Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Uroczystości odpustowe ku czci Świętego Rocha

Małgorzata Strzelec, Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak                                                              

Odpust, odpust i po odpuście ...w Mikstacie

Tak oczekiwaliśmy na te nasze mikstackie (diecezja kaliska)  wielkie uroczystości odpustowe ku czci Świętego Rocha połączone z obrzędem błogosławieństwa zwierząt. Tak staraliśmy się do nich jak najlepiej przygotować.

A tu już po odpuście, więc chcemy podzielić się kilkoma refleksjami. Nasze przygotowania duchowe do uroczystości odpustowych rozpoczęliśmy wierni tradycji naszych przodków, ale i z sercami przepełnionymi wiarą  w szczególną opiekę Świętego Rocha nad naszą wspólnotą już 7. sierpnia. W tym dniu rozpoczęliśmy codzienne spotkania modlitewne o godz. 18:30 w Sanktuarium. Codziennie do dnia uroczystości odpustowych odprawiana była Msza Święta, a po niej Nowenna do Świętego Rocha i Godzinki o Świętym Rochu.

Cenna okazała się inicjatywa Ks. Krzysztofa Ordziniaka, kustosza Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Rocha w Mikstacie skierowana do młodych spotkania w Szkole Świętego Rocha. Był to cykl spotkań  łączących modlitwę, śpiew, naukę i pracę. W czasie tych spotkań młodzi poznawali postać Świętego Patrona, wspólnie odmawiali Nowennę, uczyli się podstawowych zwrotów w j. francuskim, a także wyruszali na różne wyprawy,  trakcie których nawiedzali kapliczki i przydrożne krzyże, byli w parku i w gospodarstwie agroturystycznym, odwiedzili Pana Burmistrza.  Codziennie w spotkaniach uczestniczyło ponad 40 osób. Z pewnością pomogły one młodym w bardziej świadomym przeżyciu uroczystości odpustowych.

9. sierpnia w Sanktuarium przeżywaliśmy Parafialny Dzień Chorych i Starszych. Tradycyjnie w ich intencji o godz. 15:00 sprawował Mszę Święta Ks. Piotr Juszczak, kapelan szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. W słowie skierowanym do chorych i starszych podkreślał ich szczególne miejsce i rolę w Kościele i wspólnocie parafialnej. Zachęcał chorych, by nadawali swemu cierpieniu sens ofiarowując je w intencji przemiany i uświecenia świata. W końcowej części homilii Ks. Piotr powiedział: „Troska o chorych, miłość do ludzi doświadczonych cierpieniem i przyjecie woli Bożej to nauka, którą daje nam dzisiaj św. Roch, a słowo Boże, które ukazuje nam Eucharystię przypomina nam, że w realizacji tego nauczania Świętego Rocha potrzeba nam pomocy Bożej, potrzeba nam Komunii Świętej”.

Po homilii była okazja do przyjęcia Sakramentu Namaszczenia Chorych. Wiele osób  skorzystało z tej okazji. Po Mszy Świętej odmówiona została modlitwa o zdrowie za przyczyną św. Rocha i uczczono relikwie św. Patrona.

15. sierpnia swoje spotkanie ze św. Rochem przeżywali lekarze weterynarii i służby weterynaryjne. Weterynarz przybywają do „mikstackiego” św. Rocha od 2004 roku. W 2001 roku Ks. Kard. Józef Glemp ogłosił Świętego Rocha patronem polskich weterynarzy i na miejsce modlitewnych spotkań obok Jasnej Góry wybrali właśnie Mikstat. Przybyli tu jak zwykle ze swoim Krajowym Duszpasterzem O. Jerzym Brusiło, który o godz. 13:00 sprawował za nich Mszę Świętą. W homilii Ojciec Jerzy zaakcentował znaczenie modlitwy wspólnotowej.  Podkreślił, że pragnieniem jego kapłańskiego serca jest zaszczepienie w rodzinach i miejscach pracy lekarzy weterynarii i służb weterynaryjnych nie tylko solidarności pracy, ale i jedności w modlitwie. Po Mszy Świętej odmówiona została modlitwa lekarza i pracownika  weterynarii przez wstawiennictwo Świętego Rocha.

