Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Michał Rożek

ZWIEDZAMY KRAKÓW W TRZY DNI

ISBN: 978-83-7505-090-5

wyd.: WAM 2008
Zwiedzanie Krakowa

Parę uwag ogólnych

Pobieżne poznanie zabytków Krakowa oraz najbliższych okolic wymaga co najmniej trzech dni; trzeci dzień pozostawić trzeba na obejrzenie obrzeży miasta.

Dzień pierwszy należy poświęcić na zwiedzanie śródmieścia i wzgórza wawelskiego z katedrą królewską i zamkiem.

W drugim dniu można obejrzeć Kazimierz, po czym wybrać się na spacer wokół śródmieścia Plantami, oglądając przy tym najważniejsze zabytki.

Trzeci dzień poświęcamy na zwiedzanie obrzeży starego Krakowa, zabytków Zwierzyńca oraz Nowej Huty.

Proponowany program może zmęczyć niejednego turystę, z tej przyczyny układ tras podany jest do wyboru, ale zawsze pierwszy pozostaje Wawel ze śródmieściem. Tekst podstawowy wzbogacono o wątki oddające koloryt i historyczną atmosferę danego miejsca.

W przewodniku celowo uwzględniono jedynie najważniejsze zabytki, których ranga przerasta lokalne znaczenie. Kolekcje muzealne scharakteryzowano ogólnie, dając jedynie wyobrażenie o wartości zbiorów. Każde bowiem z muzeów podaje informacje o charakterze ekspozycji i umożliwia zwiedzającym poznanie szczegółów dotyczących kolekcji.

Ponadto ze względów metodycznych zrezygnowano na ogół z podawania dokładnych dat, ograniczając się do ćwierćwieczy, zbytnia bowiem szczegółowość, zwłaszcza przy zwiedzaniu zabytków, szybko prowadzi do znużenia tekstem. W tej mierze za wzór przyjęte zostały przewodniki zachodnioeuropejskie. Bardziej dociekliwy Czytelnik niechaj wybaczy też brak wielu szczegółów, przerastających określone przez wydawcę ramy tak krótkiego przewodnika po Krakowie.

Nasz popularny i zwięzły przewodnik przeznaczony jest nie dla konesera i krakowianina, lecz dla każdego turysty — zwłaszcza dla nauczycieli i młodzieży — który goszcząc dwa do trzech dni u stóp Wawelu, chce sobie wyrobić pogląd na kulturę i sztukę dawnej stolicy Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Rozdziały opisujące poszczególne trasy zostały zaopatrzone w planiki, które przedstawiają zwiedzane rejony miasta.

Na marginesach stron — przy odpowiednich fragmentach tekstu przewodnika — rozmieszczone są numery obiektów, których położenie przedstawiono na planikach (numeracja ta jest ciągła w całym przewodniku)*.


*W kilku przypadkach obiekty opatrzone numerem znajdują się poza granicami planiku towarzyszącego danemu rozdziałowi — wówczas każdorazowo wskazano w nawiasie numer strony, na której zaznaczony jest określony obiekt.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: sztuka kultura Kraków metoda stolica Wawel zabytki zwiedzanie szlak eksploracja gród Kraka
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W