Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Życie konsekrowane

Marek Saj CSsR

Życie konsekrowane w pytaniach i odpowiedziach


Życie konsekrowane, w każdej jego formie, znajduje się w centrum zainteresowania Kościoła, należy ono bowiem do jego życia i świętości. Z tego więc względu prawodawca kościelny przynagla do jego szacunku i popierania.To szczególne miejsce życia konsekrowanego w Kościele widać chociażby w przemówieniach, listach czy dokumentach wydawanych przez poszczególnych papieży. Np. święty już dziś Jan Paweł II mówił, iż „Kościół wiele ze swego piękna zawdzięcza niezliczonym charyzmatom życia konsekrowanego, które Duch Święty wzbudzał wśród wiernych w kolejnych stuleciach, poczynając od wspólnoty apostolskiej aż do dzisiaj. Przez samą swoją obecność osoby konsekrowane są znakiem Chrystusa i Jego stylu życia, wezwaniem dla wszystkich, by niczego nie przedkładać ponad Boga i Jego Królestwo, oraz wzorem poświęcenia się modlitwie i służbie bliźniemu”. Z kolei Ojciec święty Benedykt XVI skierował jakby apel do osób szczególnie Bogu poświęconych: „Nie zapominajcie nigdy, że życie konsekrowane jest Bożym darem”. Obecny Następca świętego Piotra, Franciszek, wypowiada słowa, które można odczytywać jako prośbę, a nawet modlitwę: „Aby życie konsekrowane było zawsze światłem na drodze Kościoła”.

Zacytowane fragmenty przemówień trzech ostatnich papieży jedynie potwierdzają wyjątkowość powołania osób konsekrowanych w Kościele. By to życie było jeszcze bardziej znane i doceniane, wspólnota kościelna podejmuje wiele inicjatyw. Jedną z nich jest wprowadzenie w 1997 roku przez Jana Pawła II „Dnia Życia Konsekrowanego”, który od tego czasu obchodzony jest każdego roku w święto Ofiarowania Pańskiego, czyli 2 lutego. Jednym z celów tego Dnia – według zamysłu Ojca świętego – jest poznanie tej formy życia i pogłębienie szacunku do niego.

Papież Franciszek zapragnął, by nie tylko dzień, ale cały rok poświęcić życiu konsekrowanemu. Dlatego ogłosił „Rok Życia Konsekrowanego”, który ma trwać od pierwszej niedzieli Adwentu, 30 listopada 2014 roku do 2 lutego 2016 roku. Będzie on przeżywany pod hasłem: Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj. Dnia 31 stycznia 2014 roku Kardynał Prefekt Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego i Sekretarz Generalny Kongregacji wyjaśnili na konferencji prasowej, że te szczególne obchody zostały zaplanowane w kontekście 50. rocznicy ogłoszenia dekretu Perfectae caritatis Soboru Watykańskiego II, a także określili niektóre cele Roku Życia Konsekrowanego: „1. Dziękowanie Bogu za dar życia konsekrowanego, zwłaszcza za 50 lat jego odnowy zgodnie z nauczaniem Soboru. 2. Przyjmowanie przyszłości z ufnością pokładaną w Panu, któremu konsekrowani ofiarowują całe swoje życie. 3. Przeżywanie teraźniejszości z pasją, ewangelizując własne powołanie i dając w świecie świadectwo piękna podążania za Chrystusem w różnorodnych formach, w jakich wyraża się życie konsekrowane”. Cele te zostały przypomniane i dokładniej omówione także przez samego papieża Franciszka w liście skierowanym do osób konsekrowanych z okazji rozpoczęcia Roku Życia Konsekrowanego.

W tym właśnie liście Ojciec święty zwraca się nie tylko do osób konsekrowanych, ale do całego ludu chrześcijańskiego, aby coraz bardziej uświadamiał sobie dar, jakim jest obecność tak wielu osób konsekrowanych, spadkobierców wielkich świętych, którzy ukształtowali historię chrześcijaństwa. Zachęca wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, nie tylko katolickie, do przeżywania tego roku, do zgromadzenia się wokół osób konsekrowanych, by radować się z nimi, dzielić ich trudności, by współpracować z nimi, na tyle, na ile to możliwe, żeby kontynuować ich posługę i ich dzieło, które jest też dziełem całego Kościoła. Jego słowa można potraktować jako prośbę, by osoby konsekrowane odczuwały miłość i serdeczność całego ludu chrześcijańskiego.

W Roku Życia Konsekrowanego z pewnością podjęte będą (wiele z nich już jest zaplanowanych i ogłoszonych) różnego rodzaju inicjatywy, by przybliżyć pozostałym wiernym bogactwo tego rodzaju życia. Będą więc miały miejsce konferencje naukowe, publikacje, wystawy, filmy… Naczelne miejsce zajmie modlitwa za powołanych i o powołania do tej szczególnej służby Panu Bogu w Kościele.

Książka, którą właśnie trzymasz w dłoniach – Życie konsekrowane w pytaniach i odpowiedziach – to jedna z oddolnych inicjatyw Roku Życia Konsekrowanego, mająca na celu jeszcze większą popularyzację tej formy życia Bogu poświęconego. Przyjęta forma pytań i odpowiedzi wydaje się być praktyczną, ułatwiającą szybkie odszukanie interesującego zagadnienia. Główny trzon schematu tej publikacji zaczerpnięty został z Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku. Odpowiedzi na poszczególne pytania mają treść prawną i teologiczną. Połączenie bowiem tych dwóch wymiarów pomaga lepiej ująć i zobrazować daną kwestię. Do każdej odpowiedzi dołączone zostały odpowiednie źródła i podstawowa, łatwo dostępna polska literatura. Formuła ta ma na uwadze przede wszystkim tych, którzy będą chcieli bardziej dokładnie poszerzyć wiedzę danej kwestii. Ufać należy, że publikacja ta służyć będzie osobom już konsekrowanym, osobom przygotowującym się do tego życia w domach formacji, jak i innym wiernym, by jeszcze bardziej poznawać życie konsekrowane i dziękować Panu Boga za jego dar.
Jest to fragment książki:

Marek Saj CSsR, Życie konsekrowane w pytaniach i odpowiedziach, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2015

W Roku Życia Konsekrowanego wydawnictwo Homo Dei przygotowało książkę autorstwa o. Marka Saja CSsR zatytułowaną Życie konsekrowane w pytaniach i odpowiedziach. Jest ona zbiorem 217 pytań, podzielonych na odpowiednie kategorie z zakresu życia szczególnie Bogu poświęconego, na które autor stara się odpowiedzieć w prosty i zwięzły sposób. Lektura tej książki z pewnością pozwoli lepiej zrozumieć wiele zagadnień dotyczących tego rodzaju życia. Publikacja ta skierowana jest do osób konsekrowanych, osób przygotowujących się do tego życia w domach formacji, jak i innych wiernych, pragnących poznać życie konsekrowane.opr. aś/aś 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Kościół życie konsekrowane zakony powołanie zakonne osoby konsekrowane życie Kościoła droga do świętości Rok Życia Konsekrowanego
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W