Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Życie zakonne

Marek Saj CSsR

Instytuty zakonne


Czym jest życie zakonne? Czym jest instytut zakonny? Czy przełożony może działać sam, bez swojej rady? Co oznacza zgoda rady przełożonego? Z jakich powodów zakonnik może przebywać poza domem zakonnym? Co ma uczynić przełożony, kiedy zakonnik przebywa bezprawnie poza domem zakonnym?Czym jest życie zakonne?

Życie zakonne jest poświęceniem się i oddaniem całej osoby na własność Panu Bogu poprzez profesję rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Czym jest instytut zakonny?

Instytut zakonny jest wspólnotą oddzieloną od świata, w której członkowie składają śluby zakonne oraz prowadzą życie braterskie we wspólnocie. [...]

Czy przełożony może działać sam, bez swojej rady?

Prawo własne powinno określać sytuacje, kiedy przełożony może samodzielnie, autonomicznie podejmować decyzje, a kiedy potrzebuje do nich zgody bądź opinii rady, lub też kiedy ich działanie musi być kolegialne.

Co oznacza zgoda rady przełożonego?

Przełożony nie może ważnie działać, dopóki nie uzyska zgody swojej rady na takowe działanie. Działanie wbrew radzie będzie działaniem nieważnym. [...]

Z jakich powodów zakonnik może przebywać poza domem zakonnym?

Przełożony, za zgodą swojej rady i ze słusznej przyczyny, może zezwolić zakonnikowi na przebywanie poza domem instytutu, jednak nie dłużej niż rok. Na dłuższe przebywanie może pozwolić jedynie wtedy, gdy chodzi o ratowanie zdrowia, odbywanie studiów lub wykonywanie apostolatu w imieniu instytutu.

Co ma uczynić przełożony, kiedy zakonnik przebywa bezprawnie poza domem zakonnym?

Jeśli zakonnik przebywa poza własnym domem bezprawnie, to znaczy bez pozwolenia przełożonego, ten winien go usilnie nakłaniać i wspomagać, aby powrócił i wytrwał w swoim powołaniu.
Jest to fragment książki:

Marek Saj CSsR, Życie konsekrowane w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2015

W Roku Życia Konsekrowanego wydawnictwo Homo Dei przygotowało książkę autorstwa o. Marka Saja CSsR zatytułowaną Życie konsekrowane w pytaniach i odpowiedziach. Jest ona zbiorem 217 pytań, podzielonych na odpowiednie kategorie z zakresu życia szczególnie Bogu poświęconego, na które autor stara się odpowiedzieć w prosty i zwięzły sposób. Lektura tej książki z pewnością pozwoli lepiej zrozumieć wiele zagadnień dotyczących tego rodzaju życia. Publikacja ta skierowana jest do osób konsekrowanych, osób przygotowujących się do tego życia w domach formacji, jak i innych wiernych, pragnących poznać życie konsekrowane.opr. aś/aś 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: życie zakonne wspólnota życie konsekrowane śluby zakonne życie braterskie rady ewangeliczne osoba konsekrowana instytut przełożony dom zakonny instytuty zakonne wspólnota zakonna profesja rad ewangelicznych zgoda rady przełożonego
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W