Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Ks. Artur Stopka

MŁODZI I RZYMW życiu Kościoła powszechnego najważniejszym wydarzeniem tegorocznego sierpnia jest XV Światowy Dzień Młodzieży, czyli wielkie zgromadzenie młodych z całego ziemskiego globu w stolicy chrześcijaństwa. Pokazuje ono, jak wielką wagę Kościół przywiązuje do spraw, którymi żyją dziś ludzie młodzi, a równocześnie jest dowodem, że oni, w swych poszukiwaniach u progu dorosłego życia, oczekują od Kościoła nie tylko wskazówek, ale rzeczywistego zatroskania o ich los. Wychowywanie jest dziś zadaniem trudniejszym niż przed laty. Młody człowiek spotyka się z liczniejszymi niż niegdyś propozycjami nie tylko sensu i celu życia, ale również dróg ich osiągania. Musi dokonywać licznych i skomplikowanych wyborów. Rodzice mają na swe dzieci znacznie mniejszy wpływ. W wielu kwestiach nie mają go wcale, dlatego coraz częściej czują się zwolnieni z odpowiedzialności za wybory życiowe dokonywane przez ich potomstwo. Ogromna presja mediów, lansujących wzorzec życia oparty na nieograniczonej konsumpcji, szukaniu przyjemności, zaspokajaniu wszelkich zachcianek i negowaniu w imię rzekomej tolerancji każdego systemu wartości, jest dodatkowym utrudnieniem. Tym bardziej że poddaje się jej część rodziców i wychowawców, którzy rezygnują ze stawiania młodym jakichkolwiek wymagań. Kościół przyjął inną postawę wobec młodzieży. Nie zrezygnował ze stawiania jej wymagań. Jan Paweł II nie usiłuje przypodobać się młodym. Mówi stanowczo: "Musicie od siebie wymagać, nawet gdy inni od was nie wymagają". Wzywa do bezwarunkowego otwarcia się i przyjęcia Chrystusa, które oznacza "życie miłością do Niego i do braci, w poczuciu solidarności ze wszystkimi, bez żadnej różnicy". Stawia przed nimi ambitne, trudne, związane z wielkim wysiłkiem zadanie - osiągnięcie świętości. Oczekuje również ze strony młodzieży wyłączności dla Jezusa, odrzucenia innych, łatwiejszych propozycji, rezygnacji z namiastek prawdziwych wartości. Kolejny raz ogromna rzesza młodych z całego świata zgromadziła się wokół trudnego programu, jaki przedstawia im do realizacji Kościół. Właśnie w nim znajdują odwagę, niezbędną do wyruszenia w dorosłe życie. Bo uwierzyli głęboko w to, o czym mówi temat tegorocznego Światowego Dnia Młodych, że "Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas" (J 1,14).


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: młodzież odpowiedzialność tolerancja wychowanie Jubileusz 2000 dzieci rodzice wymagania Światowe Dni Młodzieży
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W