Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

S.  Zofia  Przygoda

BÓG  NASZYM  OJCEM

dla  klas  I - IV

Cele: ukazanie dziecku Boga jako dobrego Ojca, którego miłość wyrażona jest w przebaczaniu oraz darowaniu win; kształtowanie postawy miłości i wdzięczności wobec Boga Ojca za Jego dar przebaczania.

PRZEBIEG KATECHEZY

1.  Wprowadzenie do modlitwy

Obecnie przeżywamy w Kościele rok Boga Ojca. Podczas katechezy stajemy wobec Boga najlepszego Ojca, który wie, czego Jego dzieciom potrzeba. Dlatego wołajmy do Niego: Ojcze nasz ...

2.  Zainteresowanie tematem

Zastosowanie metoda "słoneczko". Dzieci otrzymują kolorowe kartki o wymiarach 6 cm na 10 cm. Zadaniem uczniów jest napisać cechę Pana Boga, z którą już zapoznały się w czasie katechez. Na tablicy przypinamy koło z brystolu z centralnie umieszczonym napisem: BÓG OJCIEC. W czasie trwania pracy uczniów katecheta zwraca uwagę, czy hasła są poprawnie zapisywane. Po zakończonej pracy dzieci przypinają do tablicy swoje kartki w formie odchodzących promieni słońca. Jeżeli cechy się powtarzają, należy utworzyć jeden promień. Przewidywane promienie: ojcowski, kochający, najmądrzejszy, najlepszy ...

3.  Rozwinięcie

Św. Łukasz na kartach Pisma Świętego opisuje nam Boga jako najlepszego Ojca. Zapoznajemy dzieci z przypowieścią o Synu marnotrawnym (Łk 15,11-32).

Propozycje:

  1. film "Przypowieści Jezusa", reżyseria i animacja Manfredi Manfredo, Wydawnictwo "Paulistki", Polska;
  2. odczytanie tekstu z podziałem na role;
  3. inscenizacja;
  4. opowiadanie.

Analiza przedstawionej przypowieści:

Zwracamy szczególną uwagę na postawę ojca syna powracającego do domu. Należy odczytać fragment z Pisma św. (Łk 15,20-24).

Ukazujemy dzieciom postawę ojca, który z wielką radością i miłością przyjmuje swojego syna. Tak kochającym Ojcem jest Bóg. On zawsze czeka na każde dziecko, nawet na to, które przez grzech zbłądzi lub zagubi się. Bóg, nasz Ojciec, wciąż na każdego z nas czeka.

Przybliżamy dzieciom sakrament pojednania, w którym grzeszny człowiek spotyka się z kochającym i odpuszczającym winy Ojcem. Naszą odpowiedzią na przebaczającą miłość Ojca, która w Kościele jest realizowana w sakramencie pokuty i pojednania, powinna być postawa przebaczenia wobec drugiego człowieka.

4.  Modlitwa na katechezie (muzyka refleksyjna)

Rachunek sumienia

  1. W czym wyraża się moja postawa wdzięczności i uwielbienia Boga za Jego miłość przebaczającą?
  2. Jak wygląda moja wdzięczność wobec Boga, który jest obecny w sakramencie pojednania?
  3. Na ile ukazuję swoją postawą przebaczającą miłość Boga?
  4. Jaka jest moja postawa przebaczenia wobec rodzeństwa, w klasie, na placu zabaw?

Na zakończenie rachunku sumienia śpiew: "Panie przebacz nam".

Bóg zawsze przebacza człowiekowi. Naśladując Boga Ojca, na znak zgody i miłości, podajmy sobie dłonie.

5.  Podsumowanie

Wydobywamy cechy Boga Ojca poznane w trakcie jednostki katechetycznej: przebaczający, darujący winy, czekający ..., wypisujemy je na kartkach i umieszczamy na tablicy jako nowe promienie "słoneczka".

6.  Praca domowa

Przedstawimy na rysunku, w oparciu o zapoznaną przypowieść, postawę przebaczającego Ojca.

7.  Modlitwa na zakończenie

Pieśń: "Bóg jest miłością".

opr. ab/ab

Data publikacji: 2000-11-03Inne materiały tego autoraInne materiały z tego źródła
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wina grzech ojciec przebaczenie

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W