Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


ANDRÉ SEVE

Jezus w chwale

7. niedziela Wielkanocna A

Jan 17,1-11

To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.

Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.

– Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie.

Najbardziej onieśmielające z naszych spotkań. Jezus przerwał swoje wyznania. Był zwrócony ku swoim braciom, ludziom, teraz zwraca się ku Ojcu: "Nadeszła godzina (w. 1) i idę do Ciebie" (w. 11).

Gdybyśmy jakimś cudem zapomnieli o Prologu ("Na początku było Słowo, a Słowo było zwrócone ku Bogu"), zostalibyśmy tu otoczeni blaskiem chwały.

Jezus mówi o swojej chwale, o chwale Ojca oraz o naszej chwale. Przeczuwamy, że dzieje się coś ważnego, ale co? Nasza współczesna wrażliwość nie jest zbyt zestrojona z tym słowem.

Ale jakże jest ono biblijne! Przywodzi na myśl słońce, mówi o promieniowaniu osobowości. Jednak uwaga, nie można sprowadzić chwały do tego promieniowania, nie można jej pomylić z pozorami, które byłyby tylko "próżną chwałą". Chwała biblijna jest rzeczywistą wagą życia ludzkiego, tak jak się mówi: "to jest człowiek wielkiej wagi" przez swoją osobowość i wpływ.

Ale przede wszystkim jest ona wagą Boga, niewyobrażalną potęgą życia, niewyobrażalnym pięknem, niewyobrażalną miłością. Dla wyrażenia tego, co niewyrażalne, Żydzi znaleźli słowo o największym ciężarze i blasku: KaQboQd, chwała – to przede wszystkim natężenie istnienia, a potem promieniowanie, blask chwały, które Mojżesz chciał oglądać: "Spraw, abym ujrzał Twoją chwałę!".

Bóg odpowiedział: "Nie można Mnie ujrzeć i pozostać przy życiu". Minęły wieki i nagle rozlega się Nowina: "Oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca" (J 1,14). Modlitwa Arcykapłańska po Ostatniej Wieczerzy prowadzi nas znów do Prologu: "Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał". Czyżby Jezus potrzebował większej chwały? Jakiej chwały? Trzeba nam jeszcze dalej odkrywać to słowo. Oznacza ono nie tylko wagę tego, czym się jest, ale także wagę tego, czego się dokonuje. Chwała Boża, w tym dynamicznym znaczeniu, to wspaniałość Jego dzieł, Jego Stworzenia. I tego wszystkiego, czego dokonuje dla ludzi, a zwłaszcza tego najbardziej niewiarygodnego czynu: "Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał".

Syn, stawszy się człowiekiem, otrzyma nową chwałę, przemieniając los człowieka. Przez swoją śmierć z miłości i przez Zmartwychwstanie otwiera On upusty życia Bożego, które będzie mogło nas napełnić i przeistoczyć. "Obdarzę ich życiem wiecznym i w nich zostanę otoczony chwałą". Odtąd "Chwałą Boga – powie święty Ireneusz – jest człowiek żyjący". Ale dodaje to, o czym często się zapomina: "A życiem człowieka jest oglądanie Boga", to znaczy uczestnictwo w Jego życiu.

Oto o co w tym najwznioślejszym momencie prosi Jezus: "Ojcze, objaw Moją chwałę, Moją moc życia, dając Mi władzę uczynienia wszystkich ludzi żyjącymi, którzy będą Moją i Twoją chwałą".

 

ANDRÉ SÈVE, Homilie niedzielne Kraków 1999


opr. ab/ab

Copyright © by Wydawnictwo "m"

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: homilia przykład moc Słowo chwała
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W