Tego samego dnia o godz. 15: 00 w Sali MGOK —u odbyła się XI sesja popularno- naukowa z cyklu „Siła kultu — tradycji-wiary”.

Tradycyjnie, bezpośredni czas wielkiego świętowania rozpoczęła procesja z Najświętszym  Sakramentem  i relikwiami niebieskiego Patrona z kościoła farnego na Wzgórze Mikstackie, gdzie znajduje się Diecezjalne Sanktuarium Świętego Rocha. Tym razem odbyła się ona podczas burzy i ulewnego deszczu. Ale mikstaccy parafianie kochają swego Świętego Rocha i nawet tak niesprzyjające warunki nie zatrzymały ich w domu. Po prostu Świętego Rocha się tu czci niezależnie od pogody.

Po przybyciu do Sanktuarium odśpiewane zostały uroczyste nieszpory i odprawiona Nowenna do Świętego Rocha. A potem rozpoczęło się całonocne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem. O godz. 24:00 odprawiona została pasterka. Tradycyjnie sprawowali ją kapłani pochodzący z naszej wspólnoty parafialnej. W tym roku przewodniczył jej Ks. Kan. Jerzy Rasiak, który tą Mszą Świętą rozpoczął obchody 50-lecia kapłaństwa. W czasie tej Mszy Świętej modlono się także w intencji s. Justy, która obchodziła 25 — lecie ślubów zakonnych. W czasie tej Mszy Świętej homilię wygłosił Ks.Kan. Jerzy Rasiak, który przypomniał nam ważniejsze momenty z życia Świętego Rocha. Tym razem pasterka ze względu na padający deszcz została odprawiona w Sanktuarium.

Ranek przywitał nas nieco lepszą pogodą. O godz. 8:00 Ks. Kan. Zbigniew Mielcarek przewodniczył Mszy Świętej w intencji gospodarzy. Homilie w czasie tej Mszy Świętej wygłosił Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak. Podkreślił  w niej, że Eucharystia jest dziękczynieniem. Zaakcentował, że zebraliśmy się by podziękować za naszego patrona, a równocześnie przyjrzeć się naszemu życiu powołaniu. Podkreślił, że naszym powołanie jest świętość i do niej powinniśmy dążyć.

Po tej Mszy Świętej odbył się obrzęd błogosławieństwa zwierząt. W tym roku dokonał go Ks. Abp Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, Przewodniczący KEP.

Licznie przybyli na te niespotykane uroczystości nie tylko mikstaccy parafianie i pielgrzymi z najodleglejszych zakątków naszego kraju, ale także z zagranicy.

Z zobaczyć tu można było, tak jak od lat prawie całą Arkę Noego. Były konie, kucyki, krowy ( co prawda tylko dwie, ale...) świnki morskie, chomiki, małe i duże króliki, psy i koty różnych ras i wielkości, szynszyle, gołębie, gęś i kura niesione przez swych właścicieli, papugi, a nawet pająk i jaszczurka. Obrzęd błogosławieństwa zwierząt zakończyło wypuszczenie przez Księdza Arcybiskupa i Ks. Kustosza gołębi.

Po obrzędzie błogosławieństwa zwierząt pielgrzymi i goście zostali zaproszeni na wspólny posiłek.

Obrzęd błogosławieństwa jest bardzo widowiskowy, ale trudno go sobie wyobrazić bez uroczystej sumy odpustowej. Ta z racji niedzieli została odprawiona o godz. 12:00. Przewodniczył jej Ks. Abp Stanisław Gądecki. O. Jerzy Brusiło modlił się w intencji polskich lekarzy weterynarii. Na początku Mszy Świętej przybyłych przedstawicieli władz i pielgrzymów przywitał Kustosz Sanktuarium Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak.

