Litania do św. Benedykta

Litania do św. Benedykta - według Modlitewnika Benedyktyńskiego

Litania do św. Benedykta

Litania do św. Benedykta


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,
zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże,
zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Zwierciadło zakonnej doskonałości,
módl się za nami.

Święty Ojcze Benedykcie,

Święty Benedykcie, miłośniku krzyża,

Św. Benedykcie, wierny naśladowco Jezusa Chrystusa,

Św. Benedykcie, niezwykły w umartwieniu i surowości życia,

Św. Benedykcie, miłośniku ubóstwa, czystości,  posłuszeństwa, pobożności i wszelkich cnót,

Św. Benedykcie, pałający miłością Boga i bliźniego,

Św. Benedykcie, ojcze nieprzeliczonych synów i córek duchowych,

Św. Benedykcie, mistrzu wszelkiej
doskonałości,

Św. Benedykcie, ozdobo Kościoła Bożego,

Św. Benedykcie, wdzięczny przybytku Ducha Świętego,

Św. Benedykcie, zwierciadło bogomyślności,

Św. Benedykcie, obrońco do Ciebie się uciekających,

Św. Benedykcie, pocieszycielu smutnych i strapionych,

Św. Benedykcie, patronie we wszelkiej potrzebie,

Św. Benedykcie, uzdrawiający chorych znakiem krzyża świętego,

Św. Benedykcie, wspomożycielu konających,

Św. Benedykcie, patronie dobrej śmierci,

Św. Benedykcie, możny cudotwórco,

Św. Benedykcie, następco patriarchów,

Św. Benedykcie, podobny męczennikom,

Św. Benedykcie, patriarcho mnichów,

Św. Benedykcie, wzorze przełożonych, 

Św. Benedykcie, chwało wyznawców,

Św. Benedykcie, naśladowco Apostołów,

Św. Benedykcie, wielką chwałą ukoronowany,

Św. Benedykcie, patronie Europy,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.  Módl się za nami św. Ojcze Benedykcie,

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Modlitwa

Wszechmogący, wieczny Boże, który nas przykładem świętego Benedykta zachęcasz do umiłowania doskonałości, oczyść nasze serca i napełnij Twoją łaską, ażebyśmy przez nią z Tobą złączeni, wytrwali w naszych dobrych postanowieniach i służyli Ci wiernie do śmierci, a przez to osiągnęli szczęśliwość wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Polecenie się opiece św. Benedykta

Najłaskawszy Ojcze Benedykcie, Nauczycielu i Przewodniku mnichów, nadziejo i pomocy wszystkich, którzy całym sercem zwracają się do Ciebie, polecam się pokornie Twojej opiece. Przez zasługi Twojego świętego życia strzeż mnie od wszystkiego, co zagraża mojej duszy i uproś mi łaskę szczerej pokuty, abym ze skruchą opłakiwał moje grzechy, którymi tak często zasmucałem mojego Pana, Jezusa Chrystusa, godnego wszelkiej miłości. Daj, abym mógł godnie czcić i chwalić Ciebie, sługę Boga, wzbogaconego łaskami i darami Ducha Świętego. Proszę, wstawiaj się za mną u Boga, aby mi darował moje winy, zachował mnie w dobrym i nie dopuścił, bym się od Niego oddalił, a po śmierci raczył mnie przyjąć do grona swoich wybranych w niebie, abym wraz z Tobą i wszystkimi świętymi mógł się Nim radować przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitewnik benedyktyński, Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama