Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Stanisław Biel SJ

ŚCIEŻKAMI WIARY I MIŁOŚCI

Medytacje biblijne

ISBN: 978-83-7505-117-9

wyd.: WAM 2008
Spis treści
WSTĘP5
Rozdział I
PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ 7
1. Modlitwa Jezusa 7
2. Zjednoczenie z Ojcem 11
3. Ojcze nasz 14
4. Wytrwałość na modlitwie 16
Rozdział II
PÓJDŹ ZA MNĄ 20
1. Powołanie uczniów 20
2. Powołanie Apostołów 23
3. Powołanie uczennic 26
4. Niezrealizowane powołanie 29
5. Powołanie a talenty 31
Rozdział III
WIERZĘ, ZARADŹ MEMU NIEDOWIARSTWU 35
1. Jezus głosi moc wiary 35
2. Jezus zmaga się z niedowiarstwem ludu 37
3. Jezus zmaga się z niedowiarstwem uczniów 41
4. Moje credo 45
Rozdział IV
NAZWAŁEM WAS PRZYJACIÓŁMI 47
1. Przyjaźń Jezusa z uczniami 47
2. Betania — oaza przyjaźni 49
3. Dwa odcienie przyjaźni: Jan i Piotr 52
4. Krzew winny i latorośle 54
5. Przyjaciel na zawsze 56
Rozdział V
DO KOŃCA UMIŁOWAŁ 59
1. Największe pragnienie człowieka 59
2. Odcienie miłości 61
3. Odpowiedź człowieka 68
Rozdział VI
DZIŚ, JUTRO I POJUTRZE MUSZĘ BYĆ W DRODZE 70
1. Wolność Jezusa 70
2. Szacunek Jezusa dla wolności czlowieka 73
3. Wolność Jezusa wobec wartości materialnych 75
4. Wolność Jezusa wobec sukcesu 78
5. Miłość ponad prawem 80
Rozdział VII
NOWA NAUKA Z MOCĄ 82
1. Jezus nauczyciel 82
2. Kazanie na Górze 84
3. Jezus naucza w przypowieściach 90
4. Przypowieść o rodzajach gleby 92
Rozdział VIII
ILE RAZY MAM PRZEBACZYĆ? 96
1. Pojednanie z Bogiem 96
2. Pojednanie z człowiekiem 100
3. Pojednanie z sobą 104
Rozdział IX
JA JESTEM, NIE BÓJCIE SIĘ 107
1. Walka z szatanem na pustyni 107
2. Walka Jezusa z demonami 109
3. Odwaga Jezusa wobec ludzi 112
4. Moc Jezusa wobec sił natury 114
5. Odwaga Jezusa wobec perspektywy śmierci 116
Rozdział X
UNIŻYŁ SAMEGO SIEBIE 119
1. Jezus cichy i pokorny sercem 119
2. Konkretne przykłady pokory Jezusa 123
3. Uczeń Jezusa w służbie 126
Rozdział XI
ŻYJĘ DLA OJCA 131
1. Życie Jezusa dla Ojca 131
2. Wola Boża ponad wszystko 134
3. Posłuszeństwo Ojcu do końca 138
Rozdział XII
MOC W SŁABOŚCI SIĘ DOSKONALI 142
1. Jezus wobec prób 142
2. Jezus wobec cierpienia 147
3. Uczeń Jezusa wobec cierpienia 151
Rozdział XIII
URADOWALI SIĘ UCZNIOWIE 155
1. Radość w Duchu Świętym 155
2. Radość zmartwychwstania 159
Rozdział XIV
BĘDZIECIE MOIMI ŚWIADKAMI 166
1. Wskazania misyjne dla uczniów 166
2. Słudzy misji 170
3. Świadectwo życia 173
4. Świadectwo krwi 175
LEKTURA 179

WSTĘP

Książka Ścieżkami wiary i miłości jest kolejną po Ludziach błogosławieństw propozycją przybliżenia słowa Bożego do codziennego życia. Wyrosła na gruncie Syntezy, ośmiodniowych rekolekcji udzielanych na bazie Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego z Loyoli.

Książka wpisuje się w cel duchowy, jaki Jan Paweł II wyznaczył na trzecie tysiąclecie: Nie trzeba zatem wyszukiwać «nowego programu». Program już istnieje: ten sam co zawsze,zawarty w Ewangelii i w żywej Tradycji. Jest on skupiony w istocie rzeczy wokół samego Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać i naśladować, aby żyć w Nim życiem trynitarnym i z Nim przemieniać historię, aż osiągnie swą pełnię w niebiańskim Jeruzalem. Program ten nie zmienia się mimo upływu czasu i ewolucji kultur, chociaż bierze pod uwagę epokę i kulturę, aby możliwy był prawdziwy dialog i rzeczywiste porozumienie. Ten właśnie niezmienny program jest naszym programem na trzecie tysiąclecie (Novo millennio ineunte)...

Duchowym celem nowego milenium jest według Jana Pawła II kontemplacja osoby Jezusa. Z niej rodzi się działanie, które stopniowo przemienia kulturę i świat. Książka ta ma pomóc poznawać, kochać i naśladować Jezusa. Poszczególne rozdziały wprowadzają w różne odcienie relacji z Jezusem. W każdym z nich jesteśmy zaproszeni, by przyłożyć ucho do piersi Jezusa i wsłuchiwać się, w jakim rytmie bije Jego serce.

Odpoczywając, jak Jan na piersi Jezusa, posłuchajmy, co chce nam powiedzieć o sensie modlitwy, powołania, wiary, przyjaźni, miłości, wolności, nauczania, pojednania, pokory i służby, posłuszeństwa, cierpienia, radości i chwały oraz misji.

Ścieżkami wiary i miłości nie jest w ścisłym sensie książką do czytania. Są to raczej refleksje, które wymagają osobistych przemyśleń i modlitwy. Każdy rozdział rozpoczyna się propozycją łaski medytacji, po niej następują krótkie wprowadzenia biblijno−teologiczno−egzystencjalne oraz pytania do refleksji i modlitwy. Każda medytacja stanowi odrębną jednostkę i może być wykorzystana oddzielnie. Na końcu książki zamieszczono propozycje lektury, która może służyć w pogłębieniu tematu oraz w dalszej indywidualnej modlitwie.

Książkę można wykorzystać do samodzielnego przeżycia ośmiodniowych rekolekcji. Jeżeli jednak nie mamy doświadczenia w indywidualnej praktyce rekolekcyjnej, dobrze byłoby korzystać z kierownictwa duchowego. Ponadto może być pomocą w rekolekcjach w życiu codziennym, jak również w dzieleniu się słowem Bożym w grupach modlitewnych czy w kręgach biblijnych.

Mam nadzieję, że niniejsza pozycja będzie inspiracją i zachętą do osobistej modlitwy i refleksji oraz przyniesie bogate owoce duchowe.

Stanisław Biel SJ

Czechowice−Dziedzice, 12 października 2007 roku

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: rekolekcje kontemplacja Jezuici Ignacy Loyola ćwiczenia duchowe kierownictwo duchowe medytacje rozwazania
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W