Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY ROK C (biały) 30 maja 2010 nr 28abp Gianfranco Ravasi,
„Odkrywanie Słowa”, Częstochowa 2002

MĄDROŚĆ


Dzisiejsze pierwsze czytanie ukazuje nam piękny hymn, który Boska Mądrość wyśpiewuje przed wiernymi (Prz 8,22-31). Akt stwórczy Boga opisany jest jako arcydzieło dokonane przez Stworzyciela przy pomocy Mądrości — uosobionego Boskiego przymiotu. Stworzyciel przedstawiony jest jako architekt lub artysta, zaangażowany całym duchem i ciałem w swe dzieło. Wstępując w stworzenie, staje się On źródłem ludzkiej mądrości oraz kosmicznej harmonii.

Tak zwana „literatura mądrościowa” ma na celu ukazanie, jak w pełni przeżywać więź z Bogiem, ze swym bliźnim i ze światem. Pragnie pomóc odkryć tajemniczą doskonałość ukrytą w rzeczach, a także usiłuje wyjaśnić i złączyć na nowo rozdarcia, jakie zło powoduje w tkaninie stworzenia. W NT mądrość — po grecku sophía — jest Boskim przymiotem, który odnosi się do Chrystusa, jako że On jest „mocą i mądrością Bożą” (1Kor 1,24). Hymn z 8 rozdziału Księgi Przysłów staje się więc podstawą, na której opiera się hymn ku czci Chrystusa, otwierający List do Kolosan (Kol 1,15-20). Jezus bowiem ukazuje się tam w swej funkcji Stwórcy i Odkupiciela całego bytu [...].

Mądrość jest zatem cechą Ojca, lecz staje się także obrazem Syna. Tradycja chrześcijańska, nawiązując do daru mądrości, który udzielany jest przez Ducha Bożego (Iz 11,2), związała ten termin również z osobą Ducha Świętego: Duch stwarza i daje życie (Ps 104[103], 30); Duch także zbawia nas poprzez swoje dary. Tak więc, już dzięki samemu pojęciu mądrości możemy mówić o Trójcy Świętej i Jej działaniu w świecie oraz w historii.
opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY ROK C (biały) 30 maja 2010 nr 28 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: br. Adam Szczygieł SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: Barbara Misiuro. Korekta: Joanna Wójcik. Skład: Tomasz Mstowski. Ilustracje: s. 1 — Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa, dn. 30.06.2009. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: homilia rozważanie kazania okres wielkanocny uroczystość Najświętszej Trójcy Boska Mądrość
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W