Niezwykłe znaki

Fenomeny mistyczne niezmiennie fascynują i przyciągają. Ta publikacja pozwala przyjrzeć im się bliżej

Fenomeny mistyczne niezmiennie fascynują i przyciągają. Ta publikacja pozwala przyjrzeć im się bliżej

Wśród książek poświęconych fenomenom mistycznym można się natknąć najczęściej na dwa typy: monografie poświęcone zagadnieniom mistyki chrześcijańskiej lub książki, słowniki, leksykony, które dotykają mistyki w ogóle – w różnych religiach i kulturach. Redaktorzy książki „Chrześcijańskie fenomeny mistyczne. Słownik” przyznają, że zjawiska mistyczne mają miejsce w różnych kręgach kulturowych i religijnych, zawężają jednak swoją pracę do tych spotykanych w obrębie doświadczenia chrześcijańskiego.

Fenomeny mistyczne – choć od początku były elementem duchowości chrześcijańskiej, w rzeczywistości zdarzają się rzadko i nie są specyficzne dla codziennego życia duchowego. Szukając zatem źródeł poszczególnych haseł i omówienia zagadnienia w ogólności, autorzy odnoszą się do mistrzów duchowości, zajmujących się tą tematyką lub doświadczających tego typu zjawisk.

Książka składa się z trzech części. Pierwsza to 67 haseł omawiających fenomeny mistyczne. Każde hasło zawiera wyjaśnienie danego pojęcia, przykłady występowania (cenne są tu liczne odniesienia biblijne) oraz interpretację fenomenu, najczęściej teologiczną. Pod każdym hasłem określony zostaje także jego autor lub podana bibliografia. Wartościowe wydaje się tu uwzględnienie także fenomenów diabelskich czy paramistycznych. Dzięki temu czytelnik uzyskuje szersze spojrzenie na zjawiska, które nie zawsze są wynikiem działania Boga, skutkiem czego konieczna jest ocena ich autentyczności poprzez rozeznawanie. Hasła zawierają także sporo odniesień do sfery psychologii – pojawiają się próby rozróżniania ich od zjawisk duchowych, szukania zależności i granic. Wątpliwe jednak wydaje się budowanie w tego typu słowniku osobnych haseł o znaczeniu czysto psychologicznym, jak np. halucynacje czy histeria.

Druga część książki to 6 artykułów, będących opisem przedstawicieli mistyki chrześcijańskiej, zdaniem redaktorów – reprezentatywnych: Franciszka z Asyżu, Teresy z Avilli, Józefa z Kupertynu, Luizy Piccarretcie, Ojca Pio i Natuzzy Evolo. Ich przybliżenie staje się pretekstem do refleksji na temat fenomenów mistycznych i życia duchowego, także na bazie przemyśleń i wskazań samych opisywanych mistyków.

Ostatnią część publikacji stanowią dwa artykuły: „Substancje psychoaktywne a mistyka” i „Fenomeny mistyczne z perspektywy medycyny zintegrowanej”. Stanowią one poszerzenie spojrzenia obecnego w poprzednich częściach i stanowią dla całości wartościowy dodatek, choć zauważyć trzeba, że tytuł drugiego artykułu nie do końca odpowiada jego treści.

Podsumowując, nie jest to typowy słownik w rozumieniu zbioru pewnych haseł, lecz próba szerszego spojrzenia na zagadnienie chrześcijańskich fenomenów mistycznych. Jest to próba udana, lecz trzeba przyznać, że wymagająca jeszcze pogłębienia.

Jest to recenzja książki "Chrześcijańskie fenomeny mistyczne. Słownik", którą można znaleźć na stronie Wydawnictwa JEDNOŚĆ

opr. ac/ac

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama