Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

ks. Michel Remery

Tweetując z Bogiem

Tom 2. #Modlitwa, seks, kariera, grzech śmiertelny...

ISBN: 9-788377-974001
wyd.: Edycja Świętego Pawła,
www.: www.edycja.pl

Papież Franciszek uznał projekt Tweetując z Bogiem za bardzo ważny: błogosławiąc go, położył rękę na jednej z książek i modlił się przez chwilę w głębokiej kontemplacji za wszystkich ludzi, którzy będą czytać te treści w poszukiwaniu prawdy w swoim życiu...
fragment:

Jak mam podążać za Jezusem i jakie jest moje powołanie?

Pierwszym pytaniem, jakie kieruje do ciebie Jezus, jest: Czy kochasz Mnie? (J 21,15-17). Jeśli Twoja odpowiedź na to pytanie to płynące z serca "tak" i jesteś gotowy porzucić wszystko dla Jezusa, możesz Go wówczas zapytać: Nauczycielu, co mam czynić? (Mt 19,16). Odpowiedź na to pytanie bywa różna dla różnych osób, ale dla ciebie, w danym momencie twojego życia, jest tylko jedna. Jesteś oczywiście wolny i możesz powiedzieć "nie". Jednak Bóg zna cię lepiej niż ty siebie: On wie, co da ci prawdziwe szczęście. Chociaż może się wydawać, że małżeństwo jest najbardziej oczywistym wyborem, może nie być to twoja droga.

#Nie żenić się/nie wychodzić za mąż?

Każdy powinien poważnie zbadać, czy nie jest wolą Boga, żeby pozostał bezżenny i żył w celibacie, aby całkowicie poświęcić się Bogu, bez ponoszenia obowiązków rodzinnych. Wybór nie jest w rzeczywistości tak dziwny, jak by się mogło wydawać: jeśli Bóg powołuje cię do takiej służby, możesz być pewien, że znajdziesz w niej spełnienie i szczęście. Nawet jeśli aktualnie jesteś w związku, nie jest wykluczone, że twoim powołaniem jest celibat. Dokonanie niewłaściwego wyboru może do końca życia pozostawić w tobie uczucie niespełnienia! Jeśli podejrzewasz, że Bóg wzywa cię do życia w celibacie, kolejne pytanie, na które musisz odpowiedzieć to: "W jaki sposób?". Istnieje wiele możliwości życia w całkowitym oddaniu Bogu. Jeśli ze względu na Jezusa nie wstąpisz w związek małżeński, możesz pracować dla Kościoła, ale możesz też mieć dobrą pracę w społeczeństwie.

#Osoba zakonna, ksiądz czy diakon?

Być może Bóg chce, abyś wstąpił do wspólnoty zakonnej sióstr lub braci. Nazywamy to życiem konsekrowanym. Istnieje wiele różnych wspólnot zakonnych i zgromadzeń. Wybór tego właściwego może sprawić trudność. Nie utrudniaj sobie jednak nadmiernie tej decyzji: nigdy nie uda ci się odwiedzić ich wszystkich przed dokonaniem wyboru. Jeśli Bóg powołuje cię do życia konsekrowanego, pomoże ci także znaleźć właściwe miejsce. Rozpocznij zatem od wspólnot, które już znasz: czy czujesz, że Bóg powołuje cię do jednej z nich? Niektórych mężczyzn powołuje do kapłaństwa. Kapłani pełnią ważną funkcję mediacji pomiędzy ludźmi i Bogiem. Przekazują oni dobro, które otrzymują od Boga, zwłaszcza w sakramentach. Celibat pozwala im na całkowitą dyspozycyjność do pełnienia woli Bożej i pójścia tam, gdzie zostaną posłani w swoim posłuszeństwie Kościołowi. Biskupi, kapłani i diakoni uczestniczą w tym samym sakramencie święceń, chociaż na różne sposoby. Diakoni są następcami siedmiu mężczyzn wybranych przez apostołów do opieki nad ubogimi (Dz 6, 1-6). Diakon może być żonaty.

#Małżeństwo

Małżeństwo jest prawdziwym powołaniem, w którym mężczyzna i kobieta ślubują ofiarować się sobie nawzajem w miłości i odpowiedzialności. Istotą ich związku jest to, że pozwalają innym uczestniczyć w ich wzajemnej miłości. Staje się to bardzo wyraźne, kiedy małżonkowie mają dzieci i wychowują je na odpowiedzialnych chrześcijan. Powołanie do małżeństwa nie jest ani lepsze, ani gorsze na przykład od powołania do życia w celibacie jako osoba konsekrowana lub ksiądz. Każdy ma jednak jedno powołanie. Czego Bóg oczekuje od ciebie?


Odpowiedz na pytanie Jezusa: Czy Mnie miłujesz?. Może jesteś powołany do małżeństwa, może do kapłaństwa, a może do zakonu?


Kariera czy powołanie?

Dla wielu ludzi najważniejsza jest kariera. Sądzą oni, że da im ona szczęście. Jak się to ma do powołania, które przewidział dla nas Bóg?

- Jeśli wierzysz w Boga, wiesz, że twoja kariera nie jest najważniejsza. Tym, co ma największe znaczenie, jest miłość Boga i bliźniego.
- Księża, diakonii i osoby konsekrowane składają ślub posłuszeństwa: ideałem, do którego dążą, jest służba Bogu wszędzie, gdzie zostaną skierowani i nie przejmują się tym, że kariera stanie im na przeszkodzie.
- Nawet zwykli wierni nie traktują swojej kariery jako najważniejszej kwestii w życiu. Oczywiście możesz zrobić karierę i być dobrym chrześcijaninem: zawsze będziemy potrzebować na przykład dobrych ministrów, hydraulików, lekarzy i piekarzy.
- Ale chrześcijanin nie będzie próbował awansować kosztem krzywdy innych i nie będzie brał łapówek. Lekarz chrześcijanin nie dokona eutanazji, a żołnierz odmówi wykonania rozkazu sprzecznego z chrześcijańską moralnością.

opr. aś/aś 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: życie zakonne odpowiedzialność wybór miłość powołanie małżeństwo kapłaństwo celibat kariera tweety
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W