Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


O. Marek Mularczyk OMI

DROGA KRZYŻOWA HIOBA

Historia życia kapłana, na podobieństwo biblijnego Hioba doświadczanego,
modlitwą i ofiarą małej dziewczynki Bogu na powrót przywróconemu.

Tatianie — dedykuję
Stacja I - Oblubienica

Zanim księgę zamkniesz, zapytam raz jeszcze,

Czy powrotu do dawnych lat mu przyzwoliłeś,

Czy z oddali głos jego dla Ciebie znajomym,

Bramę Serca Swego, czy mu otworzyłeś.

 


Stacja II - Oblubieniec

Wszak nieznanym byłem pośród świata tego,

Ponad siły i ból mój dniami doświadczany,

Ogrom trosk niechcianych wołał dookoła,

Mocom świata tego nad miarę poddany.

 


Stacja III - Oblubienica

Zachwiałeś się pierwej niźli zamierzałeś,

Wszystko coś uczynił dobrym było dla cię,

Droga, którą szedłeś nocą pobłądziłeś,

Podniesiesz go z ziemi, Boże mój i Panie?


Stacja IV - Oblubieniec

A kiedy tak stałem za nic mając siebie,

Wokoło złych ludzi zdradzieckie zastępy,

Dłoń Twoją poczułem, choć jakby z oddali,

Silniejszą nad wszelkie mocy złych podstępy.


Stacja V - Oblubienica

I wtem ktoś się zbliżył podchodząc uważnie,

Ciemnością i mrokiem nieco przymuszany,

Wspierałam go kiedyś, gdy był jeszcze w nędzy,

Dzisiaj on szedł przy mnie, lecz jakby nieznany.


Stacja VI - Oblubieniec

Widziałem ją kiedyś, gdy dzieciem maleńkim,

Zachwytu nad światem jeszcze nie poznała,

W objęciach na rękach moich zachłyśnięta,

Wierność mi i pomoc przed Bogiem wyznała.

 


Stacja VII - Oblubienica

Wtedy jakby znikąd burza rozszalała,

Zabierając wszystko i niszcząc dookoła,

Księga życia twego tak skrzętnie pisana,

Odrzucona ode ciebie, zabrana, nie twoja.

 


Stacja VIII - Oblubieniec

Odrzuciwszy wszystko cokolwiek poznałem,

Powrócić do domu znowu zapragnąłem,

Pod nieznanym drzewem usiąść z księgą życia,

Głosu twego i Boga na nowo łaknąłem.

 


Stacja IX - Oblubienica

Wtedy już wiedziałeś gdzie jest siła twoja,

Raz jeszcze jedyny tylko się poddałeś,

Chwila była próbą walki twojej o mnie,

Mocą Matki i Boga na nowo powstałeś.

 


Stacja X - Oblubieniec

Odzienie mi zdarli wszystko zabierając,

Nic nie zostawiając godne zatrzymania,

Jakżesz mogłem wiedzieć, że mi się to stanie,

Czyż mogłem odgadnąć ich wrogie knowania.

 


Stacja XI - Oblubienica

Coś uczynił dziś nie wiem i pojąć nie mogę,

Nim spojrzałeś przed siebie, mocami zdziwiony,

Wielkie mnóstwo obrazów przed oczami twymi,

Grzech twój ku zasłudze został przemieniony.

 


Stacja XII - Oblubieniec

I wtedy o śmierć mnie prawie przyprawili,

Mówiąc, żeś nie Bogiem Chryste mój i Panie,

Zabrać Mi Cię chcieli, ludzie niegodziwi,

Gdzież później bym poszedł, cóż też by się stało.

 


Stacja XIII - Oblubienica

Wtedyś pojął, że w Bogu siła i moc twoja,

Kiedyś mu ukazał ogrom chwały nieba,

Błękit szat sług Twoich i miasto ze złota,

Kielich wina pośrodku i kosz pełen chleba.

 


Stacja XIV - Oblubieniec

Widziałem ja wiele w ostatnich dniach moich,

Czyś innemu dał życie nad moje milejsze,

Pozwól pójść na nowo tam gdzie czerwień nieba,

Przywróć, w czym niegodzien i uczyń piękniejsze.


Stacja XV - Oblubieniec

A kiedy tak stałem nad światem zdumiony,

W ogrodzie gdzie znowu spoglądać umiałem,

Dziecię biegło do mnie, miałem Ją na rękach,

Dzięki Ci Mój Panie, że znów mi Ją dałeś.

 

Autor: O. Marek Mularczyk OMI - ósmy dzień oktawy Wielkiej Nocy Roku Pańskiego 2003.
Tekst nadesłany przez Autora - dziękujemy.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa krzyż droga krzyżowa Męka Pańska rozważania stacje drogi krzyżowej
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W