Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


ks. dr Andrzej Muszala, Agnieszka Rudziewicz

Bioetyka w szkole

Dla nauczycieli, wychowawców i katechetów

Od 1 października 2007 w księgarniach!

ISBN: 978-83-60703-45-8

wyd.: Salwator 2007
Spis treści
Wstęp5
Człowiek i bioetyka7
Ewolucja 13
Mapa genowa człowieka 19
Terapia genowa25
Inżynieria genetyczna 31
Klonowanie 37
Eksperymenty na embrionach ludzkich43
Diagnostyka prenatalna 47
Diagnostyka preimplantacyjna53
Eugenika57
Aborcja61
Metody regulacji urodzeń i planowania rodziny71
Niepłodność — sztuczne zapłodnienie81
AIDS89
Transplantacje narządów97
Eutanazja105
Stany terminalne człowieka i śmierć111
Skróty118

Wstęp

Bioetyka stała się częścią codziennego życia. Niespostrzeżenie wymknęła się cichaczem z probówek, spod szkiełek mikroskopów, z kontenerów tkanek przetrzymywanych w temperaturze ciekłego azotu; przeniknęła grube ściany laboratoriów, szpitali i klinik, wyszła na ulice miast i wiosek, docierając — za pomocą środków masowej komunikacji — pod dach zwykłych szarych ludzi, niosąc ze sobą dramatyczne pytania małżonków poszukujących matki zastępczej, kobiet drżących o wynik diagnozy przedurodzeniowej, dorosłych dzieci zastanawiających się, co począć ze zniedołężniałymi rodzicami. Ostatnio dotarła także do szkół w związku z niewygodnymi pytaniami, jakie uczniowie coraz częściej stawiają swoim intelektualnym i duchowym przewodnikom: „Czy embrion to człowiek?”, „Czy dziecko z probówki może zostać ochrzczone?”, „Czy po dorośnięciu może mieć dzieci?”, „Czy ADIS jest karą Bożą za grzechy świata?”, „Kiedy człowiek umiera?”, „Czy można sklonować Einsteina?”, „Co Kościół myśli o ewolucji?”... Pytania aktualne, coraz trudniejsze, ciekawe. Jak na nie odpowiedzieć?

Niniejsza książka, Bioetyka w szkole, jest próbą odpowiedzi etyki chrześcijańskiej na problemy budzące najwięcej kontrowersji w zakresie biologii i medycyny. Ma pomóc nauczycielom, biologom, katechetom, wychowawcom w podjęciu dialogu z uczniami na tematy trudne, jakie niesie ze sobą rozwój nauk biomedycznych, i w udzieleniu kompetentnej, wyczerpującej odpowiedzi.

Napisana została językiem prostym i porusza takie zagadnienia, jak: ewolucja, antykoncepcja, sztuczne zapłodnienie, diagnostyka prenatalna, klonowanie, genom, transplantacje narządów, AIDS, eutanazja, problemy seksuologii. Jej autorzy, omawiając nowe techniki badań i terapii, podają najważniejsze informacje, wyjaśniają, „jak działa” dana technika medyczna, ukazują podstawowe problemy etyczne związane z jej zastosowaniem oraz ich rozwiązanie w świetle etyki katolickiej. Cała treść ubogacona jest krótkimi cytatami zaczerpniętymi z nauczania Kościoła, szczególnie papieża Jana Pawła II. Ilustracje, schematy i zdjęcia ułatwiają zrozumienie poszczególnych metod badawczych i medycznych.

Na końcu każdego rozdziału podana jest podstawowa literatura, do jakiej można sięgnąć, gdyby omawiany problem wymagał głębszego zanalizowania.

Wiara i rozum nie wykluczają się wzajemnie. Kościół nie jest przeciwny rozwojowi nauki ani eksperymentom w biologii czy medycynie. Sam stawiał pierwsze szkoły, uniwersytety, szpitale, a dziś, gdy jego rolę w tych dziedzinach przejęło państwo czy prywatne firmy, także pragnie towarzyszyć — ale już z etyczną refleksją — ludzkości, by stosowane metody i odkrywane techniki leczenia służyły zawsze człowiekowi. Osiągnięcia biomedycyny mogą bowiem przynieść nam ogromne korzyści, ale mogą również zostać w radykalny sposób wykorzystane przeciwko człowiekowi. Autorzy niniejszego opracowania żywią nadzieję, że będzie ono pomocne w tym, by bioetyka stała się dla wszystkich ludzi rzeczywiście „mostem ku lepszej przyszłości”*.

ks. Andrzej Muszala

Wydawnictwo SALWATOR dziękuje prof. Aleksandrowi Skotnickiemu, kierownikowi katedry hematologii CM UJ w Krakowie za udostępnienie zdjęć ilustrujących niektóre rozdziały, oraz prof. Władysławowi Sułowiczowi, kierownikowi kliniki nefrologii za umożliwienie wykonania zdjęć.

* Tak tę nowo powstającą naukę — bioetykę — określił van Rensselaer Potter, onkolog pracujący w University of Wisconsin w Madison (USA), autor książki Bioethics: Bridge to the Future („Bioetyka: most ku przyszłości”), Englewood Cliffs, 1971.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: eutanazja literatura wiara rozum bioetyka narządy ewolucja inżynieria genetyczna diagnostyka prenatalna eksperymenty etyka chrześcijańska mapa genowa embriony transplantacje

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W