Śp. Kard. Giuseppe Maria Sensi

Krótki biogram kard. Giuseppe M. Sensiego, zmarłego 26.07.2001

26 lipca zmarł w Rzymie kard. Giuseppe Maria Sensi, były nuncjusz apostolski w Irlandii i Portugalii. Urodził się w Cosenzy 27 maja 1907 r.; w tamtejszym seminarium przygotowywał się do kapłaństwa i po studiach prawniczych na Uniwersytecie Laterańskim otrzymał święcenia 21 grudnia 1929 r. Ukończywszy specjalizację na Papieskiej Akademii Kościelnej w Rzymie, podjął pracę w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej. Pełnił różne funkcje w nuncjaturach apostolskich — w latach trzydziestych w Bukareszcie oraz w Bernie i Pradze w trudnych latach drugiej wojny światowej i powojennych przemian. Następnie pracował w Sekretariacie Stanu, gdzie był odpowiedzialny za sprawy międzynarodowych organizacji katolickich, po czym został mianowany stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy UNESCO. Wyniesiony 21 maja 1955 r. do godności arcybiskupiej (tyt. Sardi), został nuncjuszem apostolskim w Kostaryce, zaś od 1956 r. pełnił funkcję delegata apostolskiego w Ziemi Świętej. W latach 1962-1967 był nuncjuszem w Irlandii, a przez następnych 9 lat w Portugalii. Na konsystorzu 24 maja 1976 r. Paweł VI mianował go kardynałem, przydzielając mu kościół tytularny świętych Błażeja i Karola. Kard. Giuseppe Maria Sensi sprawował też liczne inne funkcje w Kurii Rzymskiej, m.in. w Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i w Prefekturze Spraw Ekonomicznych. Od 1987 r. kard. Sensi był na emeryturze. Pogrzeb zmarłego hierarchy odbył się 28 lipca w jego rodzinnej Cosenzy.

Jan Paweł II skierował do rodziny i przyjaciół kard. Giuseppe Marii Sensi telegram kondolencyjny, w którym przypomniał jego długoletnią pracę w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej, nacechowaną szczególną wrażliwością na ludzkie cierpienie.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama