Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Bogusław Górka

CHRZEŚCIJAŃSTWO PIERWOTNE JAKO SYSTEM RELIGIJNY

ISBN: 978-83-7505-864-2
wyd.: Wydawnictwo WAM 2011

Wybrane fragmenty
WSTĘP
Ewolucyjny charakter chrześcijańskiej moralności - problem
Ewolucyjny charakter chrześcijańskiej moralności - wstęp
Typologia współczesnych Żydów w relacji do Jezusa
Struktura inicjacji w Kościele pierwotnym


I. Ewolucyjny charakter chrześcijańskiej moralności1

1. Problem

Kiedy myślę o ewolucyjnym charakterze wczesnochrześcijańskiej moralności, bynajmniej nie mam na uwadze ewolucji w łonie świadomości społecznej odnośnie do moralności chrześcijańskiej na przestrzeni wieków czy w bardziej oznaczonym przedziale czasu. Interesuje mnie coś innego: ewolucja samej moralności.

W chrześcijaństwie pierwotnym fundament i punkt odniesienia do wiary i moralności stanowiła osoba Jezusa. Z doświadczenia wiary w osobę Jezusa tworzył się nowy człowiek w środowisku konkretnej wspólnoty, a w nim nowa moralność religijna.

Doświadczenie religijne opisane w Nowym Testamencie nie jest jednoaktowe, a moralność, która jest jego pochodną, to nie rzeczywistość statyczna, ale dynamiczna. Moralność religijna, która wyłania się z pism NT i innych dokumentów chrześcijaństwa starożytnego nie tylko, że z natury swojej jest społeczna, ale przede wszystkim znamionuje ją progresywność i transpozycja. Wskutek tego np. norma: miłuj bliźniego, jak siebie (samego) nie odzwierciedla tego samego poziomu doświadczenia religijnego i tego samego etapu moralności, co norma: miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem.

1 Jest to zrewidowany referat, którego pierwodruk zamieszono w: Metodologia i problematyka socjologii moralności, red. J. Baniak, Poznań 2009 [Socjologia religii 8 (2009) 307-324].

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: religia inicjacja chrześcijańska system religijny chrześcijaństwo pierwotne pierwsze wieki chrześcijaństwa moralność wczesnochrześcijańska
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W