Instytucje charytatywne

Podstawowe dane adresowe dotyczące instytucji charytatywnych Kościoła w Polsce

Dzieła dobroczynne Kościoła Aktualne treści znajdziesz w naszym serwisie Dobroczynność. Poniżej zamieszczamy dane adresowe i statystyczne dotyczące kościelnych dzieł miłosierdzia w Polsce   Caritas Domy samotnej matki Placówki opiekuńcze i lecznicze dla dzieci Domy dziecka i stacjonarne ośrodki wychowawcze Dla dzieci i młodzieży opóźnionych w rozwoju i upośledzonych umysłowo Placówki leczniczo-rehabilitacyjne Inne placówki wychowawcze Dzienne ośrodki wychowawcze: świetlice, oratoria i ośrodki pomocy dzieciom Katolickie Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze Przedszkola i żłobki Placówki opiekuńcze i lecznicze dla dorosłych Dla upośledzonych umysłowo i ze schorzeniami ukł. nerwowego Dla osób starszych i chronicznie chorych Dla osób ze schorzeniami onkologicznymi Dla osób uzależnionych i chorych na AIDS Punkty charytatywne Schroniska i kuchnie dla bezdomnych Inne organizacje: Pomoc Kościołowi w Potrzebie (Kirche in Not): www.pkwp.org, więcej o organizacji Dzieła dobroczynne Kościoła:Caritas Uwaga: najbardziej aktualne i pełne dane teleadresowe Caritasu znajdują się zawsze na jego własnych stronach: www.caritas.pl. Caritas Polska Skwer Kard. S. Wyszyńskiego 6 01-015 Warszawa tel. (022) 8384909, 6364170, 6364171, fax 8387059 Diecezjalne oddziały Caritas Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Radzymińska 1 15-863 Białystok tel. (085) 6519008, 6514269, fax  6519008 Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej ul. R. Traugutta 13 43-400 Bielsko-Biała tel. (033) 8113778, 8113779; fax 8159085 E-mail: caritasbie@bielsko.opoka.org.pl Caritas Diecezji Częstochowskiej Al. Najśw. Maryi Panny 54 42-200 Częstochowa tel./fax (034) 3651265 Caritas Diecezji Drohiczyńskiej ul. Kościelna 10 17-312 Drohiczyn n. Bugiem tel. (085) 6557747, fax 6557099 Caritas Diecezji Elbląskiej ul. Św. Ducha 10/11/12 82-300 Elbląg tel. (0-50) 232-66-09 fax 232-54-09 Caritas Diecezji Ełckiej ul. 3 Maja 10 19-300 Ełk tel. (0-87) 610-31-48; fax (0-87) 610-01-05 Caritas Archidiecezji Gdańskiej ul. Słowackiego 79 80-257 Gdańsk-Wrzeszcz tel. (0-58) 341-78-57, 342-53-80, 342-63-66; fax (0-58) 341-78-57 Caritas Diecezji Gliwickiej ul. Łużycka 1 44-100 Gliwice tel. (0-32) 230-78-70 fax (0-32) 230-78-88 Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Os. Orła Białego 20 62-200 Gniezno tel. (0-66) 426-19-27 fax (0-66) 426-19-27 www oddziału bydgoskiego E-mail: caritas@caritas.gniezno.pl Caritas Diecezji Kaliskiej ul. Widok 80/82 62-800 Kalisz tel. (0-62) 753-53-66 fax (0-62) 753-28-81 Caritas Archidiecezji Katowickiej ul. Jordana 39 40-043 Katowice tel. (0-32) 251-67-22 fax (0-32) 251-67-22 Caritas Diecezji Kieleckiej ul. Jana Pawła II 3 25-013 Kielce tel. (41) 344 67 28, tel. / fax (41) 344 52 82E-mail:caritaskie@kielce.opoka.org.pl Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej ul. Biskupa Czesława Domina 8 75-061 Koszalin tel. (0-94) 342-36-90 fax (0-94) 346-21-75 Caritas Archidiecezji Krakowskiej ul. M. Ossowskiego 5 30-656 Kraków tel. (012) 6370712, fax (012) 6370712 e-mail: krakow@caritas.pl www.krakow.caritas.pl Caritas Diecezji Legnickiej ul. Okrzei 22 59-220 Legnica tel. (0-76) 8621930 fax (0-76) 8621933 Caritas Archidiecezji Lubelskiej ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 Skr. poczt. 198 20-950 Lublin tel. (0-81 ) 532-10-58; 5329571 fax (0-81 ) 532-81-94 Caritas Diecezji Łomżyńskiej ul. Sadowa 3 18-400 Łomża tel. (0-86) 216-28-26 fax (0-86) 216-48-64 Caritas Diecezji Łowickiej Stary Rynek 20 99-400 Łowicz tel. (0-46) 837-64-56 fax (0-46) 837-64-56 Caritas Archidiecezji Łódzkiej ul. Gdańska 111 90-507 Łódź tel. (0-42) 6399580, 6399581, 6399582, fax (0-42) 6399580, 6399581, 6399582 Caritas Archidiecezji Warmińskiej (Olsztyńskiej) ul. Pieniężnego 22 10-006 Olsztyn tel. (0-89) 523-64-02; 526-75-30 fax (0-89) 526-64-02 Caritas Diecezji Opolskiej ul. Szpitalna 6a 45-010 Opole tel. (0-77) 4531241 fax (0-77) 455-73-00 Caritas Diecezji Pelplińskiej ul. Sambora 28 83-130 Pelplin tel. (058) 5361531, fax 5361531 Caritas Diecezji Płockiej ul. Sienkiewicza 34 09-400 Płock (0-24) 267-82-40; fax- (0-24) 267-82-44 Caritas Archidiecezji Poznańskiej ul. Ostrów Tumski 2 61-063 Poznań tel. (0-61 ) 876-80-01 fax 876-80-01 Caritas Archidiecezji Przemyskiej pl. Katedralny 4 37-700 Przemyśl tel. (0-16) 6782674, 6786694, 6788649, fax 6782649 Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej obrządku bizantyjsko-ukr. ul. Braniewska 3 14-520 Pieniężno tel. (0-55) 2436858, fax 2436858 Caritas Diecezji Radomskiej ul. Kościelna 14b 26-604 Radom tel. (0-48) 3652929 fax (0-48) 3652929 Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. J. Styki 21 35-010 Rzeszów tel. (0-17) 852-16-58 fax (0-17) 852-16-58 Caritas Diecezji Sandomierskiej ul. Opatowska 10 27-600 Sandomierz tel. (0-15) 832-11-45 fax (0-15) 832-25-45 Caritas Diecezji Siedleckiej ul. J. Piłsudskiego 62 08-110 Siedlce tel. (0-25) 6323889 fax (0-25) 6448744 Caritas Diecezji Sosnowieckiej ul. Wawel 19 41-200 Sosnowiec tel. (0-32) 2935151, 2935230, fax (0-32) 2935180 Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ul. Królowej Korony Polskiej 27 70-485 Szczecin tel./fax (0-91) 422-11-56; (tel. dyrektora: 487-80-58) Caritas Diecezji Tarnowskiej ul. Sowińskiego 8/3 33-100 Tarnów tel. (0-14) 622-22-28; 622-33-34 fax (0-14) 622-22-28 Caritas Diecezji Toruńskiej ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7/9 87-100 Toruń tel. (0-56) 648-64-00 fax (0-56) 648-64-00 E-mail: torun@caritas.pl Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Czerniakowska 137 00-720 Warszawa tel. (0-22) 41-80-51 fax (0-22) 41-80-51, 635-43-24 E-mail: warszawa@caritas.pl Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej ul. Kawęczyńska 49 03-775 Warszawa tel. 619-44-76 fax 818-51-67 Caritas Ordynariatu Polowego ul. Długa 13/15 00-911 Warszawa 62 tel. (0-22) 831-93-81, fax (0-22) 831-15-44 Caritas Diecezji Włocławskiej ul. Gdańska 2/4 87-800 Włocławek tel. (0-54) 2312653, fax (0-54) 2312831 Caritas Archidiecezji Wrocławskiej uI. Katedralna 7 50-328 Wrocław tel. (0-71 ) 3222340, 3210022, fax 3212188 Caritas Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej obrządku bizantyjsko-ukr. ul. Traugutta 12 77-300 Człuchów tel/fax. (0-53) 173663, 178114 Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ul. Hetmana Jana Zamoyskiego 1 22-400 Zamość tel. (0-84) 6279521, fax 6279521 Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ul. Kościelna 6 65-074 Zielona Góra tel. (068) 324 43 30, - www - Caritas Zakonu Bonifratrów ul. Sapieżyńska 3 00-215 Warszawa tel. (022) 6356467, 6356819 w. 406, fax 6356558 Dzieła dobroczynne Kościoła:Domy samotnej matki w Polsce Dom Samotnej Matki Diecezji Siedleckiejprowadzony przez urszulanki SJK ul. Kościelna 5321-200 Parczew tel. (0-83) 3541615 liczba miejsc 8 Dom Matki "Dar Życia"prowadzony przez franciszkanki z Orlika ul. Ogrodowa 1889-600 Chojnice tel. (0-531) 72857  Dom samotnej matkiprowadzony przez siostry pasterki Żołędowo 3886-021 Maksymilianowo tel. (0-52) 813030 liczba miejsc 30 Diecezjalny Dom Samotnej Matki i Dzieckaprowadzony przez siostry nazaretanki ul. Częstochowska 1542-310 Żarki tel. (0-34) 148176.  Dom samotnej matki z dzieckiemprowadzony przez siostry nazaretanki ul. Bema 7982-300 Elbląg tel. (0-55) 338079  Diecezjalny Dom Samotnej Matkiprowadzony przez siostry duchaczki ul. Matemblewska 980-294 Gdańsk Wrzeszcz tel. (0-58) 3477907 liczba miejsc 10 Schronisko św. Alberta dla Matek Samotnychprowadzony przez siostry pasterzanki Wierna Rzeka26-061 Zajączków tel. (0-41) 366-25-19  Dom samotnej matkiprowadzony przez siostry nazaretanki ul. Przybyszewskiego 3930-128 Kraków tel. (0-12) 6378542  Dom samotnej matkiprowadzony przez siostry pasterki ul. Chmielewskiego 920-620 Lublin tel. (0-81) 554208 liczba miejsc 20 Dom Samotnej Matki im. Stanisławy Leszczyńskiejprowadzony przez siostry antonianki ul. Nowe Sady 1794-102 Łódź tel. (0-42) 688 18 49 liczba miejsc 29 Dom samotnej matkiprowadzony przez siostry Matki Bożej Miłosierdzia 09-411 Biała Stara tel. (0-24) 613223 liczba miejsc 5 Dom samotnej matkiprowadzony przez siostry Matki Bożej Miłosierdzia ul. Kierska 1062-090 Rokietnica- -Kiekrz tel. (0-61) 482121 liczba miejsc 5 Dom matki i dzieckaprowadzony przez siostry nazaretanki Osiedle Orła Białego 2062-200 Gniezno tel. (0-61) 4266752 liczba miejsc 6 Dom samotnej matkiprowadzony przez siostry pasterki Sonina 350a37-100 Łańcut tel. (0-17) 251555 liczba miejsc 8 Dom samotnej matkiprowadzony przez siostry benedyktynki samarytanki Karwowo 1272-001 Kołbaskowo tel. (0-91) 311-77-70 liczba miejsc 10  Dom Samotnej Matki Diecezji Tarnowskiejprowadzony przez siostry urszulanki SJK ul. Mościckiego 6533-100 Tarnów tel. (0-14) 621 13 01 liczba miejsc 9 Dom samotnej matkiprowadzony przez siostry Matki Bożej Miłosierdzia ul. Wschodnia 605-500 Piaseczno Chyliczki tel. (0-22) 7568876 liczba miejsc 20 Dom samotnej matkiprowadzony przez siostry nazaretanki ul. Widok 587-720 Ciechocinek tel. (0-54) 853226 liczba miejsc 5 Dom matki i dziecka ul. Masłowskiego45-532 Opole tel. (077) 454-20-66e-mail   Dom samotnej matki ul Wielkopolska 3270-450 Szczecin tel. (091) 48-85-245   Dom samotnej matkiprowadzony przez siostry Matki Bożej Miłosierdzia pl. Grunwaldzki 5/750-377 Wrocław tel. (0-71) 218098 liczba miejsc 25 Dzieła dobroczynne Kościoła:Domy dziecka Dom Dziecka "Jutrzenka" (siostry Maryi Niepokalanej) ul.1 Maja 1257-256 Bardo Śląskie tel. (0-74) 1713 68 liczba miejsc 100. Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety ul. Kubika 459-700 Bolesławiec Śl. Dom dziecka (służebniczki starowiejskie) ul. Piusa 6905-123 Chotomów tel. (0-22) 774 62 27 liczba miejsc 37. Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" (michalitki) ul. Wręczycka 5642-200 Częstochowa tel. (0-34) 62 9134 liczba miejsc 12. Dom małych dzieci (służebniczki starowiejskie) ul. św. Kazimierza 142-200 Częstochowa tel. (0-34) 24 67 51 liczba miejsc 60. Zakład leczniczo-wychowawczy dla dzieci (służebniczki śląskie) ul. Jagiellońska 2544-100 Gliwice tel. (0-32) 315129 liczba miejsc 85, dzieci w wieku do 6 lat. Placówka wychowawcza (pasterki) Zamek 1987-330 Jabłonowo Pomorskie tel. (0-511) 803 30 liczba miejsc 40. Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" (michalitki) ul. Szkolna 938-200 Jasło tel. (0-13) 446 37 48 liczba miejsc 22. Dom małego dziecka (służebniczki śląskie) ul. Wandy 657-300 Kłodzko tel. (0-74) 67 23 36 liczba miejsc 60. Placówka wychowawcza (pasterki) Pniewite86-220 Kornatowo tel. (0-56) 76 87 04 liczba miejsc 20. Dom dziecka (siostry sługi Jezusa) ul. Siemiradzkiego 3131-137 Kraków tel. (0-12) 633 22 24 liczba miejsc 45. Młodzieżowy ośrodek wychowawczy dla dziewcząt potrzebujących głębokiej odnowy moralnej (siostry Matki Bożej Miłosierdzia) ul. Siostry Faustyny 330-420 Kraków tel. (0-12) 266 89 89 liczba miejsc 70. Dom Dziecka "Wiosna" (siostry Notre Dame) Krzydlina Mała 7056-104 Krzydlina Wielka tel./fax (0-71) 389 0122 liczba miejsc 60. Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety ul. Słubicka 1359-220 Legnica Placówka wychowawcza (pasterki) 33-162 Lubcza 52 tel. (0-14) 654 27 03 liczba miejsc 10. Dom Dziecka im. Matki Weroniki (kapucynki Serca Jezusa) ul. Romanowskiego 620-707 Lublin tel. (0-81) 525 96 56 liczba miejsc 11, dziewczęta. Placówka wychowawcza pasterki ul. Z. Zagrobskiej 1520-148 Lublin tel. (0-81) 7710 37 liczba miejsc 20. Dom Dziecka im. sługi Bożej M. Zofii Czeskiej (prezentki) 34-606 Łukowica Lasek 134 tel. (0-18) 337 8111 w. 295 liczba miejsc 15. Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" (michalitki) ul. Ks. B. Markiewicza 2238-430 Miejsce Piastowe tel. (0-13) 435 3013 liczba miejsc 12. Dom Dziecka im. M. Urszuli Ledóchowskiej (urszulanki SJK) ul. bł. U. Ledóchowskiej 164-551 Otorowo tel. (0-61) 29170 80 liczba miejsc 65, dziewczęta w wieku od 3 do 18 lat Dom Dziecka "W słońcu" (urszulanki SJK) Lipnica Poznańska 164-551 Otorowo tel. (0-61) 29172 08 liczba miejsc 45, chłopcy w wieku od 7 do 18 lat. Dom Dziecka im. bł. Gwidona Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego ul. Radziwiłłówka 428-133 Pacanów tel. 50 liczba miejsc 50, dziewczęta Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Dobrego Pasterza" prowadzony przez Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza ul. Zgoda 1405-500 Piaseczno tel. (0-22) 756 83 37. liczba miejsc w internacie: 80 Placówka wychowawcza (pasterki) ul. Obornicka 14860-650 Poznań tel. (0-61) 823 30 31 liczba miejsc 40. Dom Dziecka "Moja Rodzina" im. Ks. Bronisława Markiewicza (michalici) Prałkowce 9337-700 Przemyśl tel./fax (0-16) 78 37 30 liczba miejsc 30, chłopcy w wieku od 7 do 18 lat lub starsi w wypadku kontynuowania nauki. Dom dziecka (córki Maryi Niepokalanej) ul. Staromiejska 926-600 Radom tel. (0-48) 217 22 liczba miejsc 27, chłopcy. Rodzinny Ośrodek Formacji Chrześcijańskiej (misjonarze Krwi Chrystusa) Chrusty 1a96-200 Rawa Mazowiecka tel. (0-492) 42 69 Placówka opiekuńczo-wychowawcza. W ośrodku działa Dom Rodzinny, w których małżeństwa przyjmują pod opiekę i na wychowanie dzieci i dorosłych w różnym wieku, znajdujących się w trudnościach życiowych i potrzebujących formacji ludzkiej i chrześcijańskiej. Dom Dziecka im. Matki Weroniki (kapucynki Serca Jezusa) ul. Szkolna 2a05-332 Siennica tel. (0-25) 72217 liczba miejsc 10, dziewczęta. Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi (ul. Lipowa 27) 64-500 Szamotuły tel. (0-61) 292 09 84 liczba miejsc 104. Ognisko Brata Alberta ul. Las Arkoński 171- 455 Szczecin tel. (091) 45-36-760 Stacjonarny ośrodek opiekuńczo-wychowawczy dla chłopców Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej ul. Przyjaciół Żołnierza 4571-670 Szczecin tel/fax. (091) 44.25.085 czynny poniedziałek - piątek 18:00 -19:00 Placówka wychowawcza (pasterki) ul. Dąbrowskiego 855-010 Święta Katarzyna tel. (0-71) 1162 70,1162 49 liczba miejsc 20 Placówka wychowawcza (pasterki) 86-112 Topolno tel. (0-532) 197 76 liczba miejsc 30. Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" (michalitki) Mochnaczka 2933-383 Tylicz tel. (0-18) 471 1195 liczba miejsc 14. Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Paprociowa 204-751 Warszawa tel. (0-22) 12 05 32 liczba miejsc 60, dziewczęta. Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Wałuszewska 4803-005 Warszawa tel. (0-22) 81104 77 liczba miejsc 63, chłopcy. Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Klasyków 52/5403-163 Warszawa tel. (0-22) 81115 41 liczba miejsc 62 dziewczęta. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy zakład poprawczy dla młodzieży po wyrokach (orioniści) ul. Barska 402-315 Warszawa tel. (0-22) 822 02 80 fax 822 01 17 wychowanków 72 profil resocjalizacji, w ośrodku jest prowadzona Szkoła Podstawowa nr 174. Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" (michalitki) ul. Bolesława Śmiałego 3702-496 Warszawa tel. (0-22) 667 9153 liczba miejsc 12. Katolicka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Moja Rodzina" (michalici) Pawlikowice l32-020 Wieliczka tel. (0-12) 278 26 88 liczba miejsc 20, chłopcy w wieku od 7 do 18 lat, osieroceni, biedni lub z rodzin szczególnie zaniedbanych moralnie i materialnie. Placówki opiekuńcze dla dzieci i młodzieży opóźnionych w rozwoju i upośledzonych umysłowo Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. 3 Maja 5716-300 Augustów tel. (0-119) 23 08 liczba miejsc 80, dziewczęta. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Studzieniczna16-301 Augustów tel. (0-119) 20 35 liczba miejsc 35, dziewczęta. Dom pomocy społecznej dla dzieci (serafitki) 34-405 Białka Tatrzańska tel. (0-18) 35 4124 liczba miejsc 40, chłopcy. Zakład Wychowawczy dla Dziewcząt Niepełnosprawnych Zgromadzenia Sióstr Augustianek ul. M. Kopernika 258-260 Bielawa tel. (0-74) 33 45 28 liczba miejsc 35, dziewczęta. Zakład leczniczo-opiekuńczy dla dzieci (siostry Maryi Niepokalanej) Piszkowice 5357-315 Bierkowice tel. (0-74) 67 28 38 liczba miejsc 50. Dom pomocy społecznej (pallotynki) ul. Pionierów 378-430 Bobolice tel. (0-94) 18 73 32 liczba miejsc 80. Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. I Armii Wojska Polskiego 3207-221 Brańszczyk k. Wyszkowa tel. (0-216) 214 27 liczba miejsc 60, chłopcy. Dom opieki społecznej (dominikanki) 63-305 Broniszewice tel. (0-62) 74184 26 liczba miejsc 50, chłopcy. Dom pomocy społecznej (służebniczki starowiejskie) ul. Starowiejska 632-800 Brzesko tel. (0-14) 305 85, fax 304 46 liczba miejsc 52. Zakład leczniczo-wychowawczy (służebniczki starowiejskie) 36-200 Brzozów Zdrój tel. (0-13) 43413 41 liczba miejsc 35. Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie (szarytki) ul. Dominikańska 4086-200 Chełmno tel. (0-56) 691 21 00 liczba miejsc 150. Dom pomocy społecznej dla dzieci (szarytki) ul. Dominikańska 4086-200 Chełmno tel. (0-56) 686 26 26 liczba miejsc 150. Dom Pomocy Społecznej Sióstr św. Jadwigi pl. Klasztorny 246-020 Czarnowąsy tel. (0-77) 691186 liczba miejsc 125. Dom dla Chłopców im. św. Stanisława Kostki (obliczanki) ul. Bpa T. Kubiny 2/442-200 Częstochowa tel. (0-34) 324 70 08 liczba miejsc 50. Specjalny ośrodek wychowawczy dla chłopców (bracia szkolni) ul. Wyszyńskiego 3842-200 Częstochowa tel. (0-34) 365 5018 liczba miejsc 90. Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr św. Józefa ul. Bpa T Kubiny 10/1242-200 Częstochowa tel./fax (0-34) 324 89 99 liczba miejsc 70, dziewczęta w wieku do 18 lat. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Bema 882-300 Elbląg tel. (0-55) 33 57 72 liczba miejsc 50. Zakład leczniczo-wychowawczy (jadwiżanki) ul. Kasprzaka 1082-300 Elbląg tel. (0-55) 35 69 20 liczba miejsc 55. Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek ul. Kilińskiego 219-300 Ełk tel. (0-87) 610 20 39 liczba miejsc 110, dla chłopców w wieku od 3 lat. Dom pomocy społecznej (pallotynki) ul. Turystyczna 2380-680 Gdańsk tel. (0-58) 308 07 10 liczba miejsc 50. Specjalny ośrodek opiekuńczo-wychowawczy (służebniczki wielkopolskie) ul. św. Wojciecha 362-200 Gniezno tel. (0-61) 426 19 59 liczba miejsc 70, dziewczęta. Dom pomocy społecznej dla dzieci (elżbietanki) 87-711 Grabie k. Aleksandrowa Kujawskego liczba miejsc 74 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety pw. św. Jana Bosko ul. Mikołaja z Ryńska 9/1586-300 Grudziądz tel. (0-51 ) 228 87 liczba miejsc 70, dziewczęta. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety pw. św. Józefa ul. Bydgoska 586-300 Grudziądz tel. (0-51) 234 96 liczba miejsc 56, chłopcy. Ośrodek Pedagogiczno-Rehabilitacyjny "Nasz Dom" (felicjanki) 64-707 Gębice tel. (0-67) 55 14 25 liczba miejsc 60, dziewczęta. Dom pomocy społecznej (felicjanki) ul. Długa 138-440 Iwonicz Zdrój tel. (0-13) 435 0618 liczba miejsc 80, dzieci z niedorozwojem fizycznym i umysłowym. Specjalny ośrodek wychowawczy (służebniczki starowiejskie) ul. Grunwaldzka 2037-500 Jarosław tel. (0-16) 62123 07 liczba miejsc 40, chłopcy. Specjalny ośrodek wychowawczy (służebniczki starowiejskie) ul. Ks. M. Lisińskiego 737-500 Jarosław tel. (0-16) 62134 75 liczba miejsc 40, dziewczęta. Specjalny Dom dla Małych Dzieci Zgromadzenia Córek Bożej Miłości ul. Pszczyńska 1144-330 Jastrzębie Zdrój tel. (0-36) 624 60 liczba miejsc 57. Dom dzieci specjalnej troski (prezentki) Rynek 4534-485 Jordanów Podhalański tel. (0-18) 267 55 36 liczba miejsc 45. Dom pomocy społecznej (franciszkanki misjonarki) ul. Zamkowa 547-175 Kadłub tel. (0-77) 63 64 22 liczba miejsc 120, chłopcy. Ośrodek Wychowawczy im. bł. Alojzego Orione (orioniści) ul. Kościuszki 2462-800 Kalisz tel. (0-62) 57 27 87 liczba miejsc 100. Specjalny ośrodek wychowawczy (siostry Matki Bożej Miłosierdzia) ul. Poznańska 2662-800 Kalisz tel. (0-62) 67 50 87 liczba miejsc 65, dziewczęta. Dom opieki społecznej dla dzieci (elżbietanki) ul. Dworcowa 189-430 Kamień Krajeński tel. (0-52) 88 60 34 liczba miejsc 50. Ośrodek Wychowawczy im. Ks. L. Markiefki Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi ul. Leopolda 1/340-210 Katowice tel. (0-32) 58 40 54 liczba miejsc 165. Ośrodek wychowawczy (boromeuszki mikołowskie) ul. Brynicy 1440-358 Katowice tel. (0-32) 156 96 47 liczba miejsc 80. Specjalny ośrodek wychowawczy (szarytki) ul. Kościuszki 3625-316 Kielce tel. (0-41) 423 38 liczba miejsc 56. Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. M. Kolumby Białeckiej (dominikanki) ul. Karczówkowska 1525-711 Kielce tel./fax (0-41) 345 3014 liczba miejsc 50, dziewczęta. Dom pomocy społecznej (franciszkanki misjonarki) ul. Raciborska 8148-130 Kietrz tel. (0-77) 85 45 09 liczba miejsc 60, dziewczęta. Dom pomocy społecznej dla dzieci (siostry sługi Jezusa) 23-106 Kiełczewice tel. (0-81) 66 64 09 liczba miejsc 60. Zakład leczniczo-wychowawczy dla dzieci (siostry Maryi Niepokalanej) ul. Chrobrego 6966-133 Klenica tel. (0-68) 8513 25 liczba miejsc 45. Dom pomocy społecznej (córki Bożej Miłości) Prusy 8 k. Krakowa32-010 Kocmyrzów tel. (0-12) 645 46 05 liczba miejsc 57, dziewczęta i kobiety w wieku od 7 do 45 lat. Dom pomocy społecznej dla dzieci (siostry Opatrzności Bożej) Wielka Wieś64-225 Kopanica tel. (0-68) 84 09 22 w. 7 liczba miejsc 60, dziewczęta. placówki leczniczo- -rehabilitacyjne różnych specjalności dla dzieci Zakład opiekuńczo-wychowawczy (służebniczki starowiejskie) ul. Lenartowicza 431-138 Kraków tel. (0-12) 633 08 95 liczba miejsc 35, dziewczęta. Dom dziecka (siostry św. Józefa) ul. Grodzka 238-400 Krosno tel. (0-13) 432 00 39 liczba miejsc 56. Zakład leczniczo-wychowawczy (franciszkanki szpitalne) 57-363 Krosnowice 213 tel. (0-74) 68 52 92 sezonowo 30 miejsc, dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Dom pomocy społecznej (franciszkanki Maryi Nieustającej Pomocy) ul. Kolejowa 447-450 Krzyżanowice tel./fax (0-36) 19 40 20 liczba miejsc 65. Dom Pomocy Społecznej pw. św. Karola Boromeusza (elżbietanki) ul. Łukasiewicza 947-200 Kędzierzyn-Koźle tel. (0-77) 82 24 47 liczba miejsc 50. Dom pomocy społecznej (albertynki) ul. Kościuszki 13937-600 Lubaczów tel. (0-16) 63213 96 liczba miejsc 70. Specjalny ośrodek wychowawczy (szarytki) ul. Dolna 3 Maja 420-079 Lublin tel. (0-81) 532 04 29 liczba miejsc 40. Dom pomocy społecznej dla dzieci (franciszkanki szpitalne) ul. Wiejska 957-450 Ludwikowice tel./fax (0-791 ) 20 70 liczba miejsc 70, dziewczęta. Dom pomocy społecznej dla dzieci (elżbietanki) ul. Słoneczna 11962-213 Łopienno tel. (0-61) 427 08 90, fax 427 08 95 liczba miejsc 50, dziewczęta. Specjalny ośrodek wychowawczy (szarytki) ul. Stodolna 321-400 Łuków tel. (0-255) 28 62 dziewczęta. Dom opieki społecznej (nazaretanki) ul. Broniewskigo 20/2621-400 Łuków tel./fax (0-255) 23 78 liczba miejsc 45, chłopcy. Dom pomocy społecznej dla dzieci (siostry Opatrzności Bożej) 36-004 Łąka 260 k. Rzeszowa tel. (0-17) 7210 50 do 54 liczba miejsc 100 Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Kasztanowa 2105-260 Marki tel. (0-22) 781 10 30 liczba miejsc 80, dziewczęta. Ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalna szkoła podstawowa (michalici) al. Piłsudskiego 25205-261 Marki-Struga tel. (0-22) 78114 85 liczba miejsc 70. Dom opieki społecznej (dominikanki) ul. Szkolna 1562-433 Mielżyn tel. (0-63) 781 12 liczba miejsc 70, dziewczęta. Specjalny ośrodek wychowawczy (szarytki) Ignaców05-300 Mińsk Mazowiecki tel. (0-256) 43 70 liczba miejsc 100 chłopcy. Dom pomocy społecznej (benedyktynki samarytanki) ul. Rynkowa 2774-127 Moryń tel. (0-91) 14 62 45,14 60 24, fax 14 63 70 liczba miejsc 120, dziewczęta. Specjalny ośrodek wychowawczy (siostry Matki Bożej Miłosierdzia) ul. Łączności 15805-551 Mroków-Derdy tel. (0-22) 757 77 40 liczba miejsc 50, dziewczęta. Ośrodek wychowawczy (boromeuszki mikołowskie) ul. Starokościelna 841-400 Mysłowice tel. (0-32) 122 26 27 liczba miejsc 70. Dom pomocy społecznej (boromeuszki mikołowskie) ul. Główna 842-620 Nakło Śląskie tel. (0-32) 184 32 34 liczba miejsc 50, chłopcy. Ośrodek wychowawczo-opiekuńczy (felicjanki) ul. Długosza 5333-300 Nowy Sącz tel. (0-18) 443 70 01 liczba miejsc 45, chłopcy. Dom pomocy społecznej dla dzieci (siostry Maryi Niepokalanej) al. Wojska Polskiego 77 i 6248-300 Nysa tel. (0-77) 2818, 32 67 liczba miejsc 70. Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Grabowiecka 1527-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. (0-47) 62 85 43 liczba miejsc 50, chłopcy. Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Szkolna 19a27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. (0-47) 65 22 26 liczba miejsc 50, dziewczęta. Zakład wychowawczy dla chłopców (elżbietanki) ul. Gimnazjalna 1163-400 Ostrów Wlkp. tel. (0-64) 36 2125 liczba miejsc 77. Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Ks. Piotra Skargi 505-206 Ostrówek tel. (0-29) 776 71, dziewczęta liczba miejsc 45. Dom pomocy społecznej (benedyktynki samarytanki) ul. Kasztanowa 277-124 Parchowo tel./fax (0-59) 3144 83 liczba miejsc 79, dziewczęta. Dom pomocy społecznej (benedyktynki samarytanki) Bielawki83-130 Pelplin tel./fax (0-69) 3616 59 liczba miejsc 78, dziewczęta. Specjalny ośrodek wychowawczy (szarytki) Łbiska 3805-502 Piaseczno tel. (0-22) 756 75 92 liczba miejsc 150. Dom pomocy społecznej jadwiżanki ul. Golasowicka 15 43-253 Pielgrzymowice tel. (0-36) 472 30 07 Dom pomocy społecznej (kamilianie) ul. Damrota 744-145 Pilchowice tel./fax (0-32) 135 65 26 liczba miejsc 60. Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr św. Józefa ul. Kościelna 257-320 Polanica Zdrój tel. (0-74) 6812 64 liczba miejsc 90. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy (szarytki) ul. Mariacka 24/1860-960 Poznań tel. (0-61) 878 02 24 liczba miejsc 59. Zakład opiekuńczo-wychowawczy (serafitki) ul. św. Rocha 1361-142 Poznań tel. (0-61) 877 34 03 liczba miejsc 60, dziewczęta. Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy pw. św. Anny (elżbietanki) ul. Młyńska 148-200 Prudnik tel. (0-77) 36 23 73 liczba miejsc 74. Dom pomocy społecznej (benedyktynki samarytanki) ul. Żbikowska 4005-800 Pruszków tel. (0-22) 758 6614 liczba miejsc 100, dziewczęta. Specjalny ośrodek wychowawczy benedyktynki samarytanki ul. Szkolna 305-800 Pruszków tel. (0-22) 758 8413 liczba miejsc 48, dziewczęta. Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej ul. Krasińskiego 3337-700 Przemyśl tel. (0-16) 670 72 55 liczba miejsc 90. Dom pomocy społecznej dla chłopców bracia szkolni 77-223 Przytocko tel. (0-595,) 75 77, 75 97 liczba miejsc 100. Dom pomocy społecznej (felicjanki) Szarcz 966-330 Pszczew tel. 9 liczba miejsc 50, dla dziewcząt w wieku od 9 lat. Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek ul. Czartoryskich 524-100 Puławy tel. (0-81) 86 46 07 liczba miejsc 60, chłopcy. Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Kostowiec05-832 Rozalin k. Nadarzyna tel. (0-22) 729 9167 liczba miejsc 100, dziewczęta. Dom pomocy społecznej (boromeuszki mikołowskie) ul. Piłsudskiego 4341-707 Ruda Śl. tel. (0-32) 42 82 88 liczba miejsc 70, chłopcy. Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Celiny Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego 09-540 Sanniki Mocarzewo 13 tel. (0-24) 77 28 55 w. 392 liczba miejsc 60. Dom pomocy społecznej dla dzieci (urszulanki SJK) ul. Dominikańska 1698-200 Sieradz tel. (0-43) 38 39 liczba miejsc 35. Dom pomocy społecznej (służebniczki dębickie) ul. Mickiewicza 3643-430 Skoczów tel. (0-33) 53 37 74 liczba miejsc 40, chłopcy. Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr šw. Jadwigi ul. Kaliska 2541-200 Sosnowiec tel. (0-32) 66 58 87 liczba miejsc 75. Dom pomocy społecznej (siostry Notre Dame) ul.1 Maja 1243-346 Strumień tel. (0-33) 57 02 50 liczba miejsc 95. Dom pomocy społecznej dla dzieci specjalnej troski (służebniczki śląskie) ul. Caritas 458-580 Szklarska Poręba tel. (0-75) 17 22 91 liczba miejsc 50. Dom pomocy społecznej dla dzieci (terezjanki) 57-409 Ścinawka Dolna 21b tel./fax (0-791) 133 76 liczba miejsc 60, chłopcy. Dom pomocy społecznej siostry Notre Dame ul. Mickiewicza 858-160 Świebodzice tel./fax (0-74) 54 0313 liczba miejsc 68, chłopcy. Dom pomocy społecznej (służebniczki starowiejskie) ul. Sienkiewicza 21139-403 Tarnobrzeg tel. (0-15) 822 29 43 liczba miejsc 60. Dom pomocy społecznej dla dzieci (szarytki) ul. Robotnicza 433-100 Tarnów tel. (0-14) 621 39 95 liczba miejsc 75, dziewczęta. Specjalny ośrodek wychowawczy (siostry sługi Jezusa) ul. Rejtana 1033-100 Tarnów tel. (0-14) 621 81 32 liczba miejsc 55. Zakład opiekuńczo-wychowawczy (serafitki) ul. Paderewskiego 287-100 Toruń tel. (0-56) 52 01 73 liczba miejsc 55. Specjalny ośrodek wychowawczy dla chłopców (bracia szkolni) 46-318 Uszyce tel. (0-34) 59 33 23 liczba miejsc 50. Dom opieki społecznej dla dzieci (nazaretanki) ul. Lwowska 3134-100 Wadowice tel. (0-33) 337 85 liczba miejsc 63. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Żagańska 3404-713 Warszawa tel. (0-22) 12 07 72 liczba miejsc 80. Dom pomocy społecznej (szarytki) ul. .św. Jacka 1484-200 Wejherowo tel. (0-58) 672 43 32, 672 49 48 liczba miejsc 33. Dom pomocy społecznej (boromeuszki mikołowskie) ul. Zielona 537-627 Wielkie Oczy tel. (0-16) 631 01 11 liczba miejsc 50, dziewczęta. Dom pomocy społecznej (siostry Opatrzności Bożej) ul. Wolności 3544-300 Wodzisław Śląski tel. (0-36) 455 10 30 liczba miejsc 50. Zakład leczniczo-wychowawczy (córki Bożej Miłości) ul. Zakładowa 844-188 Wojska tel. (0-32) 185 75 94 liczba miejsc 50, chłopcy ze schorzeniami neuropsychiatrycznymi w wieku od 7 do 15 lat. Specjalny ośrodek wychowawczy (siostry Matki Bożej Miłosierdzia) pl. Grunwaldzki 5/750-377 Wrocław tel. (0-71) 22 65 70 liczba miejsc 60, dziewczęta w wieku do 18 lat. Zakład terapii zajęciowej dla osób z niedorozwojem psychicznym, tzw. "muminków" (franciszkanie) al. Jana Kasprowicza 2651-161 Wrocław tel. (0-71) 25316 38 uczestniczy do 20 osób. Dom pomocy społecznej (siostry Maryi Niepokalanej) ul. Objazdowa 4054-513 Wrocław tel. (0-71 ) 57 68 57 liczba miejsc 60, dziewczęta. Dom pomocy społecznej dla dzieci (elżbietanki) pl. św. Jana 167-400 Wschowa tel. (0-65) 40 22 27 liczba miejsc 55. Dom dziecka dla dziewcząt specjalnej troski (orionistki) ul. Leśna 387-800 Włocławek tel. (0-54) 3312 65 liczba miejsc 50. Dom pomocy społecznej (benedyktynki samarytanki) Niegów07-230 Zabrodzie tel. (0-216) 71216, tel./fax 712 25 liczba miejsc 105. Dom pomocy społecznej (benedyktynki samarytanki) Fiszor07-230 Zabrodzie tel./fax (0-216) 272 35 liczba miejsc 87, chłopcy. Specjalny zakład wychowawczy (boromeuszki trzebnickie) ul. Wolności 19841-800 Zabrze tel. (0-32) 17143 29 liczba miejsc 80. Dom pomocy społecznej (franciszkanki misjonarki) ul. Zdanowska 1222-400 Zamość tel. (0-84) 39 24 62 liczba miejsc 60, dziewczęta. Dom pomocy społecznej dla chłopców (bracia szkolni) ul. Czarna 247-120 Zawadzkie tel. (0-77) 77 65 46, 77 67 76 liczba miejsc 100. Dom pomocy społecznej (kamilianie) ul. Wolności 3442-674 Zbrosławice tel./fax (0-32) 133 70 42 liczba miejsc 100. Dom pomocy społecznej dla dzieci (szarytki) ul. Mickiewicza 2163-760 Zduny tel. (0-62) 557 26, 55916 liczba miejsc 82. Dzienne ośrodki wychowawcze:świetlice, oratoria i ośrodki pomocy dzieciom Świetlica dla dzieci (urszulanki SJK) ul. Konopnickiej 316-300 Augustów tel. (0-119) 51 01 Ośrodek Pomocy Dzieciom Dobry Pasterz dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (pasterzanki) ul.Orzeszkowej 515-083 Białystok tel.(0-85) 329715 liczba miejsc 40. Świetlica dla dzieci z rodzin biednych i niepełnych (misjonarki Świętej Rodziny) ul. Stołeczna 515-879 Białystok tel.