Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Ks. Radosław Kimsza

OBJAWIAJĄCY SIĘ W KOŚCIELE

W Objawienie Pańskie Kościół przypomina prawdę o Bogu, który ukazał się człowiekowi w Jezusie Chrystusie. Tą prawdą wypełnione są Ewangelie i Kościół - Mistyczne Ciało Chrystusa. Jednakże Liturgia Słowa z Epifanii, jeszcze bożonarodzeniowa, opowiada o Mędrcach ze Wschodu, magoi - perskich kapłanach czy też mezopotamskich astrologach, którzy odkryli gwiazdę Nowonarodzonego króla Żydów (por. Mt 2, 2) i wybrali się w długą drogę, aby oddać Mu hołd (por. Mt 2, 11). Przyniesione przez nich dary (por. Mt 2, 11) w swej symbolice odnoszą się do Jezusa: złoto do Jego królewskiej godności, kadzidło do boskości i mirra do Jego śmierci. To wydarzenie potwierdza powszechność zbawienia. W Jezusie Bóg przybliża się do każdego człowieka. Nie tylko tego, który należał do Narodu Wybranego. Od czasu Emmnuela Bóg nie ma już ludu wybranego. Wszyscy są Jego ludem.

Mędrcy nieśli ze sobą radosną nowinę. Stała się ona ich udziałem podobnie jak Maryi i Józefa, czy pasterzy. Nie potrafił przyjąć jej Herod. Poczuł się zagrożony pojawieniem się nowego władcy, "przeraził się" (Mt 2, 3) i w panice poszukiwał potwierdzenia usłyszanych wieści (por. Mt 2, 4-5). Pielgrzymów do Betlejem chciał uczynić uczestnikami spisku przeciwko Nowonarodzonemu (por. Mt 2, 7-8).

Droga Mędrców do Jezusa jest dążeniem do wiary. To droga w nieznane, przez Jerozolimę. Tam przecież dowiedzieli się gdzie jest Mesjasz. Czy spodziewali się u kresu drogi ujrzeć króla w nędzy? A jednak "upadli na kolana i oddali Mu pokłon" (Mt 2, 11).

Jerozolima to obraz Kościoła. Ten, kto pragnie spotkać prawdziwego Boga musi przez nią przejść. Doświadczenie jej piękna nie pozwala, pomimo trudu i wyrzeczeń opuścić ją i udać się w kierunku wskazanym przez świat. W niej objawia się prawdziwy Bóg w Jezusie Chrystusie słowie, sakramencie i człowieku. Dołącz do Mędrców ze Wschodu. Rozpoznaj Go.


opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Boże Narodzenie objawienie złoto mirra kadzidło Trzech Króli mędrcy ze wschodu
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W