Wejść w środek Trójcy

Duch Święty jest pierwszym darem Zmartwychwstałego. Homilia na Zesłanie Ducha Św., rok A

Wejść w środek Trójcy

Zesłanie Ducha Świętego. Dz 2,1—11; 1 Kor 12,3b—7.12—13; J 20,19—23

Udzielenie Ducha Świętego kojarzy się nam przede wszystkim ze sceną w Wieczerniku. Bez wątpienia było to wylanie szczególne i bez precedensu, ale błędem byłoby sądzić, że to jeden jedyny raz, kiedy Duch Święty został dany. Tytułem przykładu czytamy dzisiaj fragment z Ewangelii według św. Jana o tym, że Duch jest pierwszym darem Zmartwychwstałego. Tym zalęknionym, zdesperowanym ludziom, jakimi byli Apostołowie po dniach Męki Pana, potrzebne było umocnienie samym Duchem Świętym, bez Niego ich wiara rozpadała się w gruzy. Jezus o tym wiedział, więc podzielił z nimi tym, co dla Niego jest najcenniejsze: więzią z Ojcem i Duchem, wprowadził ich w samo serce Trójcy Świętej. A skoro zaczął w nich działać Duch, to mają odpuszczać grzechy, mają przebaczać, jak z miłości skruszonym grzesznikom przebacza Bóg. Chodzi tu w pierwszym rzędzie o sakrament pokuty, ale niemniej ważne jest przebaczenie, którego udzielmy hojnie tym, którzy przeciw nam zawinili. Jeśli mamy udział w Duchu, musimy Go naśladować w Jego pokorze i przebaczeniu.

I na nas, przyjmujących Komunię, tchnie dzisiaj Jezus i mówi: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

Fragment książki „Słowo jest blisko ciebie. Refleksje wokół czytań liturgicznych”

Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Autor książki na temat ośmiu duchów zła „Pomiędzy grzechem a myślą” oraz o praktyce modlitwy nieustannej „Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie”.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama