Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Katarzyna Gorzelana

BÓG POWOŁUJE CZŁOWIEKA DO WSPÓŁDZIAŁANIA

KONSPEKT LEKCJI RELIGII Z ELEMENTAMI EKOLOGII

Katecheza dla kl. V szkoły podstawowej, do zrealizowania na dwóch jednostkach lekcyjnych ( może być wykorzystana także w kl. VI SP i I Gimnazjum)

Zakładane cele:

Po przeprowadzonej lekcji uczeń powinien:

Pomoce: Pismo święte, kolorowe czasopisma, klej nożyczki, ksero druku telegramu, arkusze szarego papieru, pędzle, flamastry, taśma klejąca.

PRZEBIEG LEKCJI

 1. Lekcję rozpoczynamy piosenką ,,Gdy idziemy poprzez świat...", która wprowadza nas w tematykę katechezy

 2. Odczytanie fragmentu z Pisma Świętego z Ks. Rodzaju 1,26-31, mówiącego o oddaniu przyrody we władanie człowieka u początków życia ludzkiego.

 3. Rozmowa z uczniami na temat tego, jakie zwierzęta i rośliny spotykamy na kartach Pisma Świętego, a następnie wykonanie kolażu pt. ,,Rośliny i zwierzęta w Biblii"( powinny się tam znaleźć np. wąż, osioł, gołąb, kruk, lilie, drzewo, ryby, wielbłąd, owce, gorczyca itp.). Można pod ilustracjamiumieścić krótkie fragmenty z Pisma Św. na potwierdzenie, że dana roślina czy zwierzę naprawdę jest tam wspomniana)
 4. Nawiązanie do postaci Św. Franciszka, który jest patronem ekologów — ludzi walczących o poszanowanie przyrody.

 5. Zadanie dla 4 osobowych grup: napisać w imieniu Św. Franciszka telegram do człowieka żyjącego w XXI wieku wzywający go do dbania o przyrodę.

 6. Na porozcinanych arkuszach szarego papieru rozpisujemy hasła np:
  • "Bóg piękną przyrodę nam dał, więc o środowisko dbaj"
  • "Kto dba o przyrodę od Boga dostanie nagrodę"
  • ,,Szanuj każdy kwiatek i drzewko a od Boga dostaniesz niebo" itp.
  • Dzieci do każdej części hasła wykonują farbami lub flamastrami rysunki które później łączymy taśmą w duże plakaty ekologiczne.
 7. Lekcję kończymy modlitwą spontaniczną w czasie której uczniowie proszą Boga, aby uchronił świat i całą przyrodę od zniszczenia

Metody stosowane na lekcji:

UWAGI:

Katecheza, którą przeprowadziłam dała mnie i dzieciom wiele radości, wspaniale i z wielkim zaangażowaniem pracowały szczególnie przy pracach plastycznych. Tutaj mogli się wykazać nawet Ci , którzy z reguły na lekcjach są raczej mało aktywni i milczący. Zamiast metody telegramu, można wykorzystać metodę artykułu prasowego robiąc ksero strony dziennika lokalnego z zaklejonym jednym artykułem i tam dzieci wpisują to co je rani w swoim środowisku, na co by chciał zwrócić uwagę innym.

Przy puzzlach plakatowych dzieci mogą same ułożyć hasła ekologiczne z tym, że wtedy ich nie ujawniają na forum, a hasło wymyślone w jednej grupie dajemy innej, aby praca była ciekawsza.

Konspekt opracowała Katarzyna Gorzelana katechetka w Szkole Podstawowej w Przyborowie i Gimnazjum w Kaźmierzu


opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: piękno powołanie katecheza ekologia ziemia przyroda kolaż telegram puzzle
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W