecezji oraz w formacji seminarzystów i świeckich. Założył wiele szkół, wydział teologiczny, radio diecezjalne. Utrzymywał bliskie kontakty z kapłanami; nierzadko sam prowadził dla nich rekolekcje.

Z nominacji Pawła VI uczestniczył w pierwszym Synodzie Biskupów.

W Episkopacie Hiszpanii przewodniczył komisjom ds. Caritas i ds. duchowieństwa.

W telegramie kondolencyjnym skierowanym do metropolity Toledo abpa Antonia Cańizaresa Llovery Jan Paweł II przypomina zaangażowanie kard. Gonzaleza Martina w realizację postanowień Soboru Watykańskiego II i w dzieło odnowy Kościoła. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 28 sierpnia w katedrze w Toledo.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: rekolekcje kardynał kaznodzieja Toledo prymas Hiszpanii Marcelo Gonzalez Martin Valladolid Astorga
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W