Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Kard. Oswald GraciasKard. Oswald Gracias, metropolita Bombaju (Indie), przewodniczący Konferencji Episkopatu Indii.

Urodził się 24 grudnia 1944 r. w Bombaju, gdzie dorastał i został wyświęcony na kapłana 20 grudnia 1970 r. Podstawowe wykształcenie otrzymał w Seminarium św. Piusa X w Bombaju. W latach 1977-1982 miał możność uzupełnić swoją formację w Rzymie. Uzyskał magisterium z prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum oraz dyplom w zakresie nauk prawniczych na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Od 1971 do 1976 r. był kanclerzem i sekretarzem biskupa Jamshedpuru; w 1976 r. pracował jako wikary w parafi w Bombaju; od 1982 do 1986 r. był sekretarzem arcybiskupa Bombaju, a do 1997 r. kanclerzem i wikariuszem sądowym tejże archidiecezji. Nauczał również w różnych instytucjach edukacyjnych oraz przyczynił się do ustanowienia trybunałów małżeńskich w licznych diecezjach indyjskich. Był ponadto prezesem Indyjskiego Towarzystwa Prawa Kanonicznego (1987-1991 i 1993-1997) oraz konsultorem Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych (1997).

28 czerwca 1997 r. został mianowany biskupem pomocniczym w Bombaju (tyt. Bladia); 16 września przyjął sakrę biskupią. Powierzono mu przede wszystkim opiekę duszpasterską nad mieszkańcami nowego miasta Navi i przedmieść Bombaju — terenów szczególnie ubogich.

7 września 2000 r. został mianowany arcybiskupem Agry, a 14 października 2006 r. wyniesiony do godności arcybiskupa Bombaju.

Trzy filary jego misji duszpasterskiej to obrona życia, obrona praw człowieka oraz głoszenie Ewangelii. Angażuje się aktywnie w kontakty międzyreligijne, przede wszystkim ze światem hinduistycznym. Nie wahał się stanąć po stronie słabych i prześladowanych, kiedy napięcia społeczne i etniczne stworzyły zagrożenie dla pokoju i życia społeczności. Z uporem domagał się od władz, aby z wszelkich sił starały się zapewnić mieszkańcom godziwy poziom życia.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: kardynał Indie nominacja prawo kanoniczne Gregorianum Urbanianum Bombaj Agra Oswal Gracias Konferencja Episkopatu Indii
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W