Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Z Bogiem albo...

Ks. Marian Rajchel

Matka miłości miłosiernej

Miłość jest dla nas trudną drogą. Bóg wykorzystał wszystkie możliwe sposoby pomocy. Jednym z najpiękniejszych jest oddanie nam swojej Matki...


Miłość jest dla nas trudną drogą. Bóg wykorzystał wszystkie możliwe sposoby pomocy. Jednym z najpiękniejszych jest oddanie nam swojej Matki. „Nikt tak jak Matka Ukrzyżowanego nie doświadczył tajemnicy krzyża, owego wstrząsającego spotkania Bożej sprawiedliwości z miłością... Nikt też tak jak Ona – Maryja – nie przyjął sercem owej tajemnicy... która dokonała się na Kalwarii poprzez śmierć Jej Syna wraz z ofiarą macierzyńskiego serca, wraz z Jej ostatecznym fiat”. Tak przygotowana została Maryja do nowej roli – Matki Kościoła. „Maryja... w szczególny sposób została powołana do tego, ażeby przybliżać ludziom ową miłość, jaką On przyszedł im objawić... którzy tę właśnie miłosierną miłość najłatwiej przyjmują ze strony Matki. Jest to jedna z wielkich i życiodajnych tajemnic chrześcijaństwa, najściślej związana z tajemnicą Wcielenia”. Przyjmujmy tajemnice Boże jak dziecko dary od kochających rodziców. „To macierzyństwo Maryi... trwa nieustannie... wzięta do nieba... poprzez swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego. Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny”. Drogą, którą Jezus idzie do nas, jest Serce Matki. Ona jest też naszą drogą do Jezusa. To najpiękniejszy dowód miłości Boga do nas i fundament naszej godności. Bóg stworzył nam najwspanialszą perspektywę – rozwój człowieczeństwa na ziemi jako drogę do nieba. Zanim staniemy przed Bogiem, przychodźmy do Matki, wzoru i siły najczystszej, najbardziej ofiarnej i bezinteresownej miłości, która ma także wielką moc uzdrawiania naszej słabej miłości. W Jej Serce Bóg złożył losy swojej miłości do ludzi i ludzi do Niego. Tak rozumiejmy tytuł „Matka Pięknej Miłości”.


Jest to fragment książki:

Ks. Marian Rajchel, Z Bogiem albo...
Wydawnictwo M

Książka "Z Bogiem albo…" ukazuje dwie możliwości wyboru. Drogi życia, pozornie w nieskończonej ilości odmian, można sprowadzić do dwóch: droga zbawienia i droga potępienia. Wybór należy do człowieka i jest konsekwencją wolnej woli, Bożego daru, który współtworzy naszą naturę. Autor z pełnym przekonaniem ukazuje konsekwencje życiowych decyzji i wyborów – życia z Bogiem oraz odrzucenia Boga. Książka napisana w oparciu bogate doświadczenie autora, który jest zarówno duszpasterzem, jak i egzorcystą, pomaga w dokonywaniu właściwych wyborów, uczy trudnej sztuki rozeznawania.
Książka jest tutaj!


opr. ac/ac


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Maryja Matka Boża miłosierdzie Jezus miłość miłosierna Matka miłosierdzia Matka Miłości Miłosiernej
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W