Kilka motywacyjnych myśli św. Maksymiliana na dobry początek dnia

Garść porad ojca Maksymiliana na dobry początek dnia. Dzięki radom męczennika można uniknąć wielu błędów i zachować pokój ducha.

•    Choćbyśmy się najwięcej trudzili i zamęczali – niewiele zrobimy, jeżeli nie damy dobrego przykładu.

•    Co chwila bądź lepszy. Teraz czas drogi.

•    Dobrze spełniać to, co ode mnie zależy, a dobrze znosić to, co ode mnie nie zależy – oto jest cała doskonałość i źródło prawdziwego szczęścia na świecie.

•    Kolana, a nie rozum albo pióro, dają owoc w pracy, kazaniach, książkach.

•    Miłość nie spoczywa, ale rozszerza się jak ogień, który pożera wszystko.

•    Modlitwa i samotność czynią człowieka świętym.

•    Modlitwą wszystko (prawdziwie pożyteczne) na pewno otrzymasz. Ale natrętnie, stale módl się; z coraz większą żarliwością. A Pan Bóg przez cię będzie cuda wykonywał.

•    Módl się nie więcej, ale lepiej i ufaj.

•    Największa ofiara – to ofiara z własnej woli.

•    Napoleon powiedział: by wygrać wojnę, potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy. By zdobyć niebo, świętość potrzeba też trzech rzeczy – modlitwy, modlitwy, modlitwy. Od jakości modlitwy zależy wszystko.

•    Naśladuj Chrystusa – kochaj i służ.

•    Nie zmogą nas te cierpienia, tylko przetopią i zahartują. Wielkich potrzeba ofiar naszych, aby okupić szczęście i pokojowe życie tych, co po nas będą.

•    Pan Bóg nie mierzy modlitwy na metry i jej wartość wcale nie zależy od ilości odmawianych różańców czy koronek. Istotę modlitwy stanowi wzniesienie myśli i duszy do Boga.

•    Skupienie jest początkiem nawrócenia.

•    Tylko miłość jest twórcza.

•    Upomnienie jest aktem miłości. Przyjmuj je z wdzięcznością.

•    Wiedza nadyma i o tyle jest pożyteczna, o ile służy miłości.

•    Wierzyć – to oświetlać to, co ukryte.

•    Wszystko się skończy więc i cierpienia się skończą. Droga chwały, to droga krzyża. Matka Najświętsza z nami, Ona nam zawsze pomaga.

•    Z ufnością czyń, co masz czynić, nie wdając się w sprawy innych; tak uzyskasz o wiele więcej czasu do wypełniania własnych obowiązków.

•    Źródłem pokoju jest zdać się na wolę Bożą: robić, co jest w naszej mocy, resztę zostawić staraniu Bożej Opatrzności i zaufać jak dziecko Matce swej najlepszej.

•    Żadnej prawdy nikt nie może zmienić – może tylko szukać jej, znaleźć ją i uznać, by do niej życie dostosować.


Materiał powstał w ramach projektu „Polska energia zmienia świat” dzięki wsparciu Partnerów: Fundacji PGE, Fundacji PZU, dofinansowaniu ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Narodowego; Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Funduszu Patriotycznego oraz Sponsorów ENEA S.A. , KGHM Polska Miedź. Mecenasem Projektu jest Tauron Wytwarzanie S.A. Partnerem medialnym jest telewizja EWTN.

 

« 1 »

reklama

reklama

reklama