Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Barbara Bochyńska

PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIMAnaliza aktualnego stanu zagrożenia przestępczością i demoralizacją nieletnich pozwala na stwierdzenie, że od 1990 r. (tak zresztą jak w całym kraju) mamy do czynienia z tendencją wzrostową.

I tak w postępowaniu w sprawach nieletnich do 24 Sądów Rodzinnych okręgu Sądu Wojewódzkiego w Katowicach wpłynęło:

			spraw			w tym o czyny karalne
w	1990 r.		4208 					2967
	1991 		4024 					2923
	1992 		4234					3071
	1993		4512					3260
	1994		5511					3911
	1995		7017					5045
	1996		6915					4845
	1997		7625					5398

Analiza przestępczości nieletnich wskazuje, że wzrostowi spraw towarzyszy m.in. zwiększenie się liczby nieletnich dopuszczających się:

- czynów karalnych pod wpływem alkoholu,

- dokonywanie czynów karalnych w grupie,

- powrotność nieletnich do czynów karalnych, mimo uprzednio stosowanych wobec nich środków wychowawczych i poprawczych.

W strukturze przestępczości nie stwierdza się istotnych zmian. Powyższe dane wskazują że największy odsetek stanowią takie czyny, jak włamania (szczególnie do samochodów, kradzieże, napady rabunkowe, w tym również z bronią w ręku i gwałt).Barbara Bochyńska
Sędzia wizytator ds. Nieletnich

  


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: sąd alkohol przestępczość przestępca nieletni demoralizacja
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W