Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Śladami BibliiApostoł

— gr. apostolos: posłaniec, poseł, wysłannik. Apostołami są najpierw uczniowie Jezusa, wybrani przez Niego do grona Dwunastu. Oto ich imiona: Szymon, nazwany Piotrem, i jego brat Andrzej, Jakub i Jan, Filip i Bartłomiej, Mateusz i Tomasz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon, zwany Gorliwy, Juda, syn Jakuba, i Judasz Iskariota (Łk 6,13—16). Liczba 12 nawiązuje do dwunastu pokoleń izraelskich — fundamentu Ludu Bożego Starego Testamentu. Apostołowie stanowią fundament nowego Ludu Bożego — Kościoła. Po śmierci Judasza Iskarioty dołączono do Dwunastu, w wyniku losowania, Macieja (Dz l, 13). Zadaniem Dwunastu jest dawanie świadectwa o Panu Jezusie w Jerozolimie i w Judei, i aż po krańce ziemi (Dz l, 8). Później tytuł apostoła nadawano innym głosicielom Ewangelii. Św. Paweł szczyci się tytułem apostoła Jezusa i broni go przed zarzutami (2 Kor 2,14—7.16; Ga l, 1.10—2,21). W znaczeniu dosłownym apostołami są wszyscy głosiciele dobrej nowiny o zbawieniu świata przez zmartwychwstałego Jezusa. Szczególną rolę w gronie Apostołów pełnił św. Piotr. Apostołowie stanowią fundament Kościoła, który cały jest apostolski.

Galilea

— od hebr. ha (g)-galil: okręg. Najbardziej na północ wysunięta część Palestyny. Zamieszkana, na skutek najazdów, przez ludność mocno przemieszaną, żydowską i pogańską, i dlatego nazywana Galileą pogan (Iz 8,23; Mt 4,15—16), należała do najbardziej zaludnionych okolic Palestyny. W Galilei osiedliły się pokolenia Neftalego, Asera, Zabulona, Issachara i Dana. Do miast Galilei zaliczały się: Sefforis, Tyberiada, Nazaret, Naim, Kana, Betsaida, Kafarnaum, Korozain. Mieszkańcy Judei uważali Galilejczyków za półpogan, lekceważyli wszystko, co galilejskie (J 7,52), i wytykali im lekceważenie zwłaszcza „tradycji starszych”. Za panowania Heroda Antypasa Jezus rozpoczął w Galilei publiczną działalność. W tym samym czasie powstał tutaj ruch zelotów, którego zwolenników nazywano po prostu Galilejczykami. Po wojnie żydowsko-rzymskiej wielu nauczycieli udało się z Jerozolimy i Judei do Galilei, która stała się centrum nauki rabinackiej.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: apostoł Posłaniec Palestyna Galilea 12 apostołów zeloci
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W