Homilie w czasie uroczystej sumy wygłosił Ks. Abp Stanisław Gądecki. Na początku homilii Ks. Abp zaznaczył, że nie będzie mówił o życiu Świętego Rocha, bo jest ono zebranym dobrze znane, natomiast w kontekście odbywającego się tutaj obrzędu zwierząt zwróci uwagę na ekologię, taką jaka została zaprezentowana w encyklice Ojca Świętego Franciszka „ Laudoto Si”. Podkreślił, że zagadnienia związane z ekologią określane są jako troska o wspólny dom. W homilii Ks. Abp podjął cztery zasadnicze zagadnienia: powszechnej komunii stworzeń, ekologii integralnej, solidarności zewnątrz i wewnątrz pokoleniowej i nawrócenia ekologicznego. Podejmując problem powszechnej  komunii stworzeń Kaznodzieja powiedział m.in. „Papież zwraca nam uwagę na to, że istnieje  cos takiego jak powszechna więź stworzeń, a zatem nie tylko powszechna więź ludzi, ale także powszechna więź bytów stworzonych”. Ks. Abp podkreśl, że żadne ze stworzeń nie wystarcza sobie samo, istnieje miedzy nimi zależność, wzajemnie się uzupełniają, służą sobie. Nie oznacza to jednak- kontynuował kaznodzieja „jak traktowała to dotychczasowa ekologia zrównania wszystkich istot żywych i odbierania istocie ludzkiej szczególnej wartości”.  W dalszej części homilii Ks. Abp powiedział: „Warunkiem więc autentycznej ekologii jest więc równoczesna troska o człowieka”. Przechodząc do problemu ekologii integralnej czyli całościowej podkreślił, że nie zapomina ona o człowieku i przyznaje mu właściwe miejsce w ekosystemie. Podkreślił, że „istotne jest wskazanie źródła problemu ekologicznego jakim jest technokratyczna oparta na bezmyślnej konsumpcji i arogancji podejście współczesnych ludzi do bogactw planety”. Podkreślił jak ważne jest uznawanie prawa do życia embrionu, ale także osób niepełnosprawnych, starszych. Przechodząc do zagadnienia solidarności zewnątrz i wewnątrz pokoleniowej, podkreślił, że jesteśmy odpowiedzialni za to w jaki sposób korzystamy ze środowiska i za to co przekażemy kolejnym pokoleniom. Jednocześnie Ks. Abp podkreślił, że konieczne jest zajęcie się biednymi i ubogimi żyjącymi współcześnie. Powiedział:„By ta solidarność wewnątrzpokoleniowa mogła zaistnieć,  trzeba by każdy żył zgodnie ze swoją wiarą i nie zaprzeczał jej swoimi czynami, by otwierał się na łaskę Bożą  i głębiej czerpał z tego co w jego najgłębszym przekonaniu dotyczy miłości, sprawiedliwości, pokoju”. Jednocześnie Ks. Abp podkreślił że,  taką solidarność międzypokoleniową budował nasz Patron służąc osobom zarażonym. W ostatniej części homilii Ks. Abp zwrócił uwagę na edukację ekologiczną, a także na w jakich miejscach się ona dokonuje. Podkreślił decydującą rolę środowiska rodzinnego w tym zakresie. Powiedział : „Rodzina stanowi ośrodek kultury życia”. Skazał, że w rodzinie człowiek się uczy porządku, ładu, właściwego korzystania z dóbr, troski o ekosystem lokalny. Podkreślił potrzebę nawrócenia ekologicznego. 

W homilii znaleźliśmy szereg wskazań praktycznych. Powinna nas ona także zachęcić do lektury encykliki i refleksji nad nią.

Przed procesją została odmówiona Litania do Świętego Rocha. Następnie procesja z Najświętszym Sakramentem przeszła alejkami cmentarza. Po końcowym błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem  wierni zabierali ze sobą do domów małe chlebki, by dzielić się nimi z bliźnimi.

Ostatnim akcentem uroczystości odpustowych była Msza Święta sprawowana o godz.18:00 w intencji małych dzieci Przewodniczył jej Ks. Paweł, który homilii zachęcał nas byśmy mieli taką ufność i zaufanie  w relacji do Boga jaka cechuje dzieci wobec rodziców. Po Mszy Świętej procesja powróciła do kościoła farnego. Wokół Sanktuarium zrobiło się ciszej, ale znów za rok odbędą się tu wielkie uroczystości odpustowe połączone z obrzędem błogosławieństwa zwierząt.

Dziękujemy portalowi OPOKA  za objęcie patronatem medialnym naszych uroczystości odpustowych.

Opr. Małgorzata Strzelec
Ks. Kan. Krzysztof Ordziniak


opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Realizacja: 3W
Realizacja: 3W