Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


James M. Hahn

Medytacje różańcowe

Ku prawdziwemu życiu

Wydawnictwo M

Książka zawiera siedem tematycznych propozycji rozważań opartych na Biblii. Każde z rozważań prowadzi do pogłębienia i zarazem zrozumienia innego aspektu życia. Tak więc mamy okazję, aby dzięki medytacji różańcowej zgłębiać w naszym życiu sens pracy, relacji małżeńskich i rodzinnych, Mszy Świętej, cierpienia, jak również odnaleźć prawidłowe odniesienie do problemów codziennego życia.Mojej Matce za dar życia.
Mojej Żonie za pokazanie mi, jak kochać.
Maryi za prowadzenie mnie do Jej Syna.

fragment książki:

Podziękowania

Dziękuję mojej żonie Nicole za wsparcie i zachętę do napisania tej książki.

Chciałbym również podziękować państwu LeBlanc za redakcję i krytyczne uwagi, za ich modlitwy, miłość i ich cudowną córkę.

Dziękuję moim Rodzicom i Braciom za ich cierpliwość i modlitwy oraz za przemodlenie tych tajemnic wspólnie ze mną. Nasze modlitwy w pokoju gościnnym były dla nas czasem wypełnionym łaską.

Jak modlić się na różańcu?

Rozpocznij znakiem Krzyża, trzymając Krzyż w ręku.

Gdy trzymasz Krzyż w ręku, odmów Wyznanie wiary (Skład Apostolski):

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na większym paciorku odmów Ojcze nasz:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Na kolejnych trzech mniejszych paciorkach odmawiaj Zdrowaś Maryjo w intencji wzrostu wiary, nadziei i miłości:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Zakończ trzy mniejsze paciorki, odmawiając Chwała Ojcu:

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Na kolejnym dużym paciorku rozważaj tajemnicę i czytaj medytację.

Po chwili medytacji w ciszy rozpocznij modlitwę Ojcze nasz.

Kontynuuj, modląc się Zdrowaś Maryjo na każdym mniejszym paciorku, rozważając jednocześnie tajemnicę i medytację.

Aby wzbogacić każde rozważanie, po słowach „błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus” można dodawać zaproponowane przez nas zdanie.

Każdą dziesiątkę różańca zakończ słowami Chwała Ojcu oraz modlitwą fatimską:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Po odmówieniu pięciu dziesiątek odmawiamy Witaj, Królowo:

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życia, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Zakończ następującymi modlitwami i znakiem Krzyża:

Boże, którego Jednorodzony Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w Różańcu Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli zawarte w nich obietnice. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Niech Boża pomoc pozostanie zawsze z nami. Niech dusze wiernych odpoczywają w pokoju. Amen.

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy, a Ty, Książę Zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen.

„Różańca nie odmawia się jedynie wargami, mamrocząc zdrowaśki jedna po drugiej. Tak mamroczą świętoszkowie i świętoszki. – Dla chrześcijanina modlitwa ustna musi być zakorzeniona w sercu tak, aby podczas odmawiania różańca umysł mógł zagłębić się w kontemplacji każdej z tajemnic”.
(Św. Josemaría Escrivá, Bruzda 477)


opr. aś/aś


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: życie modlitwa Maryja różaniec medytacje różańcowe

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W