Zarys wiary: Centrum życia Kościoła - Eucharystia

Kwestia z "Zarysu wiary", katechizmu wydanego przez Związek Katechetów Niemieckich w 1980 r.

Zarys wiary: Centrum życia Kościoła - Eucharystia

Zarys wiary - katechizm


CENTRUM ŻYCIA KOŚCIOŁA - EUCHARYSTIA

Ludzie udający się na mszę św. powiadają, że „idą do kościoła”. Ma to znaczenie dosłowne i głębsze, gdyż Kościół nigdzie się tak nie urzeczywistnia jak podczas sprawowania Eucharystii. Właśnie wtedy wspólnota chrześcijan najpełniej uświadamia sobie, skąd pochodzi, gdzie się znajduje i dokąd zmierza. Tu wielbi dobroć Boga (Tt 3, 4). Dziękczynienie, uwielbienie Boga, prośba i przeproszenie przenikają całą uroczystość, podobnie jak jakiś główny motyw przewija się w utworze muzycznym.

Temu, kto po raz pierwszy uczestniczy we mszy św. - Eucharystii - trudno jest ogarnąć jej głębię, właściwie zrozumieć liturgię i modlitwę. Dawniej było to jeszcze trudniejsze. Do roku 1963 msza św. odprawiana była we wszystkich gminach chrześcijańskich na całym świecie w języku łacińskim.

Dlaczego msza św. jest tak ważna? Dlaczego można ją nazwać &#8222centrum życia Kościoła”? Od kiedy sprawuje się Eucharystię? Czy również Jezus to czynił?

Reforma liturgiczna: W Kościele katolickim zostało określone, w jaki sposób ma być odprawiana msza św., jakimi należy posługiwać się tekstami, jakich używać ksiąg. Od czasów soboru trydenckiego (1545-1563) mszał (z wyjątkiem obrzędów Wielkiego Tygodnia) nie był zmieniany aż do czasów soboru watykańskiego II (1962-1965). Po jego zaś zakończeniu został poszerzony i przetłumaczony na języki poszczególnych narodów. Wzbogacono też wybór tekstów biblijnych czytanych podczas mszy św. Mimo to język łaciński pozostaje urzędowym językiem całego Kościoła.

Mszał: Określona liturgiczna księga do sprawowania Eucharystii. Istnieją również wydania dla wiernych. Są to albo wybory tekstów (np. tylko na niedziele), albo też wydania pełne.


opr. mg/lb

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao