Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 2003Styczeń

 • Intencja ogólna: Za wspólnoty chrześcijańskie, aby w tym szczególnym momencie dziejów z coraz większą gotowością przyjmowały wezwanie Pana, by być solą ziemi i światłem świata (por. Mt 5, 13-14).
 • Intencja misyjna: Za wspólnoty chrześcijańskie w Chinach, aby posłuszne Bożemu słowu, umacniały wzajemne więzi i coraz owocniej ze sobą współpracowały w dziele głoszenia Dobrej Nowiny.

Luty

 • Intencja ogólna: Za każdego chrześcijanina, aby uświadamiając sobie niepokojącą sytuację narodów, które wciąż jeszcze cierpią głód i pragnienie, poczuwał się do coraz większej solidarności z braćmi.
 • Intencja misyjna: Za Kościół w Malezji, Singapurze i Brunei, aby pozostając otwarty na dialog z wyznawcami innych religii, nie zaniedbywał powierzonej mu misji ewangelizacji.

Marzec

 • Intencja ogólna: Za Lud Boży i jego Pasterzy, aby w każdym wzrastała świadomość znaczenia sakramentu pojednania — daru miłosiernej miłości Boga.
 • Intencja misyjna: Za Kościoły partykularne w Afryce, aby w obliczu trudnych sytuacji chwili obecnej dostrzegały konieczność odważnego i wiarygodnego głoszenia Ewangelii.

Kwiecień

 • Intencja ogólna: Za pełniących odpowiedzialne funkcje w Kościele, aby dawali świetlany przykład życia nieustannie otwartego na działanie Ducha Świętego.
 • Intencja misyjna: Za duchowieństwo i świeckich, zakonników i zakonnice, którzy pracują na terenach misyjnych, aby realizowali w swym życiu powszechne powołanie do świętości i odważnie o nim świadczyli.

Maj

 • Intencja ogólna: Za dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji i za tych, którzy z oddaniem o nie się troszczą, aby w Maryi, Matce życia, znajdowali stałe wsparcie i pomoc.
 • Intencja misyjna: Za Kościoły partykularne w Azji, aby Duch Święty wzbudził w nich nowy zapał do ewangelizacji całego kontynentu.

Czerwiec

 • Intencja ogólna: Za wierzących, którzy pełnią odpowiedzialne funkcje w życiu publicznym, aby postępując zgodnie ze wskazaniami Ewangelii i zasadami nauki społecznej Kościoła, w każdej sytuacji bronili ludzkich wartości i przyczyniali się do coraz większego ich poszanowania.
 • Intencja misyjna: Za chrześcijan w Indiach, należących do różnych tradycji, aby zechcieli złożyć świadectwo pełnej jedności i wspólnoty w jednym Duchu, który ich prowadzi.

Lipiec

 • Intencja ogólna: Za rządzących oraz odpowiedzialnych za sprawy gospodarcze i finansowe na świecie, aby szukali takich rozwiązań i dążyli do stworzenia takich warunków, które zapewnią wszystkim narodom środki niezbędne do godnego życia.
 • Intencja misyjna: Za chorych w Afryce, ofiary AIDS i innych poważnych chorób, aby doświadczyli Bożego pocieszenia i miłości, dzięki posłudze lekarzy i tych, którzy z miłością ich pielęgnują.

Sierpień

 • Intencja ogólna: Za prowadzących
 • badania z zakresu nauki i techniki, aby brali pod uwagę nieustanne apele Kościoła o mądre i odpowiedzialne korzystanie ze swych osiągnięć.
 • Intencja misyjna: Za katechetów w młodych Kościołach, aby wiernie świadczyli o swym przylgnięciu do Ewangelii.

Wrzesień

 • Intencja ogólna: Za kraje, które cierpią z powodu wojny, terroryzmu, przemocy, aby odnalazły drogę pojednania, zgody i pokoju.
 • Intencja misyjna: Za wspólnoty chrześcijańskie w Azji Środkowej, które żyją pośród osób należących do innych tradycji religijnych, aby zaangażowały się w głoszenie dobrej nowiny o Królestwie, dając konkretne świadectwo swej wiary.

Październik

 • Intencja ogólna: Za młodych, aby ze szczerym entuzjazmem szli za Chrystusem — Drogą, Prawdą i Życiem, i byli gotowi dawać o Nim świadectwo w każdym środowisku swego życia.
 • Intencja misyjna: Za Kościół, aby — za Bożą przyczyną — nie zabrakło mu mądrych i świętych pasterzy, gotowych ponieść światło Ewangelii do najbardziej odległych zakątków ziemi.

Listopad

 • Intencja ogólna: Za chrześcijan na Zachodzie, aby coraz lepiej poznawali i doceniali duchowość oraz tradycje liturgiczne Kościołów wschodnich.
 • Intencja misyjna: Za Kościół w Ameryce, aby przeżywając II Amerykański Kongres Misyjny w Gwatemali, poczuł się przynaglony do coraz bardziej wielkodusznego zaangażowania w dzieło ewangelizacji, również poza swymi granicami.

Grudzień

 • Intencja ogólna: Za wyznawców wszystkich religii, aby podejmując wspólne działania zdołali ulżyć cierpieniom ludzi naszych czasów.
 • Intencja misyjna: Za Kościół w krajach, w których wciąż jeszcze panuje reżim totalitarny, aby uznane zostało prawo Kościoła do realizowania w pełnej wolności jego duchowej misji.

Watykan, 31 grudnia 2001 r.
JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa misje ewangelizacja Afryka Indie Chiny reżim Oceania Azja Apostolstwo Modlitwy Intencje Apostolstwa Modlitwy intencje papieskie intencja misyjna Kościoły partykularne cierpienia
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W