reklama

Wiara pomyłek

Czy List do Hebrajczyków nie jest jakąś pomyłką?

Mesjasz wjedzie do Jerozolimy na potężnym rumaku. Pokona licznych wrogów Izraela. Wszystkie ludy ziemi będą mu służyć, a On będzie panował do końca wieków. Wtedy cały świat pozna, że Bóg Jahwe jest Bogiem prawdziwym, a Izrael Jego wybranym narodem.

To, co mówi o przyszłym Mesjaszu Prorok Izajasz jest absurdalne i nie na miejscu:

Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. …On wyda swe życie na ofiarę za grzechy… Po udrękach swej duszy… …Ich nieprawości On sam dźwigać będzie.

Chrześcijaństwo pojawiło się na świecie, gdy potężny i wszechmocny Bóg zstąpił na ziemię. Jednym swoim słowem zniszczył grzech, choroby, śmierć i sprawił, że Jego wyznawcy od tego momentu żyją w wiecznej szczęśliwości, wpatrując się w niedostępnego Boga.

Czy List do Hebrajczyków nie jest jakąś pomyłką?

Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu.

Kościół to instytucja potężna w swojej władzy. Na szczycie hierarchii stoi Papież, który przy pomocy biskupów i kapłanów wymusza na wiernych absolutne podporządkowanie, posłuszeństwo i niewolniczą uległość.

A tak o Kościele mówił Jezus:

Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu.

Boże, dziękuję Ci za Twój „absurdalny” pomysł na nasze zbawienie. Uwielbiam Cię za Twoją miłość do mnie, która sprawiła, że nie tylko przyjąłeś naszą zwykłą ludzką naturę, gdy rodziłeś się w Betlejem, ale stałeś się najbardziej upodlonym z nas, gdy niewinnie umierałeś na krzyżu.

Proszę Cię o łaskę ciągłego nawracania się z wiary w herosa - Mesjasza i Jego instytucję, w wiarę w Boga z nami, którego mogę spotkać w pokornej ciszy sakramentów Kościoła.

Andrzej Cichoń

Rozważanie napisane na niedzielę 21. 10. 2018 r.

opr. ac/ac

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao