Nadzieja na odrodzenie Kościoła w Kanadzie

Cotygodniowy komentarz z "Przewodnika Katolickiego" (32/2008)

Nadzieja na odrodzenie Kościoła w Kanadzie

ks. Dariusz Andrzejewski CSSp, Kanada

Nadzieja na odrodzenie Kościoła w Kanadzie...


Zakończony 49. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w kanadyjskim Quebecu okazał się szczególnym czasem łaski dla tutejszego Kościoła. Był wyjątkową szansą dla młodego i starszego pokolenia, dla całej międzynarodowej rodziny katolików, by wspólnie i w różnych językach trwać na adoracji, na modlitwie i śpiewie, wielbiąc Boga ukrytego w Najświętszej Eucharystii.

Tym, co na tym kongresie najbardziej chwytało za serce i budowało wewnętrznie, był ogrom miłości emanującej do Chrystusa Eucharystycznego. Wielka pobożność, wyjątkowe skupienie, wewnętrzne wyciszenie, z jakimi wierni z całego świata trwali na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem w dwóch kaplicach stałej adoracji i w kościołach miasta Quebec, były czymś niespotykanym i na tej ziemi niezwykłym. Dało się zauważyć, jak wierni na nowo uczyli się głębiej doceniać rzeczywistą obecność Boga w Eucharystii. Uczyli się „modlić Eucharystią", nie tylko na nią uczęszczać, ale prawdziwie nią żyć. Na przykład młodzież obecna na kongresie składała śluby czystości przedmałżeńskiej, jako sposób całkowitego oddania swego życia Jezusowi. Kongres był dla wszystkich wielkim darem i błogosławieństwem, uczył głębiej rozkochać się w Jezusie Eucharystycznym i innym pomóc Go kochać. Zaprosił wiernych, aby zobaczyli w Chrystusie swego Prawdziwego Przyjaciela, zechcieli rozmawiać z Nim każdego dnia na modlitwie i doświadczać prawdziwie Jego obecności w życiu codziennym. Kongres był wspaniałą okazją, aby spotkać łudzi z całego świata, żyjących tą samą wiarą, przeżywających ją na różne sposoby, ale mimo to mocno złączonych duchowo i będących jedną wielką rodziną. Dzisiaj, przede wszystkim w tutejszym Kościele lokalnym w Kanadzie, mamy wspólną misję - duchowni i świeccy - dawania świadectwa wiary, odważnego przekazywania tutejszemu społeczeństwu tego, że Kościół żyje, że Kościół jest ciągłe młody, że wiara jest bardzo ważną rzeczywistością w naszym życiu, że daje nam radość, nadzieję i jest drogą do zbawienia.

Benedykt XVI wskazał pasterzom Kościoła w Kanadzie, że ich „podstawowym obowiązkiem jest zapewnić wszystkim wiernym możliwość udziału w niedzielnej Eucharystii i stałe ich doń zachęcać". „Wierni powinni być przekonani - mówił Papież - o żywotnym charakterze regularnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy, aby ich wiara mogła wzrastać i być konsekwentnie wyrażana. Eucharystia bowiem, będąc źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, jednoczy nas z Synem Bożym i do Niego upodabnia. Buduje Kościół, umacnia w jedności z Ciałem Chrystusa. Żadna wspólnota chrześcijańska nie może się budować, jeśli swego korzenia i centrum nie ma w celebracji eucharystycznej".

Kongres się zakończył, ale nasza modlitwa powinna trwać i nieustannie płynąć do Boga, by „ziarno słowa" tak obficie padające w ostatnim czasie na tutejszą ziemię przyniosło „owoc stokrotny" - prawdziwe odrodzenie kanadyjskiego Kościoła!

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama