Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Józef Augustyn SJ

MEDYTACJE JEROZOLIMSKIE

świadectwo pielgrzyma
Autor zdjęć Józef Augustyn SJ

ISBN: 978-83-7505-513-9

wyd.: WAM 2010
Spis treści
Od redakcji 5
Duchowość Ziemi Świętej
Pielgrzymka do jednej Ziemi8
Ziemia, która nas uświęca10
Ziemio spotkania! Ziemio jedyna!12
Strażniczka posłuszeństwa człowieka Bogu14
Ziemia Święta szkołą modlitwy16
Obolałe kolana18
Szukać Jezusa i Jego miłości20
Wstąpmy na górę Pańską22
Czyhanie szatana24
Jezusowa wolność religijna26
Na policzkach łzy28
Panie, rozprosz narody, co z wojen się cieszą30
Autentyczność miejsc32
Z miłości i wierności Jezusowi34
Przypatrzcie się36
Czas nawrócenia38
Gdy chmury podnoszą się na zachodzie40
Widzieć okiem wyobraźni miejsce42
Ignacy Loyola w Ziemi Świętej44
Nie ma wśród bogów równego Tobie46
Betonowe mury48
Ziemia Święta jak dobra matka50
Jesteśmy ich spadkobiercami52
Święte Miasto Jeruzalem
Magiczne miasto56
Słońce nad Świętym Miastem58
Święte miejsce dla trzech religii60
Pokój Tobie, Jeruzalem62
On jest dla nas wszystkim64
Jerozolimskie wróble66
Któż jest Skałą prócz Boga naszego?68
O równości wszystkich ludzi w Jerozolimie70
Dzieci Starej Jerozolimy72
Koguty jerozolimskie74
Kawowy interes w Starej Jerozolimie76
Miasto trzech religii78
Mury Jerozolimy80
Na ulicy Jafskiej82
Pierwsza męczennica84
Twórcza myśl nie ginie w błocie i bagnie86
Po drugiej stronie Muru Płaczu88
Gdy miał lat dwanaście90
Droga wyrzeczeń92
Czcigodny Dziedziniec i Mur Płaczu94
Wysoka cena za autentyczne życie Ewangelią96
Pan zapłakał98
Na kolanach na skale konania100
Judasz i Jan102
Gołębie w sali Wieczernika104
Jezus broniący kobiet106
Trzy święta jak trzej bracia108
Msza w meczecie110
Powrót do ziemi praojców112
Odwaga wiary Piotra114
Pół serca zostało w Polsce116
Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie?118
Ewangelia dla lękliwych120
Chwałą Boga jest radość człowieka122
Bazylika Grobu Pańskiego
Zobaczcie miejsce, gdzie leżał126
Ponad pękniętym ludzkim sercem128
Jak przyjaciel z przyjacielem130
We wnętrzu Grobu Jezusa132
Uklęknąć przed skałą Grobu i złożyć na niej pocałunek134
Strażniczka Grobu swego Syna136
Matka przebaczenia i pojednania138
Niepodzielny Chrystus140
To był prawdziwy cud142
Judasz na Kalwarii144
Jerozolimska Via Dolorosa146
Z Bazyliki Grobu przed Mur Płaczu148
Na pielgrzymim szlaku
Bazylika światła152
Stać się służką ubożuchnym154
Któż mógłby być smutny156
Wspomnienie sprzed roku158
Mistrzowie obserwacji160
Powrót do Domu Józefa162
Pokusa zaczynania wszystkiego od zera164
Równy tym najmniejszym166
Śladami św. Józefa168
Kiedy Bóg jest niemocny170
Kana Galilejska — wielka prorokini172
Strażniczka nadziei w centrum Jerycha174
Promień piękna samego Boga176
Wiara jak woda ze skały178
Nic Cię nie obchodzi, że giniemy?180
Nie wódź nas na pokuszenie182
Na ruinach kościołów i bazylik184
On uśmierza wojny186
Al-Chalil — Przyjaciel Boga188
Arka Przymierza190
Klasztor pośród krzyży192
Wschód słońca na Synaju194
Brama spowiedzi196
Beduini i ich młodzież198
Świadectwo miłości Prawa sprzed dwu tysięcy lat200
Kamienowanie202
Duchowość żydowska
Oni są pierwszymi wybranymi206
Służba spełniana w sercu208
Nieustanna modlitwa to nieustanna miłość210
Chwalcie Boga w waszym ciele212
Modlitwa młodych Żydów214
Tefilin i mezuza216
Oglądaj dzieci twoich synów218
Szabat w Jerozolimie220
W jednej chwili stałem się tylko głosem222
Piękno Tory224
Gdybyśmy modlili się chętnie226
Żydowski chłopiec ze zdjęcia228
Gdyby Twoje prawo nie było rozkoszą230
I stał się cud232

Od redakcji

Książka Medytacje jerozolimskie. Świadectwo pielgrzyma, Józefa Augustyna SJ, jest zbiorem modlitewnych zamyśleń poświęconych Ziemi świętej. Do napisania książki zainspirował Autora pobyt w Izraelu i Jordanii. Refleksje mają osobisty charakter, ale nie są dziennikiem z podróży. Nie są tym bardziej przewodnikiem po Ziemi Jezusa. Są — jak wskazuje tytuł — zbiorem medytacji poświęconych Ziemi Obiecanej.

Jak wyznaje Autor, podróż do Ziemi Świętej była dla niego czasem bezpośredniego spotkania z korzeniami chrześcijaństwa, odkrycia bogactwa kultury i duchowości żydowskiej oraz pełniejszego odczytania Ewangelii i ożywienia miłości do Jezusa. Proponowane w książce rozważania mają charakter świadectwa, a w wielu miejscach przeradzają się spontanicznie w modlitwę. Ziemia Święta — podkreśla Autor — jest milczącym Słowem Boga. Ona opowiada o Bogu, który na niej stał się Człowiekiem, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Ziemia Święta jest „niezmiennym” świadkiem objawienia Bożego. Ludzie jako świadkowie umierają, a ona jedna żyje, trwa przez tysiąclecia. Ona świadczy o miłości Boga do człowieka trwalej niż sam człowiek. „Niezmienność” ziemi jako świadka jest znakiem niezmienności Słowa Bożego: Niebo i ziemia przeminą, ale moje Słowa nie przeminą (Mt 16, 17). Autor, podążając pielgrzymimi szlakami, odkrywa zarówno historyczne ślady obecności i działania Boga pozostawione w Ziemi Obiecanej, tak w Starym, jak i Nowym Przymierzu, jak też współcześnie żyjących tutaj ludzi, dziedziców wielkiej, ale jakże bolesnej historii Ziemi Świętej. Autor poświęca też wiele uwagi konfliktowi żydowsko-palestyńskiemu, w jaki uwikłana jest od dziesięcioleci Ziemia Jezusa.

Medytacje jerozolimskie mają formę zwięzłych literackich miniatur. Każda medytacja jest zamkniętą całością. Z wszystkich zaś promieniuje miłość, fascynacja i podziw dla Ziemi Świętej, ale także ból z powodu wojen, nienawiści, rywalizacji religijnej, krwi ofiar oraz nieogarnionego cierpienia, jakie od tysiącleci aż do dnia dzisiejszego przetacza się przez tę zbolałą Ziemię. Wizyta w sanktuariach, celebracje liturgiczne w świętych miejscach, zaobserwowane sceny na ulicy, wydarzenia życia codziennego, piękno architektury i krajobrazu, dostrzeżone przypadkowo szczegóły — wszystko to stanowi dla Autora okazję do refleksji, medytacji i modlitwy oraz wyrażenia życzliwości i współczucia dla ludzi.

Medytacje jerozolimskie Józefa Augustyna — to doskonała szkoła czytania Ewangelii z uważnością i miłością. I choć Autor nie zachęca bezpośrednio do pielgrzymki (zdaje sobie sprawę, iż nie wszyscy mają ku temu warunki), niemniej po lekturze książki spontanicznie budzi się pragnienie i tęsknota za Ziemią Jezusa. I — jak się zdaje — tą właśnie tęsknotą za Ziemią Obiecaną chciał się z Czytelnikami podzielić Autor.

Medytacje zostały podzielone na pięć rozdziałów: Duchowość Ziemi Świętej, Święte Miasto Jeruzalem, Bazylika Grobu Pańskiego, Na pielgrzymim szlaku, Duchowość żydowska. Przypisanie niektórych medytacji do danego rozdziału ma charakter nieco umowny, ponieważ treści w nich zawarte posiadają niekiedy nieco szerszy charakter.

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Izrael Jerozolima Ziemia Święta Jordania rozważania medytacje duchowość żydowska
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W