Pasterze sługami Baranka

Homilia / VI Niedziela Wielkanocna / rok C

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA ROK C (biały) 9 maja 2010 nr 25

ks. Zbigniew Krzyszowski

PASTERZE SŁUGAMI BARANKA


Św. Jan Ewangelista dokładnie przytacza słowa Jezusa będące wykładem o istocie Jego nauki, która opiera się na miłości i posłuszeństwie. Nauczyciel, dając wskazówki Apostołom na przyszłość, obiecuje im zesłanie Pocieszyciela, Ducha Świętego.

Uczniowie, pomni na swoje posłannictwo, nie pozwalają rozprzestrzenić się błędom, wciskającym się do młodego jeszcze Kościoła. Z roztropnością formułują list do braci pogańskiego pochodzenia z Antiochii, Syrii i Cylicji, zaznaczając przy tym asystencję Ducha Świętego.

Odkupieńcze dzieło Chrystusa obejmuje wszystkie ludy. Jednakże, aby zostało poznane i wydało swoje owoce, musi być niesione światu przez wybranych pasterzy. To od ich oddania sprawie Królestwa Bożego zależy powodzenie pełnionej misji — doprowadzenie wszystkich do wiecznej chwały w światłości Bożej, której wizja ukazana jest w dzisiejszym fragmencie Apokalipsy. Oczyma św. Jana widzimy Miasto Święte zbudowane na dwunastu warstwach fundamentów, których odpowiednikami są poszczególni Apostołowie. Królestwo Boże do czasu przyjścia Chrystusa na ziemię było obmurowane i bez wejścia dla grzesznego człowieka. Dopiero z chwilą narodzenia Zbawiciela zostały uczynione do niego drzwi wejściowe i bramy. Wszechobecne tam światło pochodzi od Boga Światłości oraz od Baranka, który dzięki swej ofierze stał się lampą ocalającą człowieka. Do Miasta Świętego wejdą miłujący Boga, wprowadzeni przez dobrych pasterzy ze wszystkich stron świata.„Przyjdę znów do was”.
(J 14,28)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


VI NIEDZIELA WIELKANOCNA ROK C (biały) 9 maja 2010 nr 25 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: br. Adam Szczygieł SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: Barbara Misiuro. Korekta: Joanna Wójcik. Skład: Tomasz Mstowski. Ilustracje: s. 1 — Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa, dn. 30.06.2009. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna
Pekao