(0-85) 425983 Świetlica dla dzieci bez opieki (siostry sługi Jezusa) ul. Nieszawska 1687-720 Ciechocinek tel. (0-54) 47 47 liczba miejsc 30 Ośrodek Dziecięco-Młodzieżowy Oratorium św. Jana Bosko (salezjanki) ul. Spacerowa 258-200 Dzierżoniów tel. (0-74) 3134 02 dla dzieci 30 miejsc, dla młodzieży 130 Świetlica św. Franciszka dla dzieci ubogich i zaniedbanych (serafitki) ul. Zwycięzców 19a80-384 Gdańsk Oliwa tel. (0-58) 55215 03. Domek Dobrych Serc (redemptoryści) ul. Daszyńskiego 244-100 Gliwice tel. (0-32) 3144 70 liczba miejsc ok. 40, dzienna opieka nad dziećmi z rodzin patologicznych Przystań Dziecięca (elżbietanki) ul. Piwna 7, Zachowice55-042 Gniechowice. Świetlica dla dzieci z rodzin patologicznych (szarytki) ul. Lecha 1162-200 Gniezno tel. (0-61) 426 36 70 liczba miejsc 52 Świetlica dla ubogich dzieci (pijarzy) ul. Cieplicka 958-560 Jelenia Góra tel. (0-75) 7551 I 00 liczba miejsc ok. 25. Świetlica dla dzieci zaniedbanych (nazaretanki) ul. Śródmiejska 4362-800 Kalisz tel. (0-62) 57 36 87 liczba miejsc 60 Fundacja im. Ks. Kazimierza Siemaszki (misjonarze) ul. Długa 4231-146 Kraków tel. (0-12) 632 47 51, tel./fax 632 40 0 zakład prowadzi działalność opiekuńczą nad dziećmi i młodzieżą Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Oratorium (michalitki) ul. Aleksandry 130-837 Kraków tel. (0-12) 658 03 50 liczba miejsc 50 Świetlica dla dzieci (szarytki) ul. Warszawska 1131-155 Kraków tel. (0-12) 42219 39 liczba miejsc 85 Świetlica SOS dla dzieci zagrożonych środowiskowo (pijarzy) ul. Pijarska 231-015 Kraków tel. (0-12) 422 22 55 liczba miejsc 100. Oratorium Twój Dom (michalici) ul. Wojska Polskiego 2838-400 Krosno tel. (0-13) 432 30 57 pomoc w odrabianiu lekcji, nauka języków obcych, kółko teatralne, gry sportowe, pomoc fachowa psychologa w rozwiązywaniu problemów osobistych, liczba miejsc nie jest ograniczona, codziennie z pomocy oratorium korzysta ok.100 osób. przy Oratorium rozwijana jest także inna działalność społeczno-kulturalna, m.in. Klub internetowy i Studio nagrań. Świetlica dla dzieci (urszulanki SJK) ul. Sudecka 49/5120-868 Lublin tel. (0-81) 72 04 24 liczba miejsc 25, dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Dom Pomocy Parafialnej dla dzieci (albertynki) ul. Powstańców 1143-174 Łaziska Średnie tel. (0-32) 124 30 03 Świetlica dla dzieci (urszulanki SJK) ul. Obywatelska 6093-562 Łódź tel. (0-42) 84 82 20 liczba miejsc 30 Świetlica dla dzieci z ubogich rodzin (franciszkanie konwentualni) ul. Krasickiego 2a93-015 Łódź tel. (0-42) 84 48 92 liczba miejsc 25 Świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych (elżbietanki) ul. Sobieskiego 748-300 Nysa tel. (0-77) 33 20 85 liczba miejsc 12. Świetlica środowiskowa im. Matki Małgorzaty Szewczyk dla dzieci z rodzin biednych i zagrożonych patologią (serafitki) ul. Dąbrowskiego 1232-600 Oświęcim liczba miejsc 20 Świetlica dla dzieci (urszulanki SJK) Lipnica Poznańska 164-551 Otorowo tel. (0-61) 29170 64 liczba miejsc 20. Świetlica dla dzieci ze szkoły podstawowej urszulanki SJK ul. Kościelna 5321-200 Parczew tel. (0-83) 541615 Świetlica dla młodzieży dojeżdżającej do szkół (służebniczki wielkopolskie) ul. E. Bojanowskiego 163-300 Pleszew tel. (0-62) 421180 liczba miejsc 20. Świetlica dla dzieci (urszulanki SJK) ul. bł. U. Ledóchowskiej 162-045 Pniewy tel. (0-61) 291 19 37 liczba miejsc 60, dzieci i młodzież w wieku od 6 do 17 lat Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Oratorium (michalitki) ul. Basztowa 1537-700 Przemyśl tel. (0-16) 678 6148 liczba miejsc 30 Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza bł. Marii Angeli (felicjanki) ul. Poniatowskiego 3337-700 Przemyśl liczba miejsc 30 Świetlica dla dzieci (szarytki) ul. Krakowska I37-200 Przeworsk tel. (0-16) 648 77 76 liczba miejsc 20. Dom dla Dzieci (werbistki) ul. Starowiejska 15247-400 Racibórz tel. (0-36) 415 50 51, 415 98 09, fax 41 liczba miejsc 70. Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Oratorium (michalitki) ul. Rynek 926-600 Radom tel. (0-48) 63 15 50 liczba miejsc 50. Świetlica środowiskowa (elżbietanki) ul. Rencistów 241-703 Ruda Śląska liczba miejsc 35 Świetlica dziennego pobytu dla dzieci zagrożonych patologią społeczną (franciszkanie) ul. Wodzisławska 944-200 Rybnik tel. (0-36) 23132 liczba miejsc 30-40 Świetlica dla dzieci (urszulanki SJK) ul. Dominikańska 1698-200 Sieradz liczba miejsc 42, dzieci w wieku od 7 do 17 lat. Świetlica dla dzieci (urszulanki SJK) ul. Krakowskie Przedmieście 12398-200 Sieradz Monice tel. (0-43) 57 24 liczba miejsc 30, dzieci w wieku od 7 do 14 lat Świetlica dla dzieci (szarytki) ul.1 Maja 3169-100 Słubice n. Odrą tel. (0-95) 58 46 80 liczba miejsc 52, czynna tylko w soboty. Oratorium im. Ks. B. Markiewicza (michalici) ul. Ofiar Katynia 5737-450 Stalowa Wola tel. (0-16) 42 22 60 codziennie przebywa w nim ok. 40 dzieci, otrzymują pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych uczą się kultury spędzania wolnego czasu, korzystają z pomocy w nauce. Świetlica dla dziewcząt dojeżdżających do szkół (służebniczki dębickie) ul. Jagiellońska 833-340 Stary Sącz tel. (0-18) 4461514. Świetlica środowiskowa (terezjanki) ul. Artyleryjska 716-400 Suwałki tel. (0-87) 66 59 68 liczba miejsc 20 Przystań Dziecięca (elżbietanki) ul. Główna 7455-010 Święta Katarzyna Świetlica dla dzieci z ubogich rodzin (dominikanki) osiedle Wielowieś39-400 Tarnobrzeg tel. (0-15) 822 05 19. Oratorium im. Ks. B. Markiewicza (michalici) ul. Rybaki 5987-100 Toruń tel. (0-56) 227 31 codziennie przebywa w nim 70-80 dzieci, otrzymują fachową pomoc w problemach szkolnych i o uczą się kultury spędzania wolnego czasu, a także dostają skromny posiłek Świetlica parafialna Marcelinek (redemptoryści) ul. Św. Józefa 23/3587-100 Toruń tel. (0-56) 654 33 45 liczba miejsc 50, pomoc (dożywianie i odzież) dzieciom z rodzin wielodzietnym Świetlica dla dzieci z rodzin patologicznych (nazaretanki) ul. Lwowska 2734-100 Wadowice tel. (0-33) 328 51 liczba miejsc 40 Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny Michael (michalici) ul. Szareckiego 701-493 Warszawa tel. (0-22) 638 24 5,8 posiada siłownię, studio muzyczne, kawiarnię, zatrudnia pedagoga i psychologa, służy młodzieży w rozwiązywaniu problemów osobistych Świetlica dla dzieci (szarytki) ul. Tamka 3000-355 Warszawa tel. (0-22) 26 30 95 liczba miejsc 12 Świetlica dla dzieci zaniedbanych (nazaretanki) ul. Czerniakowska 13700-720 Warszawa tel. (0-22) 4158 52 liczba miejsc 15 Świetlica środowiskowa Dom Ojca Ignacego (loretanki) ul. Sierakowskiego 603-716 Warszawa liczba miejsc 140 Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Oratorium (michalitki) ul. Bolesława Śmiałego 1302-496 Warszawa Gołąbki liczba miejsc 30 Świetlica dla dzieci z okolicy (urszulanki Unii Rzymskiej) Siercza 132-020 Wieliczka tel. (0-12) 278 27 77 liczba miejsc 45 Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzież (prowadzona przez Katolickie Stowarzyszenie SŁUŻBA CZŁOWIEKOWI) Integracyjny Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży w Zamościu - prowadzony przez parafię Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Parafii św. Michała Archanioła Centrum Pastoralne przy Parafii św. Michała Archanioła w Zamościu Dzieła dobroczynne Kościoła:Katolickie Ośrodki Adopcyjno-Opiekuńcze Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, 91-473 Łódź, ul. Zgierska 121, tel./fax (0-42) 657-88-05 Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, 04-357 Warszawa, ul. Grochowska 194/196, tel.(0-22) 637-14-54, tel./fax (0-22) 610-61-23 Chrześcijańskie Centrum Mediacyjno-Adopcyjne „Pro Familia”, 61-132 Poznań, Osiedle Piastowskie 42, tel./fax (0-61)879-20-41 Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjny, 50-328 Wrocław, ul.Katedralna 4/25, tel./fax (0-71) 32-71-103 Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Czereśniowa 15, tel. (0-95) 729-52-75 Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, 45-032 Opole, ul. Kard. B. Kominka 1 a, tel. (0-77) 454-40-86 w.238 Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, 40-041 Katowice, ul. Plebiscytowa 49 a, tel. (0-32) 25-16-715 Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, 82-500 Kwidzyń, ul. Warszawska 14, tel. (0-55) 279-70-13 Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, 38-400 Krosno, ul. Portiusa 4, tel. prywatny (0-13) 431-80-70 Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 15 a, tel. (0-41) 344-55-92 Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy „Dzieło Pomocy Dzieciom”, 31-121 Kraków, ul. Rajska 10, tel. (0-12) 632-14-42 Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, 19-300 Ełk, ul. 3 Maja 10, tel. (0-87) 621-38-25 Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy im. Jana Pawła II, 85-101 Bydgoszcz, ul. Farna 8, tel. (0-52) 321—037020, 38-42-483,www: www.adopcja.lo.ple-mail: adopcja@lo.pl Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, 42-200 Częstochowa, ul. Jana Pawła II 82, tel. (0-34) 366-49-91 Ośrodek Rodzin Zastępczych Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”, Łódź, ul. Piotrkowska 17; tel. 634-01-18. Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Łódź ul. Zgierska 121 tel. 655-03-63/64 Dzieła dobroczynne Kościoła:Przedszkola i żłobki prowadzone przez instytucje i zakony katolickie Ochronka (służebniczki wielkopolskie) ul. Wojska Polskiego 987-700 Aleksandrów Kujawski tel. (0-54) 82 24 41 liczba miejsc 60. Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) ul. Starowiejska 2434-120 Andrychów tel. (0-33) 75 34 56 liczba miejsc 30 Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK ul. Konopnickiej 316-300 Augustów tel. (0-119) 51 01 liczba miejsc 32. Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) ul. Fabryczna 3539-450 Baranów Sandomierski tel. (0-15) 8118197 liczba miejsc 25 Przedszkole (felicjanki) 38-524 Besko 467 tel. (0-13) 462 5711 liczba miejsc 25 Przedszkole (szarytki) Rynek Kościuszki 515-091 Białystok tel. (0-85) 32 41 12 liczba miejsc 100 Przedszkole niepubliczne (misjonarki Świętej Rodziny) ul. Zielna 1615-339 Białystok tel./fax (0-85) 45 28 33 Ochronka Sióstr Serafitek Bieździadka 138-214 Bieździedza tel. (0-13) 446 0312 liczba miejsc 25 Ochronka (służebniczki wielkopolskie) ul. M. Skłodowskiej 1142-290 Blachownia tel. (0-34) 27 03 20 liczba miejsc 20 Przedszkole (służebniczki dębickie) ul. Oracka 7732-700 Bochnia tel. (0-197) 238 00 liczba miejsc 60 Przedszkole im. Jana Pawła II (siostry Maryi Niepokalanej) ul. Szpitalna 648-140 Branice liczba miejsc 100 Przedszkole (służebniczki dębickie) Okulice 132-712 Bratucice liczba miejsc 18 Przedszkole Niepubliczne im. św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego ul. Szkolna 1489-632 Brusy tel./fax (0-531) 822 34 liczba miejsc 40. Przedszkole (służebniczki dębickie) Jasień 2632-800 Brzesko tel. (0-14) 320 60 w. 480 liczba miejsc 35 Przedszkole parafialne (siostry Rodziny Maryi) Mokrzyska 34332-810 Brzesko tel. (0-14) 323 30 liczba miejsc 30 Przedszkole (nazaretanki) Marcyporęba34-114 Brzeźnica tel. (0-33) 79 20 88 liczba miejsc 12 Przedszkole publiczne (szarytki) pl. Reszki 2664-320 Buk tel. (0-61 ) 814 03 81 liczba miejsc 75 Przedszkole (prezentki) ul. Kościuszki 50a32-332 Bukowno k. Olkusza tel. (0-35) 4215 50 liczba miejsc 75. Przedszkole (niepokalanki) ul. Sobieskiego 205-092 Buraków-Wrzosów liczba miejsc 70 Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety ul. S. Leszczyńskiego 4085-137 Bydgoszcz liczba miejsc 75 Ochronka (elżbietanki cieszyńskie) ul. Cyryla i Metodego 12a41-909 Bytom tel. (0-32) 186 23 63 liczba miejsc 40 Ochronka dla dzieci w wieku przedszkolnym (służebniczki śląskie) ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 641-906 Bytom tel. (0-32) 280 2017 liczba miejsc 36 Przedszkole (służebniczki dębickie) ul. Dąbrowskiego 459-225 Chojnów tel. (0-76) 18 87 66 liczba miejsc 50. Ochronka dla dzieci w wieku przedszkolnym (służebniczki śląskie) ul. Ks. Miarki 1241-500 Chorzów tel. (0-32) 4168 66 liczba miejsc 43 Ochronka dla dzieci w wieku przedszkolnym (służebniczki śląskie) ul. Dąbrowa 846-080 Chróścice liczba miejsc 27 Ochronka dla dzieci w wieku przedszkolnym (służebniczki śląskie) ul. Klasztorna l46-073 Chróścina Opolska liczba miejsc 24 Ochronka dla dzieci w wieku przedszkolnym (służebniczki śląskie) ul. Ozimska 146-053 Chrząstowice tel. (0-77) 2190 66 liczba miejsc 30 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) 36-105 Cmolas 224 tel. 62 liczba miejsc 28 Przedszkole niepubliczne (salezjanki) ul. Moniuszki 2878-440 Czaplinek tel. (0-966) 554 50 liczba miejsc 44 Przedszkole (nazaretanki) ul. 7 Kamienic 2342-200 Częstochowa tel. (0-34) 24 59 57 liczba miejsc 30 Przedszkole (nazaretanki) ul. Jasnogórska 54/5842-200 Częstochowa tel. (0-34) 24 20 25 liczba miejsc 66 Przedszkole (siostry Opatrzności Bożej) ul. Poleska 14642-200 Częstochowa tel. (0-34) 62 06 50 liczba miejsc 45 Przedszkole (służki) ul. Staszica 1442-200 Częstochowa tel. (0-34) 24 93 40 liczba miejsc 15 Przedszkole im. Ks. B. Markiewicza (michalitki) ul. Wręczycka 5642-200 Częstochowa liczba miejsc 40 Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK ul. Pułaskiego 2342-200 Częstochowa tel. (0-34) 2416 28, 24 27 23 liczba miejsc 43, dzieci w wieku 3 do 5 lat. Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy ul. Wręczycka 14342-200 Częstochowa tel. (0-34) 62 96 60 Liczba miejsc 60 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) ul. Różana 233-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14) 642 26 68 liczba miejsc 100 Przedszkole (franciszkanki szpitalne) ul. Opolska 9746-081 Dobrzeń Wielki tel. (0-77) 69 57 61 liczba miejsc 30 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) 36-230 Domaradz 328 liczba miejsc 25 Przedszkole niepubliczne (salezjanki) ul. Spacerowa 258-200 Dzierżoniów tel. (0-74) 3134 02 liczba miejsc 67 Diecezjalne Przedszkole Katolickie (nazaretanki) ul. Jasna 882-300 Elbląg tel. (0-55) 33 54 93 liczba miejsc 65. Przedszkole (siostry św. Józefa) 33-332 Florynka liczba miejsc 25 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) 37-207 Gać 509 tel. (0-16) 6141174 liczba miejsc 20 Przedszkole (siostry Duszy Chrystusowej) ul. Brygidki 1580-856 Gdańsk tel. (0-58) 301 19 88 liczba miejsc 40 Przedszkole (pasterzanki) ul. Pułaskiego 280-520 Gdańsk tel. (0-58) 556 73 39 liczba miejsc 30 Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety Targ Sienny 580-806 Gdańsk liczba miejsc 60 Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek ul.Wczasy 280-509 Gdańsk Brzeźno tel. (0-58) 343 45 96 liczba miejsc 60 Ochronka (służebniczki wielkopolskie) ul. Dickmana 1381-109 Gdynia liczba miejsc 20 Przedszkole (nazaretanki) ul. Armii Krajowej 2681-372 Gdynia tel. (0-58) 620 47 73 liczba miejsc 88 Przedszkole II Oddziałowe (dominikanki) ul. Miernicza 981-527 Gdynia liczba miejsc 30 Ochronka dla dzieci w wieku przedszkolnym (służebniczki śląskie) ul. Ks. Roboty 4644-186 Gierałtowice tel. (0-32) 235 00 00 liczba miejsc 33 Ochronka (służebniczki wielkopolskie) ul. Chociszewskiego 962-200 Gniezno tel. (0-61) 42610 45 liczba miejsc 30 Ochronka dla dzieci ubogich (nazaretanki) osiedle Orła Białego 2062-200 Gniezno tel. (0-61) 426 67 52 liczba miejsc 40 Przedszkole publiczne (szarytki) ul. Lecha 1162-200 Gniezno tel. (0-61) 426 36 70 liczba miejsc 160 Ochronka dla dzieci w wieku przedszkolnym (służebniczki śląskie) ul. Powstańców 1544-340 Godów tel. (0-36) 656 08 liczba miejsc 15. Przedszkole (karmelitanki Dzieciątka Jezus) 33-338 Gołkowice Dolne 83 tel. (0-18) 44 63 22 liczba miejsc 32 Przedszkole (felicjanki) ul. Krasińskiego 2138-300 Gorlice tel. (0-18) 35219 91 liczba miejsc 60 Przedszkole Sióstr Miłosierdzia ul. Warszawska 4566-400 Gorzów Wlkp. tel. (0-95) 32 26 92 liczba miejsc 45 Przedszkole (służebniczki dębickie) ul. Wolności 1663-800 Gostyń tel. (0-65) 72 0014 liczba miejsc 50. Ochronka (służebniczki wielkopolskie) ul. Warszawska 20, Czersk05-530 Góra Kalwaria tel. (0-22) 757 36 0 2 liczba miejsc 30 Przedszkole niepubliczne (eucharystki) ul. Kard. Wyszyńskiego 24a05-530 Góra Kalwaria liczba miejsc 45 Przedszkole publiczne (salezjanki) ul. Ostrzeszowska 463-520 Grabów n. Prosną tel. (0-64) 30 5142 liczba miejsc 45 Przedszkole (służebniczki dębickie) ul. Kolejowa 45239-410 Grębów tel. (0-15) 1127 01 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) Grodzisko Górne 288a37-306 Grodzisko Dolne tel. 218 liczba miejsc 35 Przedszkole niepubliczne (córki Maryi Niepokalanej) ul. Mogielnicka 1505-600 Grójec tel. (0-488) 425 37 liczba miejsc 120 Przedszkole Niepubliczne im. Dzieciątka Jezus Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego ul. Chełmińska 7786-300 Grudziądz tel./fax (0-51) 236 60 liczba miejsc 50. Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) 36-213 Haczów 513 tel. 96 liczba miejsc 25 Przedszkole Niepubliczne Sióstr Serafitek im. Matki Małgorzaty Szewczyk 43-344 Hałcnów tel. (0-33) 16 93 05 liczba miejsc 30,dzieci w wieku od 2 do 5 lat Ochronka dla dzieci w wieku przedszkolnym (służebniczki śląskie) 43-470 Istebna 1010 tel. (0-33) 55 6197 liczba miejsc 33 Ochronka przy parafii św. Marcina (elżbietanki) ul. Kościelna 163-200 Jarocin tel. (0-62) 747 30 66 liczba miejsc 30 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) ul. 3 Maja 1237-500 Jarosław tel. (0-16) 6216135 liczba miejsc 35 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) 36-002 Jasionka 35 tel. (0-17) 72 30 60 liczba miejsc 35. Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) 36-211 Jasionów 27 liczba miejsc 20 Przedszkole im. Matki Anny Kaworek (michalitki) ul. Tokarskich l38-460 Jedlicze tel. (0-13) 435 25 01 liczba miejsc 30. Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety ul. Piastowska 858-330 Jedlina Zdrój Ochronka dla dzieci w wieku przedszkolnym (służebniczki śląskie) ul. Powstańców Śląskich 947-133 Jemielnica tel. (0-77) 63 23 28 liczba miejsc 36 Przedszkole Publiczne Sióstr Nazaretanek ul. Harcerska 162-800 Kalisz tel. (0-62) 57 36 87 liczba miejsc 68 Ochronka dla dzieci w wieku przedszkolnym (służebniczki śląskie) ul. Panewnicka 6340-760 Katowice tel. (0-32) 252 54 93 liczba miejsc 48 Przedszkole Tęcza (siostry Notre Dame) ul. Warzywna 26a40-545 Katowice tel. (0-32) 252 3718 liczba miejsc 55 Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi ul. Leopolda 1/340-210 Katowice tel. (0-32) 103 02 84 liczba miejsc 30 Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK ul. Kilińskiego 5098-134 Kazimierz tel. 81 liczba miejsc 33. Przedszkole (urszulanki SJK) Sokolniki Wielkie 264-530 Kaźmierz k. Poznania tel. (0-668) 170 56 liczba miejsc 26 Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety ul. Staszica 455-080 Kąty Wrocławskie Ochronka dla dzieci w wieku przedszkolnym (służebniczki śląskie) ul. Kozielska 2947-220 Kędzierzyn-Koźle tel. (0-77) 83 43 03 liczba miejsc 35 Przedszkole niepubliczne (boromeuszki mikołowskie) ul. Kościuszki 1763-600 Kępno tel. (0-647) 226 45 liczba miejsc 130 Publiczne Przedszkole im. Matki Celiny Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego ul. Rajska 432-200 Kęty tel. (0-33) 45 24 29 liczba miejsc 55 Przedszkole (służki) ul. Żymirskiego 505-230 Kobyłka tel. (0-22) 78614 35 liczba miejsc 60 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) ul.11 Listopada 636-100 Kolbuszowa tel. (0-17) 2711 87 liczba miejsc 30 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) 38-421 Kombornia 55 tel. (0-13) 435 49 36 liczba miejsc 30 Ochronka dla dzieci w wieku przedszkolnym (służebniczki śląskie) ul. Kolejowa 2705-806 Komorów tel. (0-22) 758 00 47 liczba miejsc 45 Przedszkole niepubliczne (misjonarki Świętej Rodziny) ul. B. Prusa 405-806 Komorów tel. (0-22) 75912 75 Ochronka (służebniczki wielkopolskie) ul. Wilanowska 2605-510 Konstancin-Jeziorna tel. (0-22) 756 44 36 liczba miejsc 25 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) ul. Ogrodowa 138-420 Korczyna tel. (0-13) 435 42 71 liczba miejsc 25 Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety ul. Kapliczna 1584-400 Kościerzyna liczba miejsc 45 Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety ul. Konopnickiej 1367-120 Kożuchów. Przedszkole (siostry Duszy Chrystusowej) ul. Glogera 131-222 Kraków tel. (0-12) 415 38 45 liczba miejsc 25 Przedszkole (felicjanki) ul. Smoleńsk 231-107 Kraków tel. (0-12) 422 00 39 liczba miejsc 60 Przedszkole (felicjanki) ul. Zamoyskiego30-519 Kraków tel. (0-12) 656 49 22 liczba miejsc 25 Przedszkole (nazaretanki) ul. Nazaretańska I30-680 Kraków tel. (0-12) 654 24 40, www.przedszkolenazaret.pl liczba miejsc 90 Przedszkole (niepubliczne) Zgromadzenia Córek Bożej Miłości al. Modrzewiowa 2030-224 Kraków tel. (0-12) 425 30 24 liczba miejsc 25. Przedszkole nr 40 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości ul. Pędzichów 1631-152 Kraków tel. (0-12) 633 67 65 liczba miejsc 125 Przedszkole nr 42 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej ul. Starowiślna 731-038 Kraków tel. (0-12) 42212 70 liczba miejsc 122 Przedszkole państwowe (służebniczki starowiejskie) ul. Kordylewskiego 1431-647 Kraków tel. (0-12) 41143 39 liczba miejsc 60 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego ul. Lotnicza 431-462 Kraków tel. (0-12) 411 05 40 liczba miejsc 70 Przedszkole Sióstr Augustianek im. Anioła Stróża ul. Piekarska 7a31-067 Kraków tel. (0-12) 656 03 86 Przedszkole Sióstr Miłosierdzia ul. Warszawska 631-155 Kraków tel. (0-12) 422 48 38 liczba miejsc 88 Przedszkole Sióstr Serafitek ul. Łowiecka 530-106 Kraków tel. (0-12) 42158 46 liczba miejsc 60 Przedszkole Sióstr Serafitek ul. Grzegórzecka 4031-531 Kraków liczba miejsc 60 Przedszkole Sióstr Serafitek ul. Żwirki i Wigury 331-465 Kraków tel. (0-12) 411 Ol 27 liczba miejsc 60 Przedszkole Sióstr Sercanek pl. Gen. Sikorskiego 1231-115 Kraków tel. (0-12) 422 03 28 liczba miejsc 86 Przedszkole przy parafii Miłosierdzia Bożego (siostry Rodziny Maryi) Wzgórze Krzesławickie la31-721 Kraków Nowa Huta tel. (0-12) 645 40 34 liczba miejsc 100 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) 37-741 Krasiczyn 26 tel. (0-16) 6718414 liczba miejsc 25 Przedszkole (służebniczki dębickie) ul. Zdrojowa 4034-450 Krościenko n. Dunajcem tel. (0-18) 262 3109 liczba miejsc 50 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) ul. Szkolna 3638-422 Krościenko Wyżne tel. (0-13) 43150 82 liczba miejsc 40 Przedszkole publiczne (elżbietanki) ul. Zdunowska 5863-700 Krotoszyn tel. (0-64) 25 29 36 liczba miejsc 53 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) ul. Dąbrowskiego 533-380 Krynica Zdrój tel. (0-18) 47154 21 liczba miejsc 25 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) ul. Kraszewskiego 7233-380 Krynica Zdrój tel. (0-18) 47122 82 liczba miejsc 25 Przedszkole Sióstr Miłosierdzia ul. Nowa Wieś 5932-065 Krzeszowice tel. (0-12) 282 07 08 liczba miejsc 36 Przedszkole niepubliczne (misjonarki Świętej Rodziny) ul. Sowińskiego 1705-120 Legionowo tel. (0-22) 774 2143 Ochronka przy parafii św. Mikołaja (elżbietanki) ul. Kościelna 1864-100 Leszno tel. (0-65) 20 25 75 liczba miejsc 35 Przedszkole publiczne (elżbietanki) ul. Zielona 564-100 Leszno tel. (0-65) 20 56 36 liczba miejsc 48 Ochronka dla dzieci w wieku przedszkolnym (służebniczki śląskie) ul. Klasztorna 247-150 Leśnica Opolska tel. (0-77) 6152 62 liczba miejsc 30 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) ul. Furgalskiego 437-300 Leżajsk tel. (0-195) 206 82 liczba miejsc 35 Przedszkole (służebniczki starowiejskie) ul. Ks. Blizińskiego 5Oa62-850 Lisków tel. 23 liczba miejsc 100 Przedszkole (służki) ul. I Armii Wojska Polskiego 920-400 Lublin tel. (0-81) 532 32 63 liczba miejsc 70 Przedszkole Integracyjne im. bł. Gwidona Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego ul. Dymowskiego 1420-144 Lublin tel. (0-81) 577 35 01 liczba miejsc 45 Przedszkole niepubliczne (misjonarki Świętej Rodziny) ul. Kochanowskiego 3420-434 Lublin tel. (0-81) 744 03 20. Przedszkole parafialne im. bł. Honorata Koźmińskiego (obliczanki) ul. Zbożowa 7520-810 Lublin tel. (0-81) 74133 73 liczba miejsc 120 Przedszkole Sióstr Nazaretanek ul. Świętochłowskiego 8220-468 Lublin tel. (0-81) 74416 77 liczba miejsc 30 Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK ul. Orlanda 15-1720-712 Lublin tel. (0-81) 526 6416 liczba miejsc 35 Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK ul. Sudecka 49/5120-868 Lublin tel. (0-81) 72 04 24 liczba miejsc 38. Ochronka (służebniczki wielkopolskie) pl. Wolności 662-031 Luboń tel. (0-61) 13 0122 liczba miejsc 65. Przedszkole im. Aniołów Stróżów (franciszkanki Maryi Nieustającej Pomocy) ul. Rolna 446-022 Luboszyce tel. (0-77) 64 01 12 liczba miejsc 35. Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) ul. 29 Listopada 4037-100 Łańcut tel. (0-17) 25 2103 liczba miejsc 40. Przedszkole Sióstr Nazaretanek ul. Komuny Paryskiej 1098-140 Łask tel. (0-198) 43 91 liczba miejsc 28 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) ul. Szczawnicka 2733-390 Łącko tel. (0-18) 443 49 27 liczba miejsc 25 Ochronka dla dzieci w wieku przedszkolnym (służebniczki śląskie) ul. Kościelna 484-360 Łeba tel. (0-59) 6614 85 liczba miejsc 24. Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK ul. Panieńska 3/2399-100 Łęczyca tel. (0-114) 22 94 liczba miejsc 36. Przedszkole (honoratki) ul. Lokatorska 1293-024 Łódź tel. (0-42) 684 07 30 liczba miejsc 105 Przedszkole (natywitanki) al.1 Maja 1590-717 Łódź liczba miejsc 15 Przedszkole (służebniczki starowiejskie) ul. Sienkiewicza 6090-058 Łódź tel. (0-42) 36 38 24 liczba miejsc 75 Przedszkole Niepubliczne Dzieci Dobrego Ojca (siostry Świętej Rodziny) ul. Żucza 3891-504 Łódź liczba miejsc 30 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Felicjanek im. św. Feliksa ul. Jonschera 2591-849 Łódź tel. (0-42) 57 25 23 liczba miejsc 48 Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK ul. Obywatelska 6093-562 Łódź tel. (0-42) 84 82 20 liczba miejsc 85 Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (nazaretanki) ul.11 Listopada 521-400 Łuków tel. (0-255) 23 55 liczba miejsc 82. Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) Kosienice 6237-713 Maćkowice liczba miejsc 25 Przedszkole Niepubliczne Sióstr Serafitek ul. Sikorskiego 534-220 Maków Podhalański tel. (0-33) 771153 liczba miejsc 28, dzieci w wieku od 2 do 5 lat Przedszkole (służebniczki dębickie) 37-120 Markowa 1478 tel. (0-17) 26 5711 liczba miejsc 22 Ochronka dla dzieci w wieku przedszkolnym (służebniczki śląskie) ul. Gałczyńskiego 2642-610 Miasteczko Śląskie tel. (0-32) 285 36 80 liczba miejsc 25 Przedszkole (służebniczki dębickie) Rzędzianowice 38939-300 Mielec liczba miejsc 10 Przedszkole niepubliczne (elżbietanki) ul. Gen. Sikorskiego 664-400 Międzychód tel. (0-95) 48 24 64 liczba miejsc 22 Ochronka (jadwiżanki) ul. Katęcka 45, Wawrzeńczyce55-081 Miętków tel. (0-71) 16 8165 liczba miejsc 20 Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK ul. Mickiewicza 1005-822 Milanówek tel. (0-22) 758 33 54 liczba miejsc 45. Przedszkole (felicjanki) 32-084 Morawica 24 liczba miejsc 25 Przedszkole (siostry Matki Bożej Miłosierdzia) ul. Łączności 15805-551 Mroków Derdy tel. (0-22) 757 77 40 liczba miejsc 50 Przedszkole Prywatne Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. św. Maksymiliana Kolbego 30/3224-630 Mszana Dolna tel. (0-18) 37 8811 w. 91 liczba miejsc 20 Przedszkole publiczne (pasjonistki) 34-106 Mucharz 95 tel. (0-33) 7614 25 liczba miejsc 20 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) 37-514 Munina 140 liczba miejsc 20 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) 36-142 Nienadówka 268 tel. (0-17) 72 52 27 liczba miejsc 40 Przedszkole Sióstr Augustianek im. św. Anny pl. Zwycięstwa 1132-005 Niepołomice k. Bochni tel. (0-12) 281 10 43 Przedszkole (służebniczki dębickie) ul. 3 Maja 2037-400 Nisko tel. (0-16) 4126 84 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (niepokalanki) Dursztyn Skałka 6634-433 Nowa Biała liczba miejsc 30. 398 Przedszkole niepubliczne (salezjanki) ul. Kościelna 1057-400 Nowa Ruda tel. (0-791) 2316 liczba miejsc 35 Przedszkole (nazaretanki) Ruda Łańcucka 16637-310 Nowa Sarzyna tel. (0-195) 4134 24 liczba miejsc 25 Przedszkole Niepubliczne Paula (córki Najczystszego Serca NMP) pl. O. Honorata Koźmińskiego 626-420 Nowe Miasto n. Pilicą tel. (0-48) 751011 w. 84 liczba miejsc 40 Ochronka przy parafii św. Katarzyny (elżbietanki) ul. Ostrowska l63-460 Nowe Skalmierzyce tel. (0-62) 76212 48 liczba miejsc 40 Przedszkole (nazaretanki) 36-143 Nowy Kamień 12 tel. 29 liczba miejsc 30 Ochronka Sióstr Serafitek ul. Długa 1434-400 Nowy Targ tel. (0-18) 266 30 44 liczba miejsc 50, dzieci w wieku od 3 do 5 lat Przedszkole (dominikanki) 36-245 Nozdrzec tel. 23 liczba miejsc 20 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) 33-387 Olszana 114 tel. (0-18) 445 9314 liczba miejsc 30 Ochronka dla dzieci w wieku przedszkolnym (służebniczki śląskie) ul. Zamkowa 244-176 Ornontowice tel. (0-32) 235 4121 liczba miejsc 37 Ochronka przy parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika (elżbietanki) ul. Kard. Ledóchowskiego 263-400 Ostrów Wlkp. tel. (0-64) 736 68 03 liczba miejsc 30 Przedszkole publiczne salezjanki ul. Ks. Skorupki 5663-400 Ostrów Wlkp. tel. (0-64) 36 40 41 liczba miejsc 55 Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu ul. Leśna 563-500 Ostrzeszów tel. (0-62) 30 2319, fax 30 43 76 liczba miejsc 67 Przedszkole Sióstr Serafitek ul. Dąbrowskiego 1432-600 Oświęcim tel. (0-33) 42 33 20 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) 33-250 Otfinów 36 tel. (0-14) 645 23 72 liczba miejsc 30 Ochronka dla dzieci w wieku przedszkolnym (służebniczki śląskie) ul. Słowackiego 505-805 Otrębusy tel. (0-22) 758 55 50 liczba miejsc 26 Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek ul. Reymonta 68/7005-400 Otwock tel. (0-22) 779 3174 liczba miejsc 40 Przedszkole publiczne (elżbietanki) ul. Moniuszki 1267-106 Otyń tel. (0-68) 1.3 22 93 liczba miejsc 60 Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK ul. Łęczyńska 3095-035 Ozorków tel. (0-42) 181618 liczba miejsc 30. Ochronka bł. Urszuli (urszulanki SJK) ul. Zamojskiego 21/2305-850 Ożarów Maz. tel. (0-22) 72210 73 liczba miejsc 30, dzieci w wieku od 3 do 5 lat Przedszkole nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości ul. Warszawska 36a95-200 Pabianice tel. (0-42) 15 4011 liczba miejsc 110 Ochronka dla dzieci w wieku przedszkolnym (służebniczki śląskie) ul. Zjednoczenia 5343-250 Pawłowice Śląskie tel. (0-36) 72 22 62 liczba miejsc 31 Przedszkole prywatne (franciszkanki misjonarki) ul. Słowiańska 2105-820 Piastów tel. (0-22) 723 66 77 liczba miejsc 100 Przedszkole niepubliczne (salezjanki) ul. Ogrodowa 4858-250 Pieszyce tel. (0-74) 36 53 95 liczba miejsc 21. Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) 37-733 Pikulice 86 liczba miejsc 20 Przedszkole (służebniczki dębickie) ul. Żeromskiego 239-220 Pilzno tel. (0-14) 670 20 62 w. 343 liczba miejsc 25 Przedszkole niepubliczne (pallotynki) ul. Sikorskiego 512-200 Pisz tel. (0-87) 343 22 liczba miejsc 50 Ochronka (służebniczki wielkopolskie) ul. E. Bojanowskiego 163-300 Pleszew tel. (0-62) 421180 liczba miejsc 58 Przedszkole (siostry Matki Bożej Miłosierdzia) ul. Stary Rynek 14/1809-404 Płock tel. (0-24) 62 58 83 liczba miejsc 30,dla dzieci z zaniedbanych moralnie rodzin Przedszkole im. bł. Urszuli Ledóchowskiej (urszulanki SJK) ul. bł. U. Ledóchowskiej 162-045 Pniewy tel. (0-61) 29102 96, 29119 37 liczba miejsc 60 Przedszkole niepubliczne (salezjanki) ul. Wąska 578-320 Połczyn Zdrój tel. (0-961) 62113 liczba miejsc 27. Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) Kąty 4932-862 Porąbka Iwkowska liczba miejsc 20 Ochronka przy parafii Bożego Ciała (elżbietanki) ul. Strzelecka 4061-846 Poznań tel. (0-61) 852 32 00 liczba miejsc 80 Przedszkole (siostry Maryi Niepokalanej) ul. Rejtana 660-653 Poznań tel. (0-61) 823 32 61 liczba miejsc 65 Przedszkole niepubliczne (elżbietanki) ul. Kościelna 560-536 Poznań tel. (0-61) 847 48 36 liczba miejsc 53 Przedszkole Niepubliczne Sióstr Imienia Jezus ul. Łubinowa 760-175 Poznań tel. (0-61) 867 73 24 liczba miejsc 30 Przedszkole nr 26 Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi ul. Tomickiego 361-116 Poznań tel. (0-61) 87717 36 liczba miejsc 40. Przedszkole (felicjanki) ul. Grunwaldzka 846-320 Praszka tel. (0-34) 5919 26 liczba miejsc 25. Przedszkole niepubliczne (eucharystki) ul. Zawiszy 305-800 Pruszków liczba miejsc 45 Przedszkole (służebniczki dębickie) ul. Krzywa 239-320 Przecław tel. (0-196) 11129 liczba miejsc 18 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) Prałkowce 4937-700 Przemyśl tel. (0-16) 678 2147 liczba miejsc 25 Przedszkole (felicjanki) ul. Waygarta 1237-700 Przemyśl tel. (0-16) 678 2180 liczba miejsc 95 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) Nowosielce 6937-200 Przeworsk tel. (0-16) 64218 24 liczba miejsc 60 Przedszkole Sióstr Miłosierdzia ul. Krakowska I37-200 Przeworsk tel. (0-16) 648 77 75 liczba miejsc 44. Przedszkole (służki) ul. Krakowska 1526-400 Przysucha tel. (0-48) 75 32 21 liczba miejsc 25 Przedszkole (służki) ul. Kościuszki 17/1006-100 Pułtusk tel. (0-23) 862 39 liczba miejsc 22. Gminne przedszkole (urszulanki Unii Rzymskiej) Rokiciny Podhalańskie34-721 Raba Wyżna tel. (0-18) 2671155 liczba miejsc 35. Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) ul. Słoneczna 2434-745 Rabka tel. (0-18) 267 75 48 liczba miejsc 40 Przedszkole (siostry Matki Bożej Miłosierdzia) ul. Słowackiego 1234-700 Rabka tel. (0-18) 267 66 04 liczba miejsc 50 Przedszkole (siostry Matki Bożej Miłosierdzia) ul. A. Struga 3126-600 Radom tel. (0-48) 362 5617 liczba miejsc 50 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) ul. Firleja 2833-225 Radomyśl Wielki tel. (0-14) 676 6111 w. 90 liczba miejsc 25 Przedszkole parafialne (służebniczki starowiejskie) ul. Szopena 237-550 Radymno tel. 297 liczba miejsc 60 Ochronka dla dzieci w wieku przedszkolnym (służebniczki śląskie) ul. Klasztorna 142-630 Radzionków tel. (0-32) 289 40 26 liczba miejsc 33 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) Tapin 1037-562 Rokietnica liczba miejsc 20 Przedszkole (siostry Matki Bożej Miłosierdzia) ul. Kierska 1062-090 Rokietnica-Kiekrz tel. (0-61) 848 2121 liczba miejsc 30 Przedszkole (służebniczki dębickie) ul. Barbary 239-100 Ropczyce tel. (0-17) 2183 98 liczba miejsc 60 Przedszkole (służebniczki dębickie) ul. Rzeszowska 2737-420 Rudnik n. Sanem tel. (0-16) 67615 73 liczba miejsc 140 Ochronka dla dzieci w wieku przedszkolnym (służebniczki śląskie) ul. Klasztorna 344-280 Rydułtowy tel. (0-36) 57 74 28 liczba miejsc 78 Przedszkole (służebniczki starowiejskie) ul. Grunwaldzka 1038-520 Rymanów tel. (0-13) 435 50 59 liczba miejsc 120 Przedszkole (nazaretanki) ul. Wita Stwosza 3131-113 Rzeszów tel. (0-17) 44816 liczba miejsc 70 Przedszkole parafialne (siostry Rodziny Maryi) ul. Jastrzębia 935-207 Rzeszów tel. (0-17) 63 00 33 liczba miejsc 30 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) 32-765 Rzezawa 79 tel. (0-197) 278 63 liczba miejsc 20 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) ul. Słowackiego 2438-500 Sanok tel. (0-137) 306 56 liczba miejsc 35 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) ul. Kościuszki 937-530 Sieniawa tel. 30 liczba miejsc 35 Przedszkole Dobroczynne im. bł. Urszuli Ledóchowskiej (urszulanki SJK) ul. Krakowskie Przedmieście 12398-200 Sieradz Monice tel. (0-43) 57 24 liczba miejsc 94 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) ul. Partyzantów 128-560 Skalbmierz tel.112 liczba miejsc 30 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) ul. Jakuba Dorochy 436-140 Sokołów Młp. tel. (0-17) 72 90 42 liczba miejsc 30 Żłobek (siostry Wspólnej Pracy) ul. Warszawska 562-610 Sompolno liczba miejsc 8 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) 37-555 Sośnica Jarosławska 63a tel. 9 liczba miejsc 20 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) 34-745 Spytkowice 96 tel. 36 liczba miejsc 30 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) ul. Szkolna 932-004 Staniątki k. Krakowa tel. (0-12) 28180 69 liczba miejsc 28 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) 36-201 Stara Wieś 482 liczba miejsc 25 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) 36-201 Stara Wieś 552 liczba miejsc 50 Przedszkole Niepubliczne im. Matki Celiny Borzęckiej (Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego) ul. Słoneczna 683-010 Straszyn tel./fax (0-58) 682 89 76 liczba miejsc 25 Przedszkole (służebniczki starowiejskie) ul. Warszawska 4695-010 Stryków tel. (0-42) 19 80 93 liczba miejsc 50 Przedszkole (serafitki) ul. Słowackiego 2438-100 Strzyżowa tel. (0-17) 2761117 liczba miejsc 25 Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK ul. Piastowska 3956-500 Syców tel. (0-647) 24 58 liczba miejsc 34 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) 34-607 Szczawa 273 tel. (0-18) 332 40 44 liczba miejsc 25 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) ul. Szalaya 1834-460 Szczawnica tel. (0-18) 262 23 72 liczba miejsc 25 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) 33-230 Szczucin tel. (0-14) 643 62 69 liczba miejsc 30 Przedszkole (służebniczki dębickie) Rynek 932-820 Szczurowa tel. (0-14) 671 46 94 liczba miejsc 26 Przedszkole (służebniczki dębickie) 38-203 Szebnie 16 tel. (0-136) 617 60 liczba miejsc 25 Przedszkole (michalitki) ul. Zakościelna 1326-500 Szydłowiec tel. (0-48) 617-10-23 liczba miejsc 20 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) 33-158 Szynwałd tel. (0-14) 674 20 03 liczba miejsc 25 Przedszkole publiczne (elżbietanki) ul. Dutkiewicza 1363-100 Śrem tel. (0-61) 283 0137 liczba miejsc 145 Przedszkole niepubliczne (salezjanki) ul. Daszyńskiego 755-300 Środa Śląska tel. (0-71) 17 22 90 liczba miejsc 69 Żłobek (salezjanki) ul. Daszyńskiego 755-300 Środa Śląska tel. (0-71) 17 22 90 liczba miejsc 43 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) Świątniki 19532-040 Świątniki Górne tel. (0-12) 270 4012 liczba miejsc 40 Przedszkole (prezentki) ul. Piekarska 2/458-100 Świdnica Sląska tel. (0-74) 52 02 38 liczba miejsc 50 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) ul. Konstytucji 3 Maja 1139-400 Tarnobrzeg tel. (0-15) 82317 67 liczba miejsc 60. Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) Nowodworze 4233-112 Tarnowiec tel. (0-14) 679 5717 liczba miejsc 5 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) ul. Braci Saków 1033-100 Tarnów tel. (0-14) 621 54 74 liczba miejsc 25 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) ul. Osiedle 833-100 Tarnów tel. (0-14) 621 33 12 liczba miejsc 25 Przedszkole (siostry św. Józefa) ul. Mościckiego 3433-100 Tarnów tel. (0-14) 622 11 37 liczba miejsc 46. Przedszkole (siostry Sacré Coeur) ul. Pszenna 333-101 Tarnów tel. (0-14) 633 03 51 liczba miejsc 40 Przedszkole Niepubliczne Sióstr Serafitek ul. Ochronek 1133-100 Tarnów tel. (0-14) 621 47 80 liczba miejsc 25 Przedszkole publiczne (szarytki) ul. Kaszubska 1783-110 Tczew tel. (0-69) 3153 52 liczba miejsc 175 Przedszkole Sióstr od Aniołów ul. Racławicka 505-240 Tłuszcz tel. (0-216) 730 39 liczba miejsc 30 Ochronka dla ubogich dzieci z parafii św. Jana Chrzciciela (saletyni) ul. Żeromskiegu 3964-980 Trzcianka Lubuska tel. (0-67) 16 20 44 wydaje obiady Przedszkole (służebniczki dębickie) ul. Zielona 1033-170 Tuchów tel. (0-14) 652 58 38 liczba miejsc 40 Przedszkole (siostry Opatrzności Bożej) pl. Piastów 1856-510 Twardogóra tel. (0-71) 315 93 33 liczba miejsc 25 Żłobek z grupą przedszkolną (dominikanki) ul. Kościuszki 336-020 Tyczyn tel. (0-17) 2193 87 liczba miejsc 70 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) ul. Rynek 1533-383 Tylicz tel. (0-18) 4711137 liczba miejsc 25 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) 34-603 Ujanowice 15 tel.166 liczba miejsc 20 Żłobek (siostry Wspólnej Pracy) ul.1 Maja 262-716 Uniejów Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) 32-713 Uście Solne tel. (0-14) 671 71 67 liczba miejsc 20 Przedszkole (siostry św. Józefa) ul. Dworcowa 1086-160 Warlubie tel. (0-532) 26157 Przedszkole (michalitki) ul. Solec 6100-424 Warszawa tel. (0-22) 628 74 71 liczba miejsc 30 Przedszkole (niepokalanki) ul. Idzikowskiego 2502-700 Warszawa tel. (0-22) 843 08 02 liczba miejsc 88 Przedszkole (pocieszycielki) ul. Syrokomli 2303-335 Warszawa tel. (0-22) 811 17 60 liczba miejsc 15 Przedszkole (służebniczki starowiejskie) ul. Mehoffera 203-131 Warszawa tel. (0-22) 614 99 25 liczba miejsc 50 Przedszkole integracyjne (pallotynki) ul. Wolobromska 3103-680 Warszawa tel. (0-22) 678 6103 liczba miejsc 100 Przedszkole niepubliczne (loretanki) ul. Ogińskiego 7a03-318 Warszawa liczba miejsc 60 Przedszkole Niepubliczne Sióstr Imienia Jezus ul. Smoleńskiego 3101-698 Warszawa tel. (0-22) 669 2717, fax 669 2717 liczba miejsc 40 Przedszkole nr 210 (siostry sługi Jezusa) ul. Teresińska 900-727 Warszawa tel. (0-22) 412811 liczba miejsc 75 Przedszkole nr 217 Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Żelazna 9701-017 Warszawa tel. (0-22) 838 37 31 liczba miejsc 60 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Felicjanek ul. Żywiczna 4003-179 Warszawa tel. (0-22) 81125 80 liczba miejsc 36 Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Felicjanek im. św. Franciszka ul. Kościuszkowców 8504-545 Warszawa tel. (0-22) 1213 75 liczba miejsc 219 Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK ul. Wiślana 200-317 Warszawa tel. (0-22) 26 37 37 liczba miejsc 45 Przedszkole im. Ks. B. Markiewicza (michalitki) ul. Bolesława Śmiałego 3702-496 Warszawa Gołąbki (0-22) 667-91-53 liczba miejsc 40. Przedszkole Niepubliczne Sióstr Imienia Jezus ul. Kaczorowska 302-495 Warszawa Ursus tel. (0-22) 662 3514 liczba miejsc 25 Ochronka (służebniczki wielkopolskie) ul. Partyzanta 2087-200 Wąbrzeźno tel. (0-56) 2510 liczba miejsc 30 Przedszkole Niepubliczne im.Siostry Alicji Kotowskiej (Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego) ul. Klasztorna 984-200 Wejherowo tel./fax (0-58) 6721134 liczba miejsc 100. Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) Szówsko 737-552 Wiązownica tel. (0-16) 622 35 20 liczba miejsc 50 Przedszkole Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej Siercza 132-020 Wieliczka tel. (0-12) 278 27 77 liczba miejsc 88. Publiczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi ul. Teklinowska 1798-401 Wieruszów tel. (0-647) 42154 liczba miejsc 25 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) ul. Rynek 832-630 Wilamowice tel. (0-33) 45 73 44 liczba miejsc 40 Ochronka (służebniczki wielkopolskie) ul. Czerniejewska 262-425 Witkowo tel. (0-63) 77 8193 liczba miejsc 30 Żłobek (siostry Wspólnej Pracy) ul. Parkowa 4687-800 Włocławek tel. (0-54) 35 52 81 liczba miejsc 12 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) 33-150 Wola Rzędzińska 253 tel. (0-1.4) 79 29 50 liczba miejsc 25. Ochronka dla dzieci w wieku przedszkolnym (służebniczki śląskie) ul. Czarnoleska 1251-621 Wrocław tel. (0-71) 48 49 55 liczba miejsc 30 Ochronka dla dzieci w wieku przedszkolnym (służebniczki śląskie) ul. Monte Cassino 6651-681 Wrocław tel. (0-71) 48 22 73 liczba miejsc 45. Przedszkole (siostry św. Józefa) ul. B. Prusa 28/II/b50-319 Wrocław tel. (0-71 ) 22 49 81 liczba miejsc 60 Przedszkole niepubliczne (salezjanki) ul. św. Jadwigi 1150-266 Wrocław tel. (0-71) 34312 20 liczba miejsc 68 Przedszkole niepubliczne (salezjanki) ul. Sienkiewicza 48/5050-335 Wrocław tel./fax (0-71) 22 2915 liczba miejsc 37 Przedszkole Sióstr Jadwiżanek ul. Piwna 250-353 Wrocław tel. (0-71) 22 34 61 liczba miejsc 100 Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety ul. Januszowicka 32/3453-135 Wrocław. Przedszkole niepubliczne (salezjanki) ul. Daszyńskiego 4767-400 Wschowa tel. (0-65) 40 23 70 liczba miejsc 28 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) Bolestraszyce 13837-722 Wyszatyce liczba miejsc 25 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) 37-722 Wyszatyce 146 tel. (0-16) 6716919 liczba miejsc 25 Przedszkole (służebniczki dębickie) 32-821 Zaborów 95 tel. (0-14) 7151 15 liczba miejsc 40 Przedszkole parafialne (służebniczki starowiejskie) ul. Piłsudskiego 13938-540 Zagórz tel. (0-137) 228 27 liczba miejsc 33 Ochronka dla dzieci przedszkolnych (służebniczki starowiejskie) ul. Piszczory 134-502 Zakopane tel. (0-18) 201 18 68 liczba miejsc 45 Ochronka dla dzieci w wieku przedszkolnym (służebniczki śląskie) osiedle Króle 33a34-500 Zakopane tel. (0-18) 206 85 91 liczba miejsc 30 Przedszkole (felicjanki) ul. Kościeliska 434-500 Zakopane tel. (0-18) 20142 38 liczba miejsc 75 Przedszkole niepubliczne (misjonarki Świętej Rodziny) ul. Krzeptówki Potok 1234-500 Zakopane tel. (0-18) 206 63 48 Przedszkole Sióstr Miłosierdzia ul. Skibówki I 4a34-505 Zakopane tel. (0-18) 206 62 28 liczba miejsc 20 Przedszkole Sióstr Urszulanek SJK Jaszczurówka 234-501 Zakopane tel. (0-18) 2012413 liczba miejsc 24 Przedszkole (felicjanki) ul. Lwowska 142-404 Zawiercie liczba miejsc 30 Przedszkole (michalitki) ul. 11 Listopada 405-091 Ząbki te. (022) 781-41-38 Ochronka przy parafii NMP Wniebowziętej (elżbietanki) 64-360 Zbąszyn liczba miejsc 70 Przedszkole (służebniczki dębickie) Odporyszów 11833-241 Żabno tel. (0-14) 645 69 66 liczba miejsc 24 Ochronka (służebniczki wielkopolskie) ul. 700-lecia 2288-400 Żnin tel. (0-534) 216 06 liczba miejsc 50 Przedszkole Sióstr Serafitek ul. Sobieskiego 634-300 Żywiec tel. (0-33) 6143 87 liczba miejsc 60 Dzieła dobroczynne Kościoła:Schroniska i kuchnie dla dorosłych Stołówka (katarzynki) ul. Moniuszki 714-500 Braniewo tel. (0-55) 43 26 87 obiad co sobotę dla 15 dzieci, które w tygodniu korzystają z wyżywienia w szkole. Jadłodajnia (franciszkanie) ul. Sadowa 5a87-300 Brodnica tel. (0-511) 825 07 ok. 300 obiadów dziennie. Schronisko dla kobiet bezdomnych (albertynki) ul. Ściegiennego 2523-100 Bychawa tel. (0-81) 66 0139 liczba miejsc 26. Bydgoszcz Kuchnia i stołówka dla osób potrzebujących (albertynki) ul. Koronowska 1485-405 Bydgoszcz tel. (0-52) 27 73 55. Kuchnia dla ubogich (misjonarze) parafia św. Wincentego a Paulo, al. Ossolińskich 285-093 Bydgoszcz tel. (0-52) 22 53 52. Kuchnia dla ubogich samotnych (szarytki) ul. Dominikańska 4086-200 Chełmno tel. (0-56) 686 09 60, 686 0103 dziennie 30 obiadów zanoszonych ubogim, wydawanie suchego prowiantu. Kuchnia dla ubogich dzieci (szarytki) ul. Powstańców 4541-500 Chorzów tel. (0-32) 4134 37 codziennie ok. 30 obiadów. Częstochowa Dom św. Brygidy (brygidki) ul. św. Elżbiety 1142-200 Częstochowa tel. (0-34) 6515 76, fax 24 59 45 posiłki dla 25 osób. Kuchnia dla ubogich (pallotyni) ul. O. A. Kordeckiego 4942-226 Częstochowa tel. (0-34) 65 66 68 ok. 40 posiłków dziennie. Punkt charytatywny (służebniczki dębickie) ul. E. Bojanowskiego 8/1039-200 Dębica tel./fax. (0-14) 670 27 14, 670 24 39 codziennie zupa dla ubogich. Dom dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta (albertynki) ul. Nowodworska 4982-300 Elbląg tel. (0-55) 32 69 60 liczba miejsc 60. Kuchnia św. Franciszka dla ubogich (serafitki) ul. Zwycięzców 19a80-384 Gdańsk Oliwa tel. (0-58) 55215 03 dziennie 30 posiłków. Kuchnia dla ubogich (szarytki) ul. Lecha 1162-200 Gniezno tel. (0-61) 426 36 70 codziennie 70 obiadów, ponadto 40 zanoszonych do domów również 50 śniadań dla dzieci w szkole. Kuchnia dla ubogich (elżbietanki) ul. Warszawska 52/5440-008 Katowice dla 100 osób. Kraków Stołówka dla ubogich i bezdomnych wraz z punktem charytatywnym (albertynki) ul. Woronicza 1031-409 Kraków ok.100 posiłków dziennie oraz 10 obiadów dla rodzin wielodzietnych i osób samotnych niepełnosprawnych. Kuchnia dla ubogich (misjonarze) ul. Misjonarska 3730-058 Kraków tel. (0-12) 63713 94. Kuchnia dla ubogich (albertyni) ul. Krakowska 4331-066 Kraków tel. (0-12) 256 56 64 ok. 200 posiłków dziennie. Przytulisko dla bezdomnych mężczyzn (albertyni) ul. Kościuszki 2330-105 Kraków tel. (0-12) 42185 25 liczba miejsc 55. Przytulisko dla bezdomnych kobiet i uzależnionych (albertynki) ul. Malborska 64b30-646 Kraków tel. (0-12) 655 68 20 liczba miejsc 60. Parafialna kuchnia dla ubogich pod patronatem św. Jadwigi (nazaretanki) ul. Łokietka 6031-334 Kraków tel. (0-12) 637 38 24 ok. 60 posiłków dziennie. Schronisko dla kobiet (szarytki) ul. Piekarska 831-067 Kraków tel. (0-12) 656 42 41. Przytulisko im. św. Brata Alberta dla kobiet w podeszłym wieku i nieuleczalnie chorych (albertynki) ul. Woronicza 1031-409 Kraków liczba miejsc 35. Kuchnia dla ubogich studentów i emerytów (felicjanki) ul. Smoleńsk 431-107 Kraków tel. (0-12) 422 3816 dziennie 450 obiadów. Punkt charytatywny (służebniczki dębickie) ul. Zdrojowa 4034-450 Krościenko n. Dunajcem obiady dla ubogich i niepełnosprawnych. Stołówka (katarzynki) ul. Reja 611-100 Lidzbark Warmiński tel. (0-89) 26 85 obiady dla 40 osób. Jadłodajnia dla ubogich (salezjanie) ul. Jana Pawła II 5259-300 Lubin tel. (0-76) 844 78 65 liczba posiłków 300, w godz. 13-15. Misja św. Jana Bożego (bonifratrzy) ul. Kosynierów Gdyńskich 61a93-357 Łódź posiłki dla 150 osób. Samowystarczalna stołówka dla emerytów i rencistów (urszulanki SJK) ul. Mickiewicza 1005-822 Milanówek tel. (0-22) 758 33 54 posiłki dla ok. 30 osób. Kuchnia dla ubogich (elżbietanki) ul. Sobieskiego 748-300 Nysa tel. (0-77) 33 20 85 posiłki dla 65 osób. Stołówka im. Matki Małgorzaty Szewczyk (serafitki) ul. Dąbrowskiego 1232-600 Oświęcim dziennie 170 obiadów dla biednych. Poznań Stołówka dla ubogich (szarytki) ul. Mariacka 24/2860-960 Poznań tel. (0-61) 878 02 24 dziennie ok. 30 posiłków. Przytułek "Przystań" ze stołówką (pallotyni) ul. Kościuszki 13261-717 Poznań liczba miejsc ok. 70. Kuchnia Społeczna Sióstr Urszulanek SJK ul. Taczaka 761-818 Poznań tel. (0-61) 853 72 07 dziennie 250 obiadów. Kuchnia dla ubogich (szarytki) ul. Sielska 1360-129 Poznań tel. (0-61) 866 37 33 dziennie ok. 20 posiłków. Stołówka dla głodujących wraz z punktem charytatywnym (albertynki) ul. Ściegiennego 13360-304 Poznań tel. (0-61) 867 20 86 ok. 80 posiłków dziennie oraz 20 obiadów zanoszonych do domów dla chorych, wydawany jest także suchy prowiant dla rodzin wielodzietnych. Kuchnia bł. Marii Angeli dla ubogich miasta Przemyśla, prowadzona przy współpracy Towarzystwa Brata Alberta (felicjanki) ul. Poniatowskiego 3337-700 Przemyśl posiłki dla 110 osób. Schronisko św. Brata Alberta dla bezdomnych i alkoholików (pocieszyciele) Pępice 8149-351 Przylesie tel. (0-77) 12 39 87 liczba miejsc 60. Posiłki dla ubogich (werbistki) ul. Starowiejska 15247-400 Racibórz tel. (0-36) 415 50 51, 415 98 09, fax 415 9810 do 300 posiłków dziennie. Tarnów Kuchnia dla ubogich (franciszkanie) ul. Bernardyńska 1333-100 Tarnów tel. (0-14) 622 27 49 ok.100 obiadów. Kuchnia dla ubogich (misjonarze) ul. Krakowska 4133-100 Tarnów tel. (0-14) 622 11 22. Punkt charytatywny (służebniczki dębickie) ul. Zielona 1033-170 Tuchów zupa dla ubogich. Warszawa Jadłodajnia dla ubogich (bonifratrzy) ul. Sapieżyńska 300-215 Warszawa posiłki dla 200 osób. Kuchnia dla ubogich (ojcowie kapucyni) ul. Kapucyńska 400-245 Warszawa tel. (0-22) 8313109. Stołówka dla głodujących i bezdomnych wraz z punktem charytatywnym (albertynki) ul. Kawęczyńska 4a03-772 Warszawa tel. (0-22) 619 49 96 dziennie 250 posiłków oraz suchy prowiant dla rodzin wielodzietnych. Wydawanie obiadów dla bezrobotnych i bezdomnych (urszulanki SJK) ul. Wiślana 200-317 Warszawa tel. (0-22) 26 37 37 dla 50 osób. "Bar Marta" Dworzec Centralny Warszawa opieka na zmianę przez różne zgromadzenia, dziennie 200 zup i 400 kanapek z herbatą. Kuchnia dla ubogich (cystersi) ul. Kościelna 1427-215 Wąchock tel. (0-47) 27150 66. Kuchnia im. Br. Alojzego Kosiby (franciszkanie) ul. Br. Alojzego Kosiby 3132-020 Wieliczka tel. (0-12) 27818 66 ok.100 posiłków dziennie. Schronisko Don Orione (orioniści) ul. W Witosa 4605-200 Wołomin Czerna tel. (0-22) 787 8100 liczba miejsc 40, mężczyźni, dom dla bezdomnych i ośrodek odwykowy dla bezdomnych alkoholików. Wrocław Kuchnia dla ubogich (elżbietanki) ul. św. Józefa 1/350-329 Wrocław posiłki dla 60 osób. Punkt charytatywny (jadwiżanki) ul. Sępa Szarzyńskiego 2950-351 Wrocław dziennie ok. 50 posiłków dla bezdomnych, biednych oraz rodzin wielodzietnych Kuchnia charytatywna (franciszkanie) al. Jana Kasprowicza 2651-161 Wrocław tel. (0-71) 25316 38 ok. 300 obiadów dziennie. Schronisko dla Bezdomnych im. Ks. F Drzewieckiego (orioniści) Henryków 24a98-220 Zduńska Wola tel. (0-43) 823 27 80 liczba miejsc 40, mężczyźni. Kuchnia dla ubogich (misjonarze) ul. Kościelna 155-055 Żmigród tel./fax (0-71) 385 35 43

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama