Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Jan Szafraniec

WARTOŚCI DUCHOWE A UNIA EUROPEJSKA

Polska stoi przed perspektywą wejścia w struktury Unii Europejskiej. Media prasowe jak i audiowizualne rozpoczęły bezprecedensową kampanię na rzecz integracji z Unią, akcentując przede wszystkim pozytywne aspekty tej inkorporacji i pomijając zarazem jej aspekty negatywne. Zbywa się przy tym milczeniem zasadnicze problemy głęboko powiązane ze światem wartości, marginalizując ich znaczenie.

Euroentuzjaści ochoczo wykorzystują wyrwane zazwyczaj z kontekstu wypowiedzi przedstawicieli hierarchii kościelnej mające świadczyć o akceptacji Polskiego Episkopatu dla integracji z Unią. Tymczasem Ojciec Święty stanowczo podkreśla, że przyszłość Unii Europejskiej nie może być budowana li tylko na monetarnym i gospodarczym fundamencie, ale na fundamencie historycznej tradycji narodów!

Nie może zatem Unia Europejska być zunifikowanym tworem kulturowym, zredukowanym wyłącznie do aspektów ekonomicznych!

Nie może Unia Europejska zrezygnować ze skarbca chrześcijańskiej wiary, która warunkowała kondycję psychiczną, moralną i duchową przeszłych pokoleń!

Nie może Unia Europejska bezkrytycznie przyjmować konsumpcyjnego i wyluzowanego stylu eliminując z życia społecznego zasady ewangeliczne!

Nie może Unia Europejska deprecjonować godności człowieka i relatywizować jego prawa do życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci!

Nie może Unia Europejska prowadzić polityki sprzyjającej aborcji, tolerującej eutanazję, akceptującej technologie genetyczne.

To ma być według papieża WIELKA EUROPEJSKA WSPÓLNOTA DUCHA! Ojciec Święty widzi nową jedność Europy budowaną na fundamencie duchowych wartości. To one i tylko one winny być fundamentem opartym na skale, ich zaś marginalizacja i relatywizacja jest budowaniem na piasku. Zwracając się do rodaków papież stanowczo podkreśla, że Polska stojąc przed perspektywą wejścia w struktury unijne nie może się wyzbyć i utracić niczego z dóbr duchowych, których za cenę krwi broniły pokolenia naszych przodków!

Przyjęta przez Unię Karta Podstawowych Praw będąca podstawą przyszłej Konstytucji Unii Europejskiej zaniepokoiła Ojca Świętego brakiem odniesień do Boga. W jednym ze swoich przesłań papież oznajmił: „Nie wystarczy opiewać wielkimi słowami godności człowieka, jeśli potem samo prawodawstwo jawnie jej zaprzecza”. W związku z powyższym skierowałem do pani minister Danuty Hübner, Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, pytania o stosunek Unii Europejskiej do godności osoby ludzkiej.

Każdy Polak winien poznać odpowiedzi na poniższe pytania zanim podejmie i wyrazi w referendum osobistą decyzję o swoim stosunku do Unii. Chodzi o bliższe, precyzyjne wyjaśnienie niejasnych zapisów we wspomnianej Karcie Podstawowych Praw:

Czy artykuł 1 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, mówiący o nienaruszalności godności osoby ludzkiej oraz powinności jej ochrony, chroni nienaruszalność i godność ludzkiego embrionu?

Czy artykuł 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, mówiący o prawie do życia, chroni prawo do życia dziecka poczętego?

Czy artykuł 3 tejże Karty, mówiący o swobodnej i świadomej zgodzie (na interwencję medyczną - JS), wyklucza możliwość eutanazji?

Czy artykuł 3, mówiący o szacunku dla zakazu reproduktywnego klonowania istot ludzkich, dopuszcza możliwość terapeutycznego klonowania istot ludzkich?

W sytuacji, gdy jesteśmy świadkami toczącej się kampanii prasowej i audiowizualnej na rzecz promocji i przekazywania obywatelom Polski wyczerpującej wiedzy na temat Unii Europejskiej, odpowiedzi na postawione pytania pozwolą Polakom na wypracowanie świadomej i dojrzałej postawy w ich relacji do integracji z UE.

Jan Szafraniec, Senator RP


opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: media aborcja Unia Europejska życie poczęte klonowanie wartości duchowe euroentuzjaści
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W