Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao
MATERIAŁY  PRAKTYCZNE

S.  Bogumiła  Zbuczyńska  Sł.  NSJ

PRYMAS  POLSKI,  STEFAN  WYSZYŃSKI
-  ZASŁUŻONA  POSTAĆ  DLA  KOŚCIOŁA  I  OJCZYZNY

dla  klas  IV - VI

Cele: zapoznanie katechizowanych z osobą Ks. Prymasa, zwrócenie uwagi na ważne cechy charakteru i działalność Prymasa dla dobra wszystkich ludzi.

Pomoce: ilustracje zasłużonych i znanych Polaków z różnych środowisk, portret Ks. Prymasa (najlepiej w stroju biskupim), małe obrazki, kartki z tekstami do pracy w grupach oraz karteczki z krzyżówką.

PRZEBIEG  KATECHEZY

1.  UŚWIADOMIENIE  CELU  KATECHEZY

Na poprzedniej katechezie prosiłam, aby każdy postarał się i przyniósł na dzisiejsze spotkanie ilustrację osoby, która znana jest ze swej działalności dla dobra Kościoła lub Narodu Polskiego.

Bardzo proszę, umieśćmy je na naszym styropianie. (Na styropianie jest już umieszczony napis: Wielcy Polacy. Katecheta może uzupełnić wystawę swoimi ilustracjami; umieszcza jedną pustą ramkę).

Jak widzicie, wśród tych wszystkich osób mamy pustą ramkę. Dziś na katechezie uzupełnimy ją i poznamy bardzo ważną postać, która jest znana na całym świecie.

Rozpoczniemy pracę w pięciu grupach. Każda z grup otrzyma "rozsypankę". Po ułożeniu powstanie portret osoby, o której będziemy dziś rozmawiać. (Katecheta dzieli klasę na grupy i rozdaje koperty z "rozsypanką". Po wykonaniu pracy przez dzieci, umieszcza duży portret w pustej ramce na styropianie).

Macie rację - jest to ksiądz, a dokładniej biskup. Ja dodam, że jest to Prymas Stefan Wyszyński. (Dzieci pod portretem umieszczają napis: PRYMAS STEFAN WYSZYŃSKI).

2.  ODKRYWANIE  TREŚCI  ORĘDZIA  BOŻEGO

Wstańmy teraz i posłuchajmy fragmentu z Pisma św. - Mt 28,18-20.

Usłyszeliśmy słowa samego Jezusa Chrystusa, który posyła apostołów do pracy w swoim Kościele. Z poprzednich katechez wiemy, że dziś te zadania pełni Ojciec Św. wraz z biskupami.

Na tablicy mamy rozsypane ważne hasła. Spróbujmy ułożyć je w kolejności.

Pan Jezus > św. Piotr > Ojciec Św.
(Kościół na świecie)
> Prymas
(Kościół w Polsce)
> Biskup
(Kościół w diecezji)
> Proboszcz
(Kościół w parafii)

Z naszego schematu wynika, że Prymas Stefan Wyszyński opiekował się i kierował Kościołem w Polsce.

3.  ODPOWIEDŹ  NA  POZNANE  ORĘDZIE  BOŻE

Prymas Stefan Wyszyński był posłany do Kościoła w Polsce przez samego Jezusa Chrystusa. Jak wypełniał Jego polecenia, dowiemy się z wybranych tekstów, nad którymi będziemy pracować w tych samych grupach.

Grupa I: Jego Eminencja Stefan Kardynał Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad Bugiem, jako drugie dziecko w wielodzietnej rodzinie Stanisława i Julianny z domu Karp. Wykształcenie średnie zdobył w Warszawie, potem w Łomży i we Włocławku. We Włocławku wstąpił w roku 1920 do Seminarium Duchownego. 3 sierpnia 1924 roku otrzymał święcenia kapłańskie. 4 marca 1946 roku został mianowany przez Papieża Piusa XII na biskupa lubelskiego, 12 listopada 1948 roku - na arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego, zarazem prymasa Polski, a 12 stycznia 1953 roku - na kardynała.

Grupa II: "Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej"; "Dla nas po Bogu największa miłość to Polska! Musimy po Bogu dochować wierności przede wszystkim naszej Ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej".

Grupa III: "Naród nasz (...) - ma prawo liczyć, że Maryja jest szczególną Wspomożycielką nie tylko dla Kościoła w Polsce, ale i dla Narodu". Od roku 1976 Kardynał Wyszyński realizował sześcioletni program przygotowań do uroczystości 600-lecia Matki Boskiej Częstochowskiej. Dokonał Aktu Oddania Polski w opiekę Maryi.

Grupa IV: "Macie nadto walczyć o Wasz postęp duchowy (...) o skromność, trzeźwość, dobre wychowanie, szacunek dla starszych, rodziców i wychowawców. Macie walczyć o dobry obyczaj towarzyski w domu, we współżyciu koleżeńskim, w szkole, na ulicy, w miejscach zebrań publicznych"; "Całemu światu - Ojczyźnie, Narodowi, rodzinie, dzieciom, młodzieży, wychowawcom... - wszystkim potrzeba serca. Ciągle Was pouczam, że ten zwycięża - kto miłuje; a nie ten, kto w nienawiści depcze".

Grupa V: Pomimo swego oddania Kościołowi i Polsce został aresztowany przez władze państwowe i więziony w Rywałdzie, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku oraz w Komańczy. Odszedł w chwili, gdy - jak stwierdził sam Papież Jan Paweł II - po ludzku biorąc, był Narodowi najbardziej potrzebny. Zmarł w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego, 28 maja 1981 roku. Kościół w Polsce modli się - Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych... Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i zawierzył Jej bez granic.

Z uzyskanych odpowiedzi zapisujemy krótkie zdania na tablicy. Dzieci zapisują w zeszycie temat oraz notatkę. (Katecheta rozdaje dzieciom obrazek Sługi Bożego, Stefana Wyszyńskiego z modlitwą o beatyfikację, który dzieci mogą umieścić w zeszycie).

4.  PODSUMOWANIE

Myślę, że po dzisiejszej katechezie będziecie znali postać Prymasa S. Wyszyńskiego i będziecie pamiętać o nim w swoich modlitwach. Musicie jeszcze wiedzieć, że władze naszego kraju ogłosiły rok 2001 - Rokiem Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Kościół natomiast nie ustaje w swoich modlitwach o Jego beatyfikację.

5.  MODLITWA

Katecheta wspólnie z dziećmi modli się o beatyfikację Sługi Bożego S. Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

6.  PRACA  DOMOWA

Katecheta rozdaje dzieciom krzyżówkę.

Powiększenie
 1. Inaczej Ojciec Święty?
 2. Komu Prymas oddał pod opiekę Naród Polski?
 3. 12 I 1953 r. Ks. S. Wyszyński zostaje ....
 4. Prymas wzywał wszystkich do ....
 5. Miesiąc, w którym zmarł Prymas?
 6. Kto kieruje diecezją?
 7. Pierwszy następca Pana Jezusa?
 8. Po Bogu mamy dochować wierności ....
 9. Nasza Ojczyzna?
 10. Lud Boży to ....
 11. Ważna cecha Prymasa?
 12. W jakim mieście S. Wyszyński wstąpił do Seminarium?
 13. Obecny Prymas Polski?
 14. Miejsce urodzenia Prymasa S. Wyszyńskiego?
 15. Ostatnia miejscowość, w której więziono Prymasa?
 16. Niedziela to dzień ....
 17. Państwo Kościelne

Rozwiązanie krzyżówki: PRYMAS TYSIĄCLECIA.

opr. ab/ab

Data publikacji: 2001-06-18Inne materiały tego autoraInne materiały z tego źródła
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: katecheza Polak ojczyzna Stefan Wyszyński prymas materiały praktyczne

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W