Decyzja o epokowym znaczeniu, która usuwa przeszkody i utrudnienia

Jakie znaczenie ma decyzja Papieża o zniesieniu tajemnicy papieskiej w przypadkach przemocy seksualnej wobec nieletnich i ich wykorzystywania?

«Decyzja o znaczeniu epokowym». Tak abp Malty Charles Scicluna, drugi sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, nazwał reskrypt, opublikowany we wtorek 17 grudnia, w wywiadzie udzielonym Radiu Watykańskiemu — Vatican News.

Jakie znaczenie ma decyzja Papieża o zniesieniu tajemnicy papieskiej w przypadkach przemocy seksualnej wobec nieletnich i ich wykorzystywania?

Pamiętam, że podczas spotkania biskupów, które Papież Franciszek zwołał w lutym 2019 r., cały jeden dzień poświęcony był przejrzystości. Potem na mocy motu proprio «Vos estis lux mundi», ogłoszonego w maju 2019 r., Ojciec Święty zaczął również egzekwować decyzje podjęte w lutym. Jest następny ważny krok, ponieważ pamiętam, że w dyskusji podczas zebrania w lutym wielokrotnie mowa była tajemnicy papieskiej i o tym, że jest ona niemal przeszkodą dla ofiary i dla wspólnot w dostępie do należnych informacji. Moim zdaniem, ta decyzja ma epokowe znaczenie w odniesieniu do instytucji prawnej tajemnicy papieskiej i została podjęta we właściwym momencie.

Co konkretnie się zmienia po tej decyzji?

Popatrzmy na przykład na przeszkody, które występowały do tej pory — ofiara nie miała możliwości, by się dowiedzieć, jaki wyrok zapadł w zgłoszonej sprawie, bo był on objęty tajemnicą papieską. Również inne formy informacji były utrudniane, bo tajemnica papieska jest w prawie kanonicznym tajemnicą o najwyższym stopniu poufności. Teraz mamy ułatwienie również w zakresie możliwości ochrony wspólnoty i informowania o wyroku.

Czy zniesienie tajemnicy papieskiej oznacza, że dokumenty będą miały charakter publiczny?

Nie będą ogólnodostępne, lecz na przykład zwiększa się możliwość bardziej konkretnej współpracy z państwem, w takim sensie, że diecezja, która ma dokumenty, nie jest już związana tajemnicą papieską i może zdecydować — jak powinna — by dobrze współpracować, przekazując kopię dokumentacji również władzom świeckim. Ten reskrypt, to nowe prawo, mówi również o konieczności ochrony prywatności osoby, dobrego imienia zamieszanych osób, a także o ich godności. Pewna dyskrecja w dziedzinie prawa karnego zawsze jest potrzebna i pozostaje ona wciąż zapewniona. Nie znaczy to zatem, że dokumentacja staje się ogólnodostępna, lecz że ułatwia się współpracę z państwem i innymi instytucjami, które mają prawo do wglądu w tę dokumentację.


opr. mg/mg« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao