Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Janina Lankau

PAPIEŻ FRANCISZEK POSŁAŃCEM BOŻEJ MIŁOŚCI„Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”.
„Nie lękajcie się”.
Jan Paweł II

Bogu dziękujemy za dar dany ludzkości 13 marca 2013 roku — za 266 Następcę św. Piotra, którym został jezuita kardynał Jorge Mario Bergoglio z Argentyny. Dziękujemy za Pasterza dusz ludzkich, który w swej posłudze na Stolicy Apostolskiej, będzie dla ludzkości żyjącej w tak ubogo duchowym świecie — autorytetem moralnym.

Radość modlących się Rzymian i pielgrzymów na Placu św. Piotra była ogromna, gdy usłyszeli słowa „Habemus Papam” i gdy kardynał Jean Luis Tauran oświadczył, że kardynał obrany Ojcem Świętym przyjmuje imię Franciszek.

* * *

Ojciec Święty przyjmując imię Franciszek, upamiętnia swego życiowego przewodnika św. Franciszka (1182 - 1226), opiekuna biednych, o których Kościół tak się wyraża: res sacra miser — nawet najbiedniejszy i najsłabszy człowiek jest człowiekiem i rzeczą świętą. Mądra jest ta wypowiedź, bo uczy chrześcijan iść śladem św. Franciszka — drogą poszanowania godności biednych, których twórcą, tak jak nas wszystkich śmiertelników — jest miłosierny Bóg.

Św.Franciszek przypomina nam siebie jako bogatego młodzieńca, który po nawróceniu rozdaje cały swój majątek biednym. Upamiętniony nazwą „Biedaczyna z Asyżu”, ten pokorny sługa Boży, był także założycielem Zakonu Franciszkanów i autorem słynnego kantyku pt. „Hymn do Słońca”.

* * *

Hymn do Słońca jest kantykiem religijnym, pieśnią pochwalną, oddającą cześć i chwałę Ojcu wszechmogącemu, wszechmądremu i wszechpotężnemu, stwórcy nieba i ziemi, który w cudowny i nieomylny sposób włada całym wszechświatem. Jest podzięką za ustalony porządek dany wszystkim stworzeniom. Jest uwielbieniem i podziękowaniem Bogu za pana brata Słońce, za siostrę Księżyc i gwiazdy, za brata Wiatr i powietrze, za siostrę Wodę, za brata Ogień , za matkę Ziemię, za przebaczających i za siostrę Śmierć cielesną.

„Światło i ciemność, wiatr i ogień, woda i ziemia, drzewo i owoce mówią o Bogu, symbolizują Jego wielkość, a zarazem bliskość (1 Kor 1:27)”.

Kantyk do Słońca wyraża piękno i harmonię Bożych Stworzeń.

* * *

Zauważamy, że wybór papieża z Argentyny w 2013 roku, którego kardynałowie znaleźli na „końcu świata”, przypomina wybór pierwszego papieża Słowianina Polaka, który w 1978 roku „przybył z daleka”.

Zauważamy, że obaj zostali znalezieni nieprzewidzianym planem Opatrzności, mającej dalekosiężny cel. Rozumiemy dlaczego dzięki Opatrzności, Jorge Mario Bergoglio, prowincjał jezuitów w Argentynie — w 1992 roku zostaje mianowany biskupem, w 2001 roku wyniesiony do godności kardynalskiej, a w 2013 roku do panowania na „Skale Piotrowej”. Papież Franciszek posiada „dwa skrzydła” którymi są — wiara i rozum — na których może wznieść się ku wyżynom i zmierzać do celu.

* * *

Pokora nowego Biskupa Rzymu była zauważona nie tylko przez Rzymian i pielgrzymów, ale przede wszystkim przez dignitarzy i przedstawicieli różnych państw i religii z całego świata, przybyłych 19 marca na uroczystość inauguracji nowego wymiaru papiestwa na Stolicy Apostolskiej. Łatwo było zauważyć, że „Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć (1 Kor 1:27)”.

Wiemy, że Ojciec Święty Franciszek, wielbiciel św. Franciszka z Asyżu, całym swym sercem będzie okazywał troskę o biednych, którzy cierpią niedostatek chleba powszedniego. Przypominać będzie bogatym tego świata o prawach dla każdego człowieka i o prawach dla narodów, aby istniała sprawiedliwość i wolność na świecie.

Osobowość Ojca Świętego Franciszka poruszyła miliony serc i umysłów ludzkich i zachęci do refleksji, do głębokich przemyśleń, które w niedalekiej przyszłości będą świadectwem zrozumienia Jego wiary i miłości do Boga i bliźniego, Jego oddziaływania na losy pojedynczych osób, całych społeczeństw, na losy świata.

* * *

Ojciec Święty Franciszek z miłością przejmuje obowiązki pozostawione przez bogobojnego Benedykta XVI i Jego poprzednika Jana Pawła II, inicjatora słynnej nowości, którą stał się „ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY”.

Te spotkania z młodzieżą różnych narodowości i kultur — z tą przyszłością narodów — mają wielkie znaczenie i wartość dla Kościoła i współczesnego świata, bo budzą w sercach młodzieży — tęsknotę ku duchowemu pięknu — jakim jest sam Bóg. Papież Franciszek, Piotr na Stolicy Apostolskiej, naśladowca św. Franciszka— 16 marca, w swej pierwszej odezwie do kardynałów oświadcza:

„Dajmy młodym dobre wino życiowej mądrości.
Jesteśmy wspólnotą i ta nasza przyjaźń, bliskość pozwala nam czynić wspólne dobro. Ułatwiła ona także działanie Duchowi Świętemu”.

Odezwa ta oznajmia, że Papież Franciszek pragnie razem z kardynałami wzywać młodzież do budowania przyszłości, która ją czeka — na mocnym oparciu się na Bożej miłości i do trwania w jedności z Kościołem.

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY, te wspólne spotkania, które zainicjował niezapomniany, ukochany Jan Paweł II, nadal będą świadczyć o obopólnym oddaniu się, o wyczuwalnej miłości ku sobie. Będą pomocą dla młodzieży w sferze zachowania się we współczesnym, pełnym problemów świecie.

Przyszli uczestnicy ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY — z radością powitają Papieża Franciszka — swego przyjaciela, przewodnika i wspaniałego doradcę, z którym będą modlić się o dary Ducha Świętego — „o dar mądrości, o dar rozumu, o dar umiejętności, o dar pobożności, o dar bojaźni Bożej — która jest początkiem mądrości”.

opr. Janina Lankauopr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: młodzież papież ubóstwo Franciszek z Asyżu ubodzy stworzenie Boże mądrość życiowa biedni Franciszek I papież Franciszek Hymn do Słońca
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W