Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao
ks. Eugeniusz Różański

WITAJCIE! NIE BÓJCIE SIĘ


Wszyscy o Nim mówili. Dawid mówił: „Stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał”. I Piotr zabrał głos: „Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, by ona panowała nad Nim”. Nawet arcykapłani ze starszymi zabrali głos: „Rozpowiadajcie tak: »Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali«”. Ale najmocniej przemówił On sam: „WITAJCIE! NIE BÓJCIE SIĘ”. Głos zabrany przez Zmartwychwstałego jest przysłowiową kropką nad „i” na temat tego wszystkiego, co mówili wcześniej inni. Bo przecież sprawa dotyczyła Jego samego. Jego słowo zamyka wszelkie dyskusje na pytanie: „Kim On jest ?”. Chcesz, to wierz. „Między Żydami pogłoska o wykradzeniu trwa aż do dnia dzisiejszego”. Możesz jej wierzyć. Chrześcijanie wołają „Alleluja! Jezus żyje!”. Możesz i im wierzyć. Ale dopóki sam nie wnikniesz w tajemnicę życia Chrystusa, w Jego słowa „za życia wypowiedziane”, zawsze będziesz miał wątpliwości. Przekonał się o tym swego czasu św. Tomasz Apostoł.

„Niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą” powiedział niewiastom. Idź i Ty do „Galilei” swojego serca, swojego sumienia. Zrób dobre rozliczenie swojego wczoraj od chrztu św. poczynając, aż do tegorocznego Wielkiego Piątku i może zawołasz wtedy „Rabbuni!” to znaczy „Nauczycielu”. I wtedy Ty zabierzesz głos na wzór Dawida, Piotra, arcykapłanów i starszych, i zawołasz słowami Marii Magdaleny: „Widziałem Pana i to mi powiedział”. I nie będziesz miał wątpliwości, że On naprawdę jest „Drogą, Prawdą i Życiem.”Witaj, Jezu
zmartwychwstały!


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


DZIEŃ PAŃSKI • Biuletyn liturgiczny nr 20 • ROK B (biały) 13 kwietnia 2009 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: ks. Witold Wiśniowski SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: ks. Henryk Skoczylas, michalita, Korekta: Małgorzata Nowińska. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 15.12.2008. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zmartwychwstanie komentarz Wielkanoc rozważanie Galilea Poniedziałek Wielkanocny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W