Przybądź, Duchu Święty... Przyjdź, Dawco łask drogich

Anamnesis Nr 93 - Od Redakcji

Zbawcza obecność i nieustanne działanie Ducha Świętego we wspólnocie Kościoła, jest rzeczywistością objawioną na kartach Biblii. Ta prawda domaga się permanentnej refleksji, czego potwierdzeniem jest między innymi myśl przewodnia trwającego roku duszpasterskiego w Kościele polskim: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Świadomość tego faktu rodzi konieczność otwarcia ludzkich umysłów i serc na Tego, który jest Dawcą łask drogich. Trwając we wspólnocie ludzi wierzących, naśladując Jezusa w pragnieniu bycia Jego uczniami, prawdą o Duchu Świętym trzeba się zachwycić i ciągle ją kontemplować, by można było w Kościele nieustannie przechodzić od stagnacji do czynu, od obietnic do ich realizacji, od ludzi zalęknionych i zastraszonych do heroicznie miłujących. Dokonuje to w wierzących obecność Ducha Świętego, czyli Ducha Ojca i Syna, gdyż przez dar Ducha jesteśmy dziedzicami Jego chwały (W. Hanc, Duch Święty zbawczo obecny i nieustannie działający, Ateneum Kapłańskie 1999, tom 132, z. 2(540), s. 163-164). W takim duchu z radością dedykowany jest Czytelnikom kolejny numer biuletynu Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

W dziale NAUCZANIE OJCA ŚWIĘTEGO znajdują się trzy homilie papieża Franciszka (z Mszy świętej Pasterskiej sprawowanej w noc Bożego Narodzenia, z uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i uroczystości Objawienia Pańskiego). Od dnia 8 listopada 2017 roku, w ramach środowych audiencji generalnych, papież rozpoczął cykl katechez poświęconych sprawom liturgii. W bieżącym numerze biuletynu zamieszczone zostały teksty sześciu katechez (pięć liturgicznych oraz jednej okolicznościowej, wygłoszonej w czasie oktawy uroczystości Narodzenia Pańskiego). Następne katechezy liturgiczne papieża Franciszka będą publikowane w kolejnych numerach biuletynu.

Dział DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ zawiera cztery dekrety Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Pierwszy stanowi recognitio tekstów dwóch Litanii: do Chrystusa, Kapłana i Ofiary oraz do Najświętszego Sakramentu (treść Litanii została również zamieszczona). Dwa kolejne dekrety dotyczą nadania patronatów: Najświętsza Maryja Panna Skalmierzycka została patronką Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce (diecezja kaliska), a św. Stanisław Kostka został uznany za głównego patrona diecezji płockiej (w miejsce dotychczasowego patrona św. Stanisława, biskupa i męczennika). Ostatni dekret zezwala na wpisanie do kalendarza liturgicznego diecezji radomskiej wspomnienia dowolnego ku czci bł. Władysława z Gielniowa.

Rok 2018 przeżywany jest w Kościele polskim pod patronatem św. Stanisława Kostki. Na tę okoliczność Penitencjaria Apostolska wystosowała dwa dekrety: pierwszy ustanawia możliwość uzyskania odpustu zupełnego w Roku Jubileuszowym, a drugi zezwala na udzielenie papieskiego błogosławieństwa wraz z odpustem zupełnym.

Dział NAUCZANIE BISKUPÓW O LITURGII zawiera List Episkopatu Polski na Rok Świętego Stanisława Kostki (z racji 450. rocznicy jego śmierci). Wśród nauczania biskupów diecezjalnych należy wymienić listy pasterskie adresowane do wiernych danych Kościołów partykularnych (abp Stanisław Budzik, abp Wiktor Skworc, bp Andrzej F. Dziuba, bp Edward Janiak). Rok 2018 jest także czasem Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa Kaliskiego. Mszy świętej inauguracyjnej przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. Tekst wygłoszonej homilii znajdziemy w niniejszym biuletynie. Natomiast bp Piotr Libera wydał dekret ustanawiający na terenie diecezji płockiej miejsca święte, gdzie w Roku św. Stanisława Kostki można uzyskać odpust zupełny.

Dział FORMACJA LITURGICZNA zawiera dwa artykuły podejmujące zagadnienia liturgiczne. Bp pomocniczy diecezji opolskiej Rudolf Pierskała podejmuje temat: Maryja, Niewiasta Eucharystii wzorem przeżywania Mszy Świętej i posługiwania w niej. To jest treść wykładu, jaki został wygłoszony podczas ogólnopolskiego spotkania duszpasterzy służby liturgicznej w Licheniu. Natomiast ks. dr Marian Pisarzak MIC zwraca uwagę na ważność i specyfikę liturgicznego Okresu Zwykłego w perspektywie przeżywania całego roku kościelnego.

W dziale DUSZPASTERSTWO LITURGICZNE znajdują się zagadnienia natury liturgicznej z terenu Kościoła w Polsce (tradycja błogosławieństwa przez wstawiennictwo św. Błażeja na terenie Śląska Cieszyńskiego) oraz spoza granic naszego kraju: spór o bierzmowanie (Niemcy) oraz dokonane przez biskupów poprawki niektórych błędów liturgicznych (Francja).

Dział INFORMACJE zawiera dane dotyczące licznych wydarzeń w Polsce (ustanowienie nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej w diecezji kaliskiej, sprawozdanie z sympozjum liturgicznego w Lądzie n. Wartą, konsekracja dziewic i błogosławienie wdów w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, dzień skupienia dla diakonów stałych na Jasnej Górze, jubileusz 50. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej w Studziannie, odbywająca się w Rzeszowie ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona muzyce kościelnej). Na szczególną uwagę zasługują informacje docierające do nas z Watykanu (nowa instrukcja Kongregacji ds. Kanonizacyjnych o relikwiach, papieskie potwierdzenie na urzędzie mistrza ceremonii liturgicznych, nominacja polskiego kapłana na urząd ceremoniarza papieskiego), a także informacja z Francji o poświęceniu figury Matki Bożej Uzdrawiającej Małżeństwa. Całość – jak zawsze – została ubogacona wykazem najnowszych pozycji liturgicznych.

W roku 2017 odszedł do Domu Ojca znany i ceniony liturgista niemiecki ks. doc. lic. teol. Franz Schneider. O jego życiu i śmierci, podkreślając znaczący dorobek naukowy i duszpasterski, informuje stosowny nekrolog.

Życząc Czcigodnym Czytelnikom miłej lektury, pragnę podziękować Księdzu Biskupowi Stefanowi Cichemu za pomoc i współpracę w pracach redakcyjnych biuletynu. Szczególne podziękowanie kieruję za trud „zbierania” informacji, wykaz publikacji liturgicznych oraz tekst nekrologu.

Bp Piotr Greger
Bielsko-Biała, dnia 14 lutego 2018 roku, w Środę Popielcową

opr. ab/ab

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao