Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Helmut E. Lück, Rudolf Miller, Gabi Sewz-Vosshenrich

KLASYCY PSYCHOLOGII

ISBN: 978-83-7318-741-2

wyd.: WAM 2008
Spis treści
Przedmowa wydawcy niemieckiego 5
Droga do psychologii akademickiej
Juan Huarte
Badanie umysłów do nauk
Juan Carlos Pastor
9
Johann Caspar Lavater
Fragmenty fizjonomiczne, dla wspierania wiedzy i miłości ludzkiej
Jürgen Jahnke
17
Johann Friedrich Herbart
Psychologia jako nauka, na nowo oparta na doświadczeniu, metafizyce i matematyce
Uwe Laucken
25
Jan Evangelista Purkinje
Obserwacje i badania nad fizjologią zmysłów
Jiri Hoskovec
33
Gustav Theodor Fechner
Elementy psychofizyki I/II
Horst-Peter Brauns
40
Karol Darwin
O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt
Gabi Sewz-Vosshenrich
53
Wilhelm Wundt
Podstawy psychologii fizjologicznej
Hermann Feuerhelm i Wolfgang Bringman
62
Hermann Ebbinghaus
O pamięci
Hans Jürgen Lander i Matthias Huth
69
Francis Galton
Badania nad zdolnościami ludzkimi i ich rozwojem
Douwe Draaisma
82
William James
Zasady psychologii
Henning Schmidgen
89
Klasyczne prace XX wieku
Sigmund Freud
Objaśnianie marzeń sennych
Bernd Nitzschke
99
Wilhelm Wundt
Psychologia ludów
Georg Eckardt
106
Alfred Binet
Nowoczesne myśli o dzieciach
Ernst F. Plaum
111
WillIam Stern
Psychologia różnicowa
Wilfred Schmidt
123
Alfred Adler
O nerwowym charakterze
Almuth Bruder-Bezzel
130
Hugo Münsterberg
Podstawy psychotechniki
Helmut E. Lück
138
William Stern
Psychologia wczesnego dzieciństwa do szóstego roku życia
Werner Deutsch
145
John B. Watson
Psychologia z punktu widzenia behawiorysty
Angela Schorr
152
Floyd Henry Allport
Psychologia społeczna
Carl F. Graumann
162
Wolfgang Köhler
Psychologia postaci
Siegfried Jaeger
168
Charlotte Bühler
Bieg życia ludzkiego
Katrin Dörner i Helmut E. Lück
177
George Herbert Mead
Umysł, osobowość, społeczeństwo
Rudolf Miller
185
Jacob Levy Moreno
Kto powinien przeżyć?
Rainer Dollase
193
Karl Bühler
Teoria języka. O językowej funkcji przedstawiania
Achim Eschbach i Jens Kapitzky
200
Anna Freud
Ego i mechanizmy obronne
Wilhelm Salber i Herbert Fitzek
208
Kurt Lewin
Zasady psychologii topologicznej
Helmut E. Lück
215
Burrhus Frederic Skinner
Zachowanie się organizmów
Angela Schorr
223
Psychologia po drugiej wojnie światowej
Max Wertheimer
Myślenie twórcze
Michael Wertheimer i Viktor Sarris
237
Carl Rogers
Terapia nastawiona na klienta
Reinhard Tausch
243
Leon Festinger
Teoria dysonansu poznawczego
Bernd Six
253
Fritz Heider
Psychologia relacji interpersonalnych
Uwe Laucken
264
George A. Miller, Eugene Galanter i Karl H. Pribram
Plany i struktura zachowania
Rolf Oerter
272
Konrad Lorenz
Tak zwane zło
Herbert Selg
283
Jean Piaget i Bärbel Inhelder
Psychologia dziecka
Sibylle Volkmann-Raue
291
Lawrence Kohlberg
O rozwoju poznawczym dziecka
Horst Heidbrink
299
Roger G. Barker i współpracownicy
Naturalne otoczenie, środowiska i ludzkie zachowanie. Studia nad psychologią ekologiczną nauką eko-behawioralną prowadzone w Środkowozachodnim Psychologicznej Ośrodku Badawczym, 1947-1972
Gerhard Kaminski
309

Przedmowa wydawcy niemieckiego

Jak wszystkie nauki, również psychologia ma swoje kamienie milowe: wybitne prace, które odcisnęły się na rozwoju całych kierunków czy przynajmniej obszarów badawczych. Znaczenie wielu z tych dzieł stawało się dość szybko oczywiste i od razu prowadziło do ożywionych dysput wśród badaczy. Jednak książki miewają różne historie. Czasami tytuł bywał mylący; czasami były napisane w sposób mało przyjazny dla czytelnika, a zdarzało się też, że autor na tyle wyprzedzał swoje czasy, że znaczenie jego dzieła uznane było dopiero znacznie później.

Wiele z tych książek doczekało się licznych wznowień i obecności w niemal każdej większej bibliotece. Istnieją jednak dzieła trudniej dostępne, takie jak teksty starsze i nietłumaczone na inne języki, albo też książki niegdyś ważne, lecz obecnie praktycznie nieznane, jak na przykład Podstawy psychotechniki Hugo Münsterberga. Również tacy „klasycy” są warci poznania przez współczesnego czytelnika. Istnieją być może nauki, w których fachowcy są w stanie szybko dojść do zgody w kwestii, jakie dzieła w danej dziedzinie należy uznać za „klasyczne”. Nie jest tak jednak w psychologii. Spowodowane to jest niedługą historią tej nauki, zróżnicowaniem jej problematyki, a także naturą poszczególnych jej kierunków i prądów. Również niniejszy zbiór nie rości sobie pretensji, by być autorytatywnym przeglądem prawdziwych klasyków, ani tym bardziej, by być w tej kwestii dziełem źródłowym. Nie to było naszym celem. Pragnęliśmy raczej zaprezentować studentom i badaczom pewne ważne prace oryginalne, które ukazały się w ostatnim stuleciu, ponieważ pomimo istnienia wielu dobrych prac dotyczących historii psychologii, stale niedostaje kontaktu z tekstami źródłowymi. Bywają one niedostępne, ich nakłady są zwykle wyczerpane. Często są też trudne do studiowania z powodów językowych czy stylistycznych. Ich omówienia w innych pracach są przy tym często powierzchowne. W związku z tym, niniejsza książka powinna pomóc współczesnym studentom i badaczom czytać i tłumaczyć owe ważne teksty. Chętnie ujęlibyśmy w tej książce więcej jeszcze klasycznych prac, dotyczących wczesnej psychologii — od czasów antycznych do początków psychologii naukowej, nie starczyło jednak na to miejsca.

Niemal wszystkie rozdziały w tej książce, w liczbie 36, mają następującą strukturę:

Każdy rozdział stanowi zamkniętą całość i zakończony jest spisem literatury. Dzięki takiemu układowi czytelnikowi powinno być łatwo zapoznać się z danym dziełem.

We fragmentach dotyczących treści dla większej czytelności unikano powtarzania daty wydania danego dzieła.

Prezentacja danego dzieła nie powinna zastępować jego lektury, lecz ją ułatwić, poprzez wprowadzenie do sposobu myślenia i argumentowania autora. Najbardziej zadowoleni bylibyśmy, gdyby czytanie niniejszej książki zachęciło wiele Czytelniczek i Czytelników do wzięcia do ręki tego czy owego „klasyka” i czytania go z perspektywy współczesnej.

Powinniśmy również złożyć podziękowania, w pierwszym rzędzie Autorkom i Autorom tej książki. Zawdzięczamy im wiele pomocnych wskazówek i dobrą współpracę. Wiemy, że wskutek wymogów niewielkiej objętości nie ułatwialiśmy im zadania. Podziękować też chcielibyśmy dr. Heinzowi Beyerowi i dr. Rupprechtowi Poensgenowi za zaangażowanie się w projekt tej książki. Na koniec chcemy złożyć wyrazy wdzięczności Pani Katrin Dörner oraz Panu Frankowi Nöllenburgowi za rzeczową pomoc w opracowaniu maszynopisu niniejszej pracy.


opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: psychologia biografia dzieło recepcja okoliczności współcześni znaczenie dzieła

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W