Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 2002Styczeń

 • Intencja ogólna: Aby chrześcijanie jeszcze gorliwiej starali się głosić razem Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata.
 • Intencja misyjna: Aby Kościoły partykularne potrafiły z nowym zapałem podjąć ewangelizację we wszystkich środowiskach pracy i życia.

Luty

 • Intencja ogólna: Aby szpitale katolickie wyróżniały się jako specjalistyczne ośrodki walki z chorobami oraz jako miejsca szczególnie sprzyjające głoszeniu Ewangelii życia i szacunku dla człowieka.
 • Intencja misyjna: Aby społeczności chrześcijańskie Kambodży i Laosu coraz aktywniej wspierały powołania kapłańskie i zakonne.

Marzec

 • Intencja ogólna: Za kościelne organizacje i zespoły prowadzące działalność socjalną, aby śmiało i konsekwentnie dawały świadectwo o Ewangelii miłości.
 • Intencja misyjna: Aby narody kontynentu afrykańskiego, przyjmując z otwartym sercem ewangeliczne orędzie prawdy i miłości, dążyły aktywnie do pojednania i solidarności.

Kwiecień

 • Intencja ogólna: Aby pośród wielorakich i gwałtownych przemian, dokonujących się we współczesnym świecie, należycie doceniano rolę rodziny i jej podstawowe powołanie jako kolebki życia oraz szkoły wiary i wartości.
 • Intencja misyjna: Aby wspólnoty kościelne, umocnione heroicznym świadectwem męczenników naszej epoki, z nieustannie odnawianą odwagą głosiły Jezusa Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Maj

 • Intencja ogólna: Aby chrześcijanie żyli zgodnie z wyznawaną wiarą i byli wiarygodnymi świadkami ewangelicznej nadziei.
 • Intencja misyjna: Aby z pomocą Maryi, Dziewicy i Matki, w każdym kraju i każdej kulturze było chronione i rozwijane rodzinne i społeczne powołanie kobiety.

Czerwiec

 • Intencja ogólna: Aby przywódcy i wyznawcy różnych religii współdziałali w budowaniu pokoju na świecie, poczynając od nawrócenia serc i braterskiego dialogu.
 • Intencja misyjna: Aby wierni świeccy na mocy swego chrztu starali się z wszystkich sił być solą ziemi i światłością świata w środowiskach swojej działalności.

Lipiec

 • Intencja ogólna: Aby artyści gorliwie pomagali ludziom naszych czasów odkrywać w stworzeniu znaki opatrznościowej miłości Bożej.
 • Intencja misyjna: Aby chrześcijanom w Indiach nie zabraniano publicznego wyznawania wiary i swobodnego głoszenia Ewangelii.

Sierpień

 • Intencja ogólna: Aby w świadomości ludzi i w światowej opinii publicznej wzrastał szacunek dla środowiska naturalnego — daru Bożego ofiarowanego całej ludzkiej rodzinie.
 • Intencja misyjna: Aby w rozległych dzielnicach nędzy na całym świecie działalność misjonarzy łagodziła cierpienia, które są owocem niesprawiedliwości, i sprzyjała integralnemu rozwojowi człowieka.

Wrzesień

 • Intencja ogólna: Za dzieci i młodzież ze szkół katolickich, aby w procesie formacji spotykały mądrych i stanowczych wychowawców, którzy pomogą im zdobyć silną wiarę i nauczą postępować zgodnie z jej nakazami.
 • Intencja misyjna: Aby Duch Święty, działając za pośrednictwem Kościoła i Wspólnot kościelnych, pomógł dwóm państwom półwyspu koreańskiego odkryć głębokie motywy pojednania.

Październik

 • Intencja ogólna: Aby katecheci, wspierani modlitwą i współpracą wspólnot parafialnych, przyczyniali się do postępu nowej ewangelizacji.
 • Intencja misyjna: Aby misjonarze, kapłani, zakonnicy i świeccy potrafili odważnie głosić miłość Chrystusa do ubogich.

Listopad

 • Intencja ogólna: Za wdowców i wdowy, którzy często cierpią z powodu samotności, aby znajdowali pociechę i oparcie w chrześcijańskiej wspólnocie.
 • Intencja misyjna: Aby czynny współudział chrześcijan wspierał dzieło szerzenia Ewangelii za pomocą nowych środków społecznego przekazu.

Grudzień

 • Intencja ogólna: Aby dzięki staraniom rodzin oraz właściwej polityce społecznej dzieci były wszędzie chronione przed wszelkimi formami przemocy.
 • Intencja misyjna: Aby świętowanie pamiątki narodzin Chrystusa Zbawiciela pomagało ludziom wszystkich kultur darzyć słabych i ubogich coraz większym szacunkiem.


Watykan, 31 grudnia 2000 r.
JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: chrześcijaństwo misje ewangelizacja papież ekumenizm kobieta powołanie rodzina nadzieja słabość Indie przemoc katecheta wdowa Laos Kambodża Apostolstwo Modlitwy Intencje Apostolstwa Modlitwy wdowiec szkoły katolickie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W