Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Rozważanie: Mt 22,17

Małgorzata Borkowska OSB

Czy mamy płacić podatek (Mt 22,17)

Czy mamy płacić podatek (Mt 22,17) - foto
Autor/źródło: Pixabay, TheDigitalArtist


Nauka Chrystusa jest jednoznaczna: mamy płacić. To pytanie wprawdzie zostało Mu zadane podchwytliwie, żeby móc Go oskarżyć: albo przed władzami rzymskimi, gdyby odpowiedział, że nie, albo przed pobożnymi zelotami, gdyby powiedział, że tak. Niezależnie jednak od okoliczności, w których wtedy zostało postawione, pytanie to wraca: czasem z przyczyn religijnych, czasem ekonomicznych, czasem politycznych. Św. Paweł też na nie musiał odpowiadać swoim uczniom, i zrobił to równie jednoznacznie: należy oddawać każdemu, co mu się należy: komu podatek, podatek; komu cześć, cześć.

Jest to bowiem tylko jedno z licznych zastosowań zasady, że nie „mnie się coś od życia należy”, ale ode mnie się należy: i Bogu, i nawet Cezarowi. Ale w tym jest istota rzeczy, że tak jak przykazania miłości są dwa: Miłuj Boga i Miłuj bliźniego, a to drugie mieści się w pierwszym, wypływa z niego i jest przez nie uzasadnione — tak samo i podatek płacony Cezarowi może być aktem czci Boga, jeśli nie zapominamy, że powiedziano nam dwie rzeczy, nie jedną: Oddajcie Bogu to, co się Mu należy, a Cezarowi to, co należy się jemu. Gdzie się o pierwszej z tych rzeczy pamięta jako o nadrzędnej i motywującej drugą, tam z jednej strony nie będzie kultu Cezara, a z drugiej nie będzie też skandalu podatkowego.

Fragment książki „Mamy problemy”

Małgorzata (Anna) Borkowska OSB, ur. w 1939 r., benedyktynka, historyk życia zakonnego, tłumaczka. Studiowała filologię polską i filozofię na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz teologię na KUL-u, gdzie w roku 2011 otrzymała tytuł doktora "honoris causa". Autorka wielu prac teologicznych i historycznych, felietonistka. Napisała m.in. nagrodzoną (KLIO) w 1997 roku monografię „Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII do końca XVIII wieku”. Wielką popularność zyskała wydając „Oślicę Balaama. Apel do duchownych panów” (2018). Obecnie wygłasza konferencje w ramach Weekendowych Rekolekcji Benedyktyńskich w Opactwie w Żarnowcu na Pomorzu, w którym pełni funkcję przeoryszy.

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: państwo władza podatek pieniądze miłość bliźniego oddajcie Cezarowi